Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Triệu chứng

Nâng cao mối đe dọa bảo vệ (ATP) thông báo thư ngẫu nhiên được hiển thị bằng tiếng nước ngoài trong Microsoft Office 365.

Nguyên nhân

Hoạt động này là theo thiết kế.

ATP thông báo thư sử dụng ngôn ngữ ưa thích được thiết lập cho hệ thống của người gửi. Ví dụ: Nếu ngôn ngữ ưa thích của người gửi Thụy Điển ATP thông báo cho người nhận (hoặc quản trị viên) sẽ được gửi bằng tiếng Thụy Điển.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×