VẤN ĐỀ

Khi bạn chạy thuật sĩ cấu hình kết hợp, bạn nhận được thông báo lỗi "kết hợp miền < miền > không phải là một miền được chấp nhận cho tổ chức đám mây". Văn bản đầy đủ của thông báo này giống như sau:

LỖI: Cập Nhật cấu hình kết hợp thất bại với lỗi ' thực hiện nhiệm vụ con CheckPrereqs thất bại: kiểm tra điều kiện tiên quyết
Microsoft.Exchange.Data.Common.LocalizedException: Kết hợp tên miền contoso.com không phải là một miền được chấp nhận cho tổ chức đám mây.
Kết hợp tên miền contoso.com không phải là một miền được chấp nhận cho tổ chức đám mây.

NGUYÊN NHÂN

Sự cố này xảy ra nếu miền được chấp nhận bị thiếu.

GIẢI PHÁP

Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Đảm bảo rằng miền được thêm vào tổ chức của bạn tại chỗ làm miền được chấp nhận. Để biết thêm thông tin, hãy xem miền được chấp nhận.

  2. Đảm bảo rằng miền được thêm vào Microsoft Exchange Online với miền được chấp nhận. Để biết thêm thông tin, hãy xem xác minh miền tại bất kỳ nhà cung cấp tên miền.

  3. Chạy thuật sĩ cấu hình kết hợp. Khi bạn được nhắc để thêm tên miền hoặc tên miền của bạn, chọn tên miền mà bạn đã thêm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bước 5, tạo khai kết hợp với thuật sĩ cấu hình kết hợp.

THÔNG TIN KHÁC

Nếu bạn gặp sự cố với thuật sĩ cấu hình kết hợp, bạn có thể chạy Chẩn đoán cấu hình kết hợp Exchange. Chẩn đoán này là một kinh nghiệm khắc phục sự cố tự động. Chạy trên cùng một máy chủ mà thuật sĩ cấu hình kết hợp không thành công. Làm này thu thập Nhật ký thuật sĩ cấu hình kết hợp và phân tích chúng cho bạn. Nếu bạn gặp vấn đề, thư được hiển thị cho bạn biết những gì đâu. Thông báo bao gồm các liên kết đến một bài viết có giải pháp. Hiện tại, chẩn đoán được hỗ trợ trong Internet Explorer.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Vào Cộng đồng Microsoft hoặc diễn đàn TechNet Exchange.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×