Hiện tượng

Khi sử dụng Dynamics 365 cho điện thoại và máy tính bảng, bạn nhận thông báo sau:

"Chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ ứng dụng cho bạn. Để kiểm tra các ứng dụng gần đây nhất, hãy làm mới.

Nếu bạn không thể tìm thấy ứng dụng của bạn, thay đổi tiêu chí tìm kiếm của bạn và thử lại."

Nguyên nhân

Nguyên nhân 1: bạn không có bất kỳ vai trò bảo mật Dynamics 365 cung cấp bất kỳ ứng dụng giao diện thống nhất.

Nguyên nhân 2: bạn không phải là vai trò bảo mật Dynamics 365 với quyền điều khiển mô hình ứng dụng.

Giải pháp

Giải pháp 1: kiểm tra xem người dùng có quyền truy cập vào một giao diện thống nhất ứng dụng.

  1. Truy cập ứng dụng web Dynamics 365 người dùng có vai trò bảo mật quản trị hệ thống.

  2. Di chuyển cài đặt và sau đó nhấp vào Ứng dụng của tôi. Lưu ý: Nếu bạn không thấy ứng dụng của tôi, bạn có thể thêm "/ ứng dụng" vào cuối URL: https://<your_organization_URL>/apps Ví dụ: https://contoso.crm.dynamics.com/apps

  3. Định vị ứng dụng bạn muốn sử dụng để sử dụng và bấm vào tuỳ chọn elip (...) và sau đó nhấp vào Vai trò quản lý. Lưu ý: Các... tùy chọn chỉ xuất hiện trên ứng dụng kiểu hợp nhất giao diện ứng dụng duy nhất được hỗ trợ để sử dụng với Dynamics 365 cho điện thoại và máy tính bảng. Nếu bạn không có ứng dụng giao diện thống nhất được, bạn có thể sử dụng tuỳ chọn tạo mới ứng dụng .

  4. Danh sách các vai trò bảo mật Dynamics 365 sẽ xuất hiện. Kiểm tra ít nhất một vai trò được gán cho người dùng được chọn và sau đó bấm lưu.

Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý truy cập vào các ứng dụng bằng cách sử dụng vai trò bảo mật.

Giải pháp 2: kiểm tra xem vai trò người dùng có quyền điều khiển mô hình ứng dụng

  1. Truy cập ứng dụng web Dynamics 365 người dùng có vai trò bảo mật quản trị hệ thống.

  2. Điều hướng đến cài đặt, bấm bảo mật, và bấm Vai trò bảo mật.

  3. Ở vai trò được gán cho người dùng.

  4. Bấm vào tab Tuỳ chỉnh và xác định các đặc quyền điều khiển mô hình ứng dụng . Kiểm tra xem vai trò bao gồm ít đọc quyền truy cập đặc quyền này.

  5. Bấm vào lưu và đóng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×