VẤN ĐỀ

Khi bạn chạy thuật sĩ cấu hình kết hợp, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

HCW8018 Địa chỉ IP bên ngoài đối tượng kết hợp cấu hình Active Directory được không đúng bị xoá trong khi nâng cấp cấu hình kết hợp.

GIẢI PHÁP

Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở Exchange Management Shell.

  2. Chạy lệnh sau để xoá các địa chỉ IP bên ngoài từ cấu hình kết hợp:

    Get-HybridConfiguration | Set-HybridConfiguration -ExternalIPAddresses $null 
  3. Chạy thuật sĩ kết hợp cấu hình lại.

THÔNG TIN KHÁC

Bạn vẫn cần trợ giúp? Vào Cộng đồng Microsoft hoặc diễn đàn TechNet Exchange.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×