(Số không đúng bài viết) Bản Cập Nhật tương thích cho hệ thống Trung tâm quản lý cấu hình Phiên bản 1610

Bạn có thể vô tình misdirected bài viết cơ sở kiến thức Microsoft không đúng cho bản Cập Nhật tương thích cho hệ thống Trung tâm quản lý cấu hình Phiên bản 1610. Để biết thông tin về cách nhận bản Cập Nhật, xem bài viết cơ sở kiến thức sau:

3214042 Bản Cập Nhật tương thích cho hệ thống Trung tâm quản lý cấu hình Phiên bản 1610

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×