Lưu ý Thuật sĩ cấu hình kết hợp được bao gồm trong Exchange Management Console trong Microsoft Exchange Server 2010 không được hỗ trợ. Do đó, bạn không nên sử dụng thuật sỹ kết hợp cấu hình cũ. Thay vào đó, sử dụng thuật sĩ cấu hình kết hợp Office 365 có sẵn tại http://aka.ms/HybridWizard. Để biết thêm thông tin, hãy xem thuật sĩ cấu hình kết hợp Office 365 dành cho Exchange 2010.

VẤN ĐỀ

Bạn có một kết hợp triển khai máy chủ Exchange tại chỗ và Exchange Online trong Office 365. Khi bạn cố gắng thêm và xác minh miền trung tâm quản trị Microsoft 365, bạn nhận được thông báo lỗi sau khi bạn thêm bản ghi TXT hoặc bản ghi MX:

Lỗi xảy ra khi tên miền của bạn. Vui lòng quay lại trang miền để khởi động lại quá trình.

Khi bạn tới trang miền, bạn đang chuyển hướng tới trang cài đặt miền. Tuy nhiên, bản ghi TXT hoặc MX mới được tạo ra. Sau khi Cập Nhật bản ghi TXT hoặc MX, bạn nhận được thông báo lỗi tương tự một lần nữa. Bạn không thể kiểm tra xem tên miền.

NGUYÊN NHÂN

Tên miền mà bạn đang cố gắng thêm vào Office 365 được đã được sử dụng trong tin cậy liên kết Exchange tại chỗ danh tổ chức chính liên kết (ApplicationUri). Lưu ý Để xác nhận rằng đây là nguyên nhân gây ra sự cố, mở Exchange Management Shell, và sau đó chạy lệnh Get-FederationTrust để xác định các thuộc tính ApplicationUri . Xác nhận rằng thuộc tính ApplicationUri được đặt tên miền mà bạn đang cố gắng để kiểm tra trong Office 365.

GIẢI PHÁP

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:

  1. Xoá trên cơ sở liên kết tin cậy. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục sau:

  2. Thêm và xác minh miền trong Office 365. Để biết thêm thông tin, hãy xem kiểm tra miền của mình trong Office 365.

  3. Tái tạo trên cơ sở liên kết tin cậy. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục sau:

  4. Tái tạo mối quan hệ tổ chức tổ chức với người mà bạn đã thiết lập mối quan hệ tổ chức. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục sau:

THÔNG TIN BỔ SUNG

Bạn vẫn cần trợ giúp? Vào Cộng đồng Microsoft hoặc diễn đàn TechNet Exchange.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×