Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

VẤN

Khi bạn lên lịch cuộc họp hoặc cuộc hẹn cho hộp thư phòng tại cơ sở trong Microsoft Office Outlook Client hoặc Microsoft Outlook Web App (OWA) trong Microsoft Office 365, cuộc họp đã được đặt thành công và lịch của hộp thư phòng bị chặn hoặc được đánh dấu là dự kiến. Tuy nhiên, bạn không nhận được bất kỳ xác nhận nào cho biết rằng hộp thư phòng đã được đặt thành công.

BỞI 

Sự cố này xảy ra nếu tham số Processexternalmeetingmessages cho hộp thư phòng được đặt là false.

NGHIỆM

Để giải quyết vấn đề này, hãy đặt tham số Processexternalmeetingmessages thành True. Để thực hiện thao tác này, hãy chạy lệnh ghép ngắn sau đây trong Microsoft Exchange Management Shell:

Set-CalendarProcessing "<Room Name>" –ProcessExternalMeetingMessages $True 

Lưu ý Thiết đặt này sẽ ảnh hưởng đến người dùng không phải là hỗn hợp. Để biết thêm thông tin về lệnh ghép ngắn này, hãy xem Set-CalendarProcessing.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×