Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

VẤN ĐỀ

Khi bạn cố gắng trên hoặc di chuyển hộp thư từ môi trường máy chủ Exchange tại chỗ sang Exchange Online trong Office 365 tồn tại, hoạt động không thành công trong giai đoạn xác nhận. Bạn nhận được thông báo lỗi sau:

MigrationPermanentException:
Hộp thư '< tên >' trong nhóm nguồn hiện được kích hoạt cho nhắn tin hợp nhất nhưng có thể 't được kích hoạt cho nhắn tin hợp nhất trong nhóm mục tiêu cho lý do sau: một số phần mở rộng có thể 't được tạo ra cho người dùng. Cấu hình một số phần mở rộng sử dụng tham số-phần mở rộng với một hoặc nhiều phần mở rộng giá trị số. Hãy khắc phục sự cố hoặc vô hiệu hoá hộp thư nhắn tin hợp nhất trước khi bạn thử lại thao tác.

NGUYÊN NHÂN

Sự cố này xảy ra nếu hộp thư thiếu địa chỉ Exchange Unified Messaging (EUM) chính.

Lệnh ghép ngắn New-MoveRequest được sử dụng trong quá trình di chuyển hộp thư thực hiện một số hành động xác nhận. Một trong các hành động là kiểm tra xem hộp nguồn được kích hoạt cho nhắn tin hợp nhất. Để xác nhận rằng đây là sự cố mà bạn đang gặp phải, kiểm tra xem nguồn chỗ hộp thư có địa chỉ proxy có chứa một tiền tố "EUM" (chữ cái). Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở Exchange Management Shell, và sau đó chạy các lệnh sau:

    1. Get-mailbox user@contoso.com |select -expand EMailAddresses 
    2. Get-UMMailbox user@contoso.com |fl 
  2. Kiểm tra kết quả. Nếu hộp phiên khởi tạo giao thức SIP-kích hoạt, hộp sẽ có một địa chỉ proxy chính "EUM" (chữ) và địa chỉ proxy phụ "eum" (chữ). Nếu địa chỉ EUM chính bị thiếu, bạn đã xác nhận rằng đây là sự cố mà bạn đang gặp phải.

GIẢI PHÁP

Thêm bằng tay địa EUM chính. Ví dụ: Nếu hộp thư hỗ trợ SIP, nên có hai mục trông giống như sau:


EUM:firstname.surname@<domain>.com;phone-context=DialPlanName.global.loc
eum: < điện thoại mở rộng >; context=DialPlanName.global.loc điện thoạiĐể biết thêm chi tiết về cách thêm địa chỉ EUM, hãy xem quản lý người dùng hộp thư.

THÔNG TIN KHÁC

Bạn vẫn cần trợ giúp? Vào Cộng đồng Microsoft hoặc diễn đàn TechNet Exchange.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×