Triệu chứng

Giả sử rằng bạn vô hiệu hoá các site intranet: bao gồm tất cả các site bỏ qua máy chủ proxy đặt trong đường dẫn sau trong địa phương và miền chính sách Nhóm:


Cấu hình người dùng máy tính/> chính sách > Administrative Templates > Cấu phần Windows > Internet Explorer > Pa-nen điều khiển Internet > Bảo mật trang > trang của mạng Intranet: bao gồm tất cả các site bỏ qua máy chủ proxy


Mặc dù lựa chọn phía máy khách bị xoá, Internet Explorer 11 vẫn còn bao gồm tất cả các site bỏ qua máy chủ proxy và nó tải site trong vùng intranet nội bộ.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Microsoft Update. Ngoài ra, hãy xem Cập nhật thông tin kỹ thuật về bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer.

Lưu ý Bản cập nhật này lần đầu tiên được đưa vào các MS17-006: mô tả về Cập Nhật bảo mật dành cho Internet Explorer: 14 tháng 3 năm 2017.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×