"Bản ghi không thể xóa vì liên kết" lỗi xảy ra trong Dynamics 365

Hiện tượng

Khi cố gắng xoá một giải pháp trong Dynamics 365, bạn gặp lỗi sau:

"Bản ghi không thể xóa vì liên kết

Bản ghi không thể xoá vì nó được kết hợp với một hồ sơ."

Nguyên nhân

Lỗi này có thể xảy ra nếu bạn đang xoá một giải pháp có chứa một thành phần mà vẫn sử dụng một phần.

Ví dụ: Nếu giải pháp bao gồm các tài nguyên web hình ảnh và hình ảnh được sử dụng chủ đề, bạn sẽ gặp phải lỗi này khi cố gắng xoá giải pháp đó.

Giải pháp

Trước khi xóa các giải pháp, khỏi bất kỳ tài liệu tham khảo phần bao gồm các thành phần trong các giải pháp khác.

Trong ví dụ từ nguyên nhân, bạn sẽ cần phải làm theo các bước sau:

  1. Truy cập ứng dụng web Dynamics 365 người dùng với quản trị viên hệ thống hoặc hệ thống Customizer bảo mật.

  2. Chuyển đến cài đặt, tuỳ chỉnhchủ đề.

  3. Mở chủ đề sử dụng nguồn tài nguyên web hình ảnh biểu tượng.

  4. Sử dụng biểu tượng tìm kiếm trường bỏ tham chiếu đến tài nguyên web ảnh là một phần của giải pháp mà bạn muốn xoá và lưu các thay đổi.

  5. Bạn phải xoá các giải pháp một lần nữa.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×