Mục lục
×

08/06/2021—KB5003635 (Bản dựng HĐH 18363.1621)

Ngày Phát hành:

08/06/2021

Phiên bản:

Bản dựng HĐH 18363.1621

11/05/21
NHẮC NHỞ Windows 10, phiên bản 1909 đã được ngừng dịch vụ vào 11/05/2021 đối với các thiết bị chạy các phiên bản Home, Pro, Pro for Workstation, Nano Container và Server SAC. Sau ngày 11 tháng 5 năm 2021, các thiết bị này sẽ không còn nhận được cập nhật chất lượng và bảo mật hàng tháng chứa khả năng bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật mới nhất. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các phiên bản sau: Enterprise, Education và IoT Enterprise.

13/04/21
NHẮC NHỞ
Microsoft đã loại bỏ ứng dụng Microsoft Edge phiên bản máy tính cũ không được hỗ trợ vào tháng Ba năm 2021. Trong bản phát hành 13/04/2021, chúng tôi đã cài đặt phiên bản Microsoft Edge mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Microsoft Edge mới thay thế Microsoft Edge phiên bản cũ bằng bản phát hành Thứ Ba Cập nhật Windows 10 tháng 4.

19/11/20
Để biết thông tin về thuật ngữ cập nhật Windows, hãy xem bài viết về các loại bản cập nhật Windows và các loại cập nhật chất lượng hàng tháng. Để xem các ghi chú và thư khác, hãy xem trang chủ lịch sử cập nhật Windows 10, phiên bản1909 .

Lưu ýHãy làm @WindowsUpdate để tìm hiểu thời điểm phát hành nội dung mới lên bảng điều khiển thông tin phát hành.

Lưu ý Bản phát hành này cũng chứa các bản cập nhật dành cho Microsoft HoloLens (Bản dựng HĐH 18363.1116) được phát hành vào 08/06/2021. Microsoft sẽ phát hành một bản cập nhật trực tiếp đến Máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy của Windows Update trên Microsoft HoloLens đã không cập nhật lên Bản dựng HĐH mới nhất này.

Các điểm nổi bật

 • Cập nhật để cải thiện khả năng bảo mật khi Windows thực hiện các tác vụ cơ bản.

 • Các bản cập nhật giúp cải thiện bảo mật OLE của Windows (tài liệu phức hợp).

 • Các bản cập nhật để xác minh tên người dùng và mật khẩu.

 • Các bản cập nhật để lưu và quản lý tệp.

 • Các bản cập nhật để cải thiện tính bảo mật khi sử dụng thiết bị nhập như chuột, bàn phím hoặc bút.

 • Cập nhật sự cố có thể ngăn bạn đăng nhập vào một số ứng dụng máy khách Microsoft 365 trên máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật 11/05/2021 trở lên và khởi động lại thiết bị của bạn.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Giải quyết sự cố với việc tắt không nhất trí trong Windows Update làm hư hại kho lưu trữ Công cụ Quản lý Windows (WMI). Do đó, Trình cài đặt Nâng cao Định dạng Đối tượng được Quản lý (MOF) không thành công.

 • Giải quyết sự cố có thể ngăn bạn đăng nhập vào một số ứng dụng máy khách Microsoft 365 trên máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật 11/05/2021 trở lên và khởi động lại thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể gặp lỗi 80080300 hoặc "Chúng tôi đã gặp sự cố. Đang kết nối lại..." khi tìm cách xác thực hoặc đăng nhập vào Teams.

 • Các bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Scripting Engine, Nền tảng Ứng dụng Windows và Khuôn khổ, Đầu vào và Kết cấu Windows, Quản lý Windows, Cơ sở hạ tầng Điện toán Đám mây Windows, Xác thực Windows, Windows Fundamentals, Windows Virtualization, Windows Kernel, Nền tảng HTML của Windows và Hệ thống Lưu trữ và Tệp của Windows.

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ hơn, bạn chỉ có thể tải xuống và cài đặt các bản sửa lỗi mới có trong gói này trên thiết bị của mình.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật được giải quyết, vui lòng tham khảo website Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật mới.

Các cải tiến đối với Windows Update

Microsoft đã phát hành trực tiếp bản cập nhật cho máy khách Windows Update để cải thiện độ tin cậy. Bất kỳ thiết bị nào chạy Windows 10 được đặt cấu hình để tự động nhận cập nhật từ Windows Update, bao gồm cả phiên bản Enterprise và Pro, đều sẽ được cung cấp bản cập nhật tính năng Windows 10 mới nhất dựa trên tính tương thích thiết bị và chính sách hoãn của Windows Update cho Doanh nghiệp. Điều này không áp dụng cho các phiên bản cung cấp dịch vụ dài hạn.

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Triệu chứng

Giải pháp

Chứng chỉ hệ thống và người dùng có thể bị mất khi cập nhật thiết bị từ Windows 10, phiên bản 1809 trở lên phiên bản Windows 10. Thiết bị sẽ chỉ bị ảnh hưởng nếu chúng đã cài đặt mọi bản cập nhật tích lũy Mới nhất (LCU) phát hành ngày 16 tháng 9 năm 2020 trở lên, rồi tiếp tục cập nhật lên phiên bản mới hơn của Windows 10 từ phương tiện hoặc nguồn cài đặt không có LCU được phát hành vào ngày 13 tháng 10 năm 2020 trở lên được tích hợp. Điều này chủ yếu xảy ra khi các thiết bị được quản lý được cập nhật bằng cách sử dụng gói lỗi thời hoặc phương tiện thông qua công cụ quản lý cập nhật chẳng hạn như Windows Server Update Services (WSUS) hoặc Trình quản lý Cấu hình Microsoft Endpoint. Điều này cũng có thể xảy ra khi sử dụng phương tiện vật lý lỗi thời hoặc hình ảnh ISO không được tích hợp bản cập nhật mới nhất.

Lưu ý Thiết bị sử dụng Windows Update for Business hoặc kết nối trực tiếp đến Windows Update không bị ảnh hưởng. Bất kỳ thiết bị nào kết nối với Windows Update sẽ luôn nhận được các phiên bản cập nhật tính năng mới nhất, bao gồm LCU mới nhất, mà không cần thực hiện thêm bất kỳ bước nào.

Nếu bạn đã gặp sự cố này trên thiết bị của mình, bạn có thể giảm thiểu sự cố đó trong cửa sổ gỡ cài đặt bằng cách quay lại phiên bản Windows trước đó của mình bằng cách sử dụng hướng dẫn ở đây. Cửa sổ gỡ cài đặt có thể là 10 hoặc 30 ngày tùy thuộc vào cấu hình môi trường của bạn và phiên bản bạn đang cập nhật. Sau đó, bạn sẽ cần cập nhật lên phiên bản mới hơn của Windows 10 sau khi sự cố được giải quyết trong môi trường của mình. Lưu ý Trong cửa sổ gỡ cài đặt, bạn có thể tăng số ngày bạn phải quay lại phiên bản Windows 10 trước bằng cách sử dụng lệnh DISM /Set-OSUninstallWindow. Bạn phải thực hiện thay đổi này trước khi cửa sổ gỡ cài đặt mặc định bị trễ. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục DISM dỡ cài đặt hệ điều hành command-line .

Chúng tôi đang nghiên cứu giải pháp và sẽ cung cấp các gói được cập nhật và phương tiện được làm mới trong những tuần sắp tới.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này hoặc mới hơn, các ứng dụng truy nhập nhật ký sự kiện trên thiết bị từ xa có thể không kết nối được. Sự cố này có thể xảy ra nếu máy tính cục bộ hoặc từ xa vẫn chưa cài đặt các bản cập nhật được phát hành vào ngày 8 tháng 6 năm 2021 trở lên. Các ứng dụng bị ảnh hưởng đang sử dụng một số API Ghi nhật ký Sự kiện kế thừanhất định. Bạn có thể gặp lỗi khi tìm cách kết nối, ví dụ:

 • lỗi 5: truy nhập bị từ chối 

 • lỗi 1764: Thao tác được yêu cầu không được hỗ trợ.

 • System.InvalidOperationException,
  Microsoft.PowerShell.Commands.GetEventLogCommand

 • Windows chưa cung cấp mã lỗi.

Lưu ý Trình xem Sự kiện và các ứng dụng khác sử dụng các API không thừa tự hiện tại để truy nhập nhật ký sự kiện không bị ảnh hưởng.

Điều này được mong đợi là do các thay đổi cứng bảo mật liên quan đến Theo dõi Sự kiện cho Windows (ETW) cho CVE-2021-31958. Sự cố này được giải quyết nếu cả thiết bị cục bộ và từ xa đều đã cài đặt các bản cập nhật được phát hành vào ngày 8 tháng 6 năm 2021 trở lên.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này trở về sau, nút tin tức và chủ đề quan tâm trong thanh tác vụ Windows có thể bị mờ văn bản trên một số cấu hình hiển thị nhất định.

Sự cố này đã được giải quyết trong KB5003698.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Điều kiện tiên quyết:

Bạn phải cài đặt bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ 13/04/2021 (SSU) (KB5001406) hoặc SSU mới nhất (KB5003710) trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU và khi áp dụng bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft. Để biết thông tin chung về SSU, hãy xem Các bản cập nhật ngăn xếp Dịch vụ và Cập nhật Ngăn xếp Dịch vụ (SSU): Câu hỏi Thường Gặp.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, SSU mới nhất sẽ được tự động cung cấp cho bạn. Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm trong Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh phát hành

Khả dụng

Bước tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không có. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update.

Windows Update for Business

Không có. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update theo chính sách được đặt cấu hình.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Dịch vụ cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm: Windows 10, phiên bản 1903 trở lên

Phân loại: Bản cập nhật Bảo mật

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 5003635. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×