Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

VẤN ĐỀ

Khi bạn chạy thuật sĩ cấu hình kết hợp, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

HCW8008 Máy chủ < ServerName > được liệt kê là máy chủ truy cập máy khách trong đối tượng HybridConfiguration Active Directory, nhưng không có vai trò máy chủ truy cập máy khách được cài đặt.

NGUYÊN NHÂN

Sự cố này có thể xảy ra nếu bạn muốn loại bỏ vai trò máy chủ truy cập máy khách từ máy chủ bạn chọn một trong các máy chủ truy cập máy khách nhận được trong thuật sĩ cấu hình kết hợp.

GIẢI PHÁP

Để giải quyết vấn đề này, thực hiện như sau:

  • Cài đặt vai trò máy chủ truy cập máy khách trên máy chủ.

  • Chạy thuật sĩ kết hợp cấu hình lại. Trên trang web mà bạn chỉ định máy chủ truy cập khách hàng nhận được, chọn máy chủ có vai trò máy chủ truy cập máy khách được cài đặt.

THÔNG TIN KHÁC

Bạn vẫn cần trợ giúp? Vào Cộng đồng Microsoft hoặc diễn đàn TechNet Exchange.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×