Hiện tượng

Khi cố gắng nhập giải pháp trong Dynamics 365, bạn thấy thông báo sau:

"Gói giải pháp bạn đang nhập đã được tạo ra trên Microsoft Dynamics 365 trực tuyến, không thể nhập vào chỗ hoặc lưu trữ phiên bản của Microsoft Dynamics 365."

Bạn cũng có thể thấy một tham chiếu cho mã lỗi 8004806B.

Nguyên nhân

Giải pháp này không được nhập vào chỗ hoặc lưu trữ phiên bản của Dynamics 365.

Giải pháp

Chỉ phải nhập giải pháp này trong tổ chức Dynamics 365 trực tuyến.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×