"UnknownIncomingEmailIntegrationError-2147220970 ngoại lệ" cảnh báo xuất hiện trong Dynamics 365

Hiện tượng

Cảnh báo mức cảnh báo sau xuất hiện trong sơ Dynamics 365 hộp thư:

"Lỗi không xác định xảy ra khi nhận được email đến hộp [thư tên]. Chủ sở hữu cấu hình máy chủ email liên kết [tên hồ sơ] đã được thông báo. Hệ thống sẽ cố gắng nhận email sau.

Email Server mã lỗi: Exchange server trở lại UnknownIncomingEmailIntegrationError-2147220970 ngoại lệ. "

Nguyên nhân

Cảnh báo này có thể xuất hiện khi đồng bộ hoá phía máy chủ đã cố gắng lấy email nhưng gặp lỗi không mong muốn. Điều này thường là một vấn đề tạm thời và các email sẽ được truy cập thành công chu trình đồng bộ hoá tiếp theo (thường là 15 phút).

Giải pháp

Nếu thông báo này không tồn tại trên chu trình đồng bộ hoá tiếp theo (thường là 15 phút), có thể bỏ qua cảnh báo này. Nếu thông báo này vẫn xảy ra, bạn có thể liên hệ với Microsoft Support.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×