Bạn được nhắc thay đổi mật khẩu của tài khoản Dịch vụ quản trị BlackBerry trong Office 365 dành riêng

Triệu chứng

Nếu bạn có tài khoản Dịch vụ quản trị BlackBerry (BAS) trong Microsoft Office 365 dành riêng, bạn được nhắc thay đổi mật khẩu mỗi 365 ngày.

Nguyên nhân

Đây là một chính sách BlackBerry, không phải là một chính sách hỗ trợ Office 365 dành riêng. Chính sách này được áp dụng cho tất cả các tài khoản BAS trong Office 365 dành riêng.

Để biết thêm thông tin về cài đặt này, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức BlackBerry:

Làm thế nào để đặt mật khẩu quản trị dịch vụ quản trị BlackBerry lại khoảng thời gianMicrosoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm hỗ trợ kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Microsoft không bảo đảm độ chính xác của thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Giải pháp

Nếu bạn muốn thay đổi thiết đặt này, bạn có thể nhập yêu cầu thay đổi để thay thế giới hạn 365 ngày. Để thực hiện việc này, truy cập hệ thống CRAS, và sau đó nhập một yêu cầu thay đổi mới. Dịch vụ trực tuyến Microsoft hỗ trợ (MOSSUP) không hỗ trợ bất kỳ yêu cầu để ngăn chặn cài đặt mật khẩu hết hạn.

Thông tin và giải pháp trong tài liệu này đại diện cho giao diện hiện tại của Microsoft Corporation về các sự cố này kể từ ngày phát hành. Giải pháp này có sẵn thông qua Microsoft hoặc nhà cung cấp bên thứ ba. Microsoft không đặc biệt khuyến nghị bất kỳ giải pháp của bên thứ ba hoặc nhà cung cấp bên thứ ba nào mà bài viết này có thể mô tả. Cũng có các nhà cung cấp bên thứ ba hoặc giải pháp của bên thứ ba mà bài viết này không mô tả. Do Microsoft phải đáp ứng với thay đổi điều kiện thị trường, thông tin này không được coi là cam kết của Microsoft. Microsoft không thể đảm bảo hoặc xác nhận tính chính xác của bất kỳ thông tin hoặc bất kỳ giải pháp nào được trình bày bởi Microsoft hoặc bất kỳ nhà cung cấp của bên thứ ba được đề cập.

Microsoft không bảo đảm và miễn trừ trách nhiệm đối với tất cả các phát ngôn, bảo đảm và điều kiện thể hiện, ngụ ý hoặc theo luật định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn tuyên bố, bảo đảm hoặc điều kiện về quyền sở hữu, không vi phạm, điều kiện thoả mãn, khả năng kinh doanh và phù hợp cho một mục đích cụ thể, đối với bất kỳ dịch vụ, giải pháp, sản phẩm, hoặc bất kỳ các tài liệu hoặc thông tin khác. Trong mọi trường hợp, Microsoft sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giải pháp của bên thứ ba nào mà bài viết này đề cập đến.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×