Hiện tượng

Khi cố gắng nhập giải pháp trong Dynamics 365, bạn có thể gặp phải các chi tiết lỗi sau:

"Nhập giải pháp: [giải pháp tên] không thành công."

Trong cột chi tiết lưới, bạn thấy thông báo sau:

"Trường không hợp lệ được chỉ định cho các tổ chức."

Nếu bạn bấm vào tải xuống tệp, bạn thấy thông báo tương tự như sau:

"Thuộc tính [tên thuộc tính] là một Boolean, nhưng kiểu Picklist được chỉ định."

Bạn cũng gặp một tham chiếu đến lỗi mã 80041A06.

Nguyên nhân

Lỗi này có thể xảy ra nếu bạn đã tạo trước đây trường (thuộc tính) của một loại dữ liệu và sau đó cố gắng nhập giải pháp chứa tên trường nhưng có kiểu dữ liệu khác nhau.

Ví dụ: Bạn tạo một trường được gọi là CustomField1 với loại dữ liệu được đặt là hai tùy chọn (Boolean). Nếu bạn cố gắng nhập giải pháp tên trường nhưng kiểu dữ liệu khác như tuỳ chọn đặt (Picklist), bạn sẽ gặp phải lỗi này.

Giải pháp

Nếu bạn đang cố nhập trường cùng với kiểu khác nhau với mục đích thay đổi loại, điều này không được hỗ trợ. Ví dụ: nếu bạn tạo một trường một loại và sau đó chọn bạn muốn thay đổi kiểu, bạn sẽ cần phải sử dụng một trong các tuỳ chọn sau:

1. tạo trường có tên khác nhau trong các giải pháp bạn đang nhập. Sau khi bạn tạo/nhập với tên sơ đồ khác nhau, bạn có thể di chuyển dữ liệu (nếu cần) và sau đó xoá trường đã tồn tại (nếu không cần thiết).

2. xóa trường hiện có trong tổ chức mà bạn đang cố gắng nhập giải.Chú ý: Tuỳ chọn này chỉ nên được sử dụng nếu bạn không muốn giữ dữ liệu hiện có trong trường này. 

 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×