Giới thiệu

Bài viết này mô tả các tính năng mới và các sự cố được khắc phục trong bản Cập Nhật Nhật 3 cho Microsoft hệ thống Trung tâm 2012 R2 dữ liệu Protection Manager (DPM). Ngoài ra, bài viết này chứa hướng dẫn cài đặt Cập Nhật 3 cho System Center 2012 R2 Data Protection Manager.

Tính năng được thực hiện trong bản cập nhật này

 • Sao lưu máy ảo có thể mở rộng

  Bản cập nhật này cải thiện độ tin cậy ở để sao lưu máy ảo (VM) Hyper-V và Windows Server 2012 R2 cơ sở hạ tầng. Tính năng này được hỗ trợ trên cụm chia sẻ ổ đĩa (CSV) và mở rộng tệp lưu trữ cấu hình máy chủ (SOFS) cho máy ảo.

  Điều kiện tiên quyết

 • Sao lưu và nhất quán sổ kiểm tra.

  Quan trọng Hỗ trợ tính năng này chỉ dành cho bảo vệ đĩa VM dữ liệu nguồn.

  Tính năng này được cấu hình thông qua Windows PowerShell, windows thời gian cụ thể cho phép hạn chế sao lưu và nhất quán kiểm tra công việc (CC). Cửa sổ này có thể được áp dụng cho một nhóm bảo vệ và sẽ hạn chế tất cả công việc đó bảo vệ cửa sổ thời gian nhất định.

  Sau khi việc sao lưu đã kết thúc, tất cả các công việc trong tiến trình có thể tiếp tục. Bất kỳ công việc hàng đợi bên ngoài việc sao lưu và nhất quán sẽ được tự động bị hủy bỏ.

  Tính năng này ảnh hưởng đến chỉ theo lịch trình công việc và không ảnh hưởng đến công việc cụ thể được kích hoạt bởi người dùng.

  Ví dụ lệnh Windows PowerShell sẵn có trên Microsoft TechNet. Các ví dụ hiển thị cách sử dụng lệnh ghép ngắn PowerShell để tạo cửa sổ sao lưu và nhất quán.

  Lưu ý:

  • Tính năng này không được hỗ trợ cho công việc bảo vệ băng hoặc máy chủ ảo.

  • Tính năng này không được hỗ trợ-VM dữ liệu nguồn.

  • Cài đặt các cửa sổ là giống như chạy luồng công việc sửa đổi bảo vệ nhóm. • Hỗ trợ tổng hợp cáp kênh đến băng từ

  Bản cập nhật này giới thiệu hỗ trợ cho quá trình quang hợp kênh băng. Theo băng chứng nhận quá trình thiết bị băng từ bên thứ ba khi bạn sử dụng trình quản lý bảo vệ dữ liệu 2012 R2 và Windows Server 2012 R2.

Sự cố được khắc phục trong bản cập nhật này

 • Sao lưu của một phiên bản SQL nhân không thành công nếu phiên bản SQL chính đầu tiên được sao lưu là nhân bản.

 • Bàn điều khiển DPM sập khi một recatalog hoặc "đánh dấu là miễn phí" thao tác được thực hiện trên một băng nhập.

 • Dịch vụ MSDPM sập khi nguồn dữ liệu được bảo vệ có tên dài.

 • Dịch vụ DPMRA lỗi trong quá trình tạo bản sao khi tên cơ sở dữ liệu trên một trong các phiên bản SQL phù hợp với hoặc là xâu con của tên Phiên bản của SQL được lưu trữ trên máy chủ được bảo vệ.

 • Bản cập nhật này cho phép quản trị viên cấu hình cổng DPMRA và chọn một cổng nondefault bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Cài đặt UR3 DPM 2012 R2.

  2. Chạy Setagentcfg.exe bằng cách sử dụng các lệnh sau:

   setagentcfg.exe s <protected_server_FQDN> <alternative_port>
   Lưu ý:

   • Lệnh này, < các cổng > đại diện cổng nondefault.

   • Theo mặc định, lệnh này sẽ được đặt trong cặp sau:

    %PROGRAMFILES%/Microsoft system Center 2012 R2/DPM/DPM/cài đặt

  3. Xác minh rằng một mục mới được tạo ra trong khoá con đăng ký sau:

   HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Microsoft dữ liệu bảo vệ Manager\Agent\2.0\PsPortConfig

  4. Sao chép tệp setagentcfg.exe từ máy chủ DPM vào thư mục sau trên máy tính được bảo vệ:

   %PROGRAMFILES%\Microsoft dữ liệu bảo vệ Manager\DPM\bin

  5. Chạy lệnh sau trên máy chủ được bảo vệ:

   setagentcfg.exe e DPMRA <alternative port> 

   Lưu ý Sử dụng cùng một số cổng được chỉ định trong bước 1.

  6. Khởi động lại máy chủ DPM.

  7. Khởi động lại dịch vụ DPMRA trên máy chủ được bảo vệ.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt Cập Nhật 3 cho System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Thông tin tải xuống

Gói Cập Nhật cho trình quản lý bảo vệ dữ liệu có sẵn từ Microsoft Update hoặc bằng cách tải xuống thủ công.

Microsoft Update

Để tải xuống và cài đặt gói Cập Nhật từ Microsoft Update, hãy làm theo các bước sau trên máy tính có một phần System Center 2012 R2 áp dụng cài đặt:

 1. Bấm Bắt đầu và sau đó bấm vào Pa-nen Điều khiển

 2. Trong bảng điều khiển, bấm đúp vào Windows Update.

 3. Trong cửa sổ Windows Update, nhấp vào Kiểm tra trực tuyến cho bản Cập Nhật từ Microsoft Update.

 4. Bấm Cập Nhật quan trọng có sẵn.

 5. Chọn gói cập nhật bạn muốn cài đặt, và sau đó bấm OK.

 6. Để cài đặt gói Cập Nhật đã chọn, bấm vào cài đặt bản Cập Nhật.


Tải xuống gói Cập Nhật thủ công

Hãy truy cập trang web sau để tải xuống gói Cập Nhật thủ công từ danh mục cập nhật Microsoft:

Download Tải xuống gói cập nhật quản lý bảo vệ dữ liệu ngay bây giờ.

Hướng dẫn cài đặt

Để cài đặt bản cập nhật này để quản lý bảo vệ dữ liệu, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy sao lưu cơ sở dữ liệu quản lý bảo vệ dữ liệu.

 2. Cài đặt gói cập nhật này trên máy chủ đang chạy System Center 2012 R2 Data Protection Manager. Để thực hiện việc này, chạy Microsoft Update trên máy chủ.

  Lưu ý Trước khi cài đặt bản cập nhật này thông qua Microsoft Update, Bàn điều khiển quản trị viên quản lý bảo vệ dữ liệu sẽ được đóng. Bạn có thể phải khởi động lại máy chủ quản lý bảo vệ dữ liệu sau khi bạn cài đặt gói cập nhật này.

 3. Trong bảng điều khiển quản trị viên quản lý bảo vệ dữ liệu, Cập Nhật tác nhân bảo vệ. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau.

  Lưu ý Bản Cập Nhật tác nhân UR3 này yêu cầu bạn khởi động lại máy chủ được bảo vệ để tạo hoặc thay đổi các nhóm bảo vệ. Sao lưu máy ảo có thể thất bại trong Windows Server 2012 R2 cho đến khi khởi động lại máy chủ.

  Phương pháp 1: Cập Nhật tác nhân bảo vệ từ bàn điều khiển quản trị viên quản lý bảo vệ dữ liệu

  1. Mở bảng điều khiển quản trị viên quản lý bảo vệ dữ liệu.

  2. Nhấp vào tab quản lý , và sau đó nhấp vào tab đại diện .

  3. Trong danh sách Bảo vệ máy tính , chọn máy tính rồi sau đó bấm Cập Nhật trên ngăn tác vụ .

  4. Bấm , và sau đó bấm vào Cập Nhật tác nhân.  Phương pháp 2: Cập Nhật tác nhân bảo vệ trên các máy chủ được bảo vệ

  1. Tải xuống gói cập nhật bảo vệ nhân từ thư mục sau trên máy chủ hệ thống Trung tâm 2012 R2 quản lý bảo vệ dữ liệu:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.2.1254.0

   Gói cài đặt là như sau:

   • X86 bản Cập Nhật: i386\1033\DPMProtectionAgent_KB2966014.msp

   • X64 bản Cập Nhật: amd64\1033\DPMProtectionAgent_KB2966014_AMD64.msp

  2. Chạy gói DPMProtectionAgent.msp phù hợp với mỗi máy chủ được bảo vệ, dựa trên cấu trúc của nhân viên.

  3. Mở bảng điều khiển quản trị viên quản lý bảo vệ dữ liệu trên máy chủ hệ thống Trung tâm 2012 R2 quản lý bảo vệ dữ liệu.

  4. Nhấp vào tab quản lý rồi bấm tab đại diện chọn máy chủ được bảo vệ, Cập nhật thông tin và sau đó kiểm tra số phiên bản của nhân viên là 4.2.1254.0.  Phương pháp 3: Cập Nhật tác nhân bảo vệ trên các máy chủ Windows Server 2003

  Cài đặt tác nhân Windows Server 2003 để bảo vệ máy chủ Windows Server 2003 bằng cách sử dụng Cập Nhật 3 Data Protection Manager 2012 R2. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Cài đặt các Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable trên máy chủ Windows Server 2003, nếu nó chưa được cài đặt.   Lưu ý Bạn nhận được thông báo lỗi sau nếu C++ redistributable không được cài đặt:

   Thiết lập quản lý bảo vệ dữ liệu

   Không thể nạp màn hình khởi động cài đặt. Vui lòng liên hệ với hỗ trợ sản phẩm của Microsoft.

  2. Sao chép cài đặt Windows Server 2003 Agent từ chủ DPM sang máy chủ Windows Server 2003, và sau đó cài đặt các đại lý.

   • 64-bit: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1254.0\amd64\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe

   • 32-bit: DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1254.0\i386\1033\
    DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe

  3. Chạy lệnh sau tại dấu nhắc lệnh quản trị:

   cd DPM Agent Installation Location\DPM\bin setdpmserver.exe –dpmservername DPM_Server_Name
  4. Chạy lệnh Windows PowerShell sau để thiết lập kết nối với máy chủ DPM:

   Attach-ProductionServer.ps1 DPMServerName ProductionServerName UserName Password Domain
  5. Trên máy chủ DPM, bấm làm mới hai lần trên tác nhân quản lý giao diện người dùng được kết nối. Sau đó, kiểm tra trạng thái dịch vụ y tế được khởi tạo.

Thông tin quan trọng

 1. Chúng tôi khuyên bạn khởi động lại máy tính được bảo vệ sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật Rollup 3 nhân.

 2. Nếu bảo vệ máy tính không khởi động lại sau khi bạn áp dụng Cập Nhật 3, những điều sau đây có thể xảy ra:

  • Trên cơ sở hạ tầng Hyper-V/Windows Server 2012 R2, khởi động lại máy tính (Protected_Computer) hoặc các nút cụm khác nếu công việc sao lưu máy ảo không thành công và tạo ra một trong các thông báo lỗi sau:

   Protected_Computer cần phải khởi động lại. Điều này có thể do máy tính không được khởi động lại từ đại lý bảo vệ được cài đặt. (ID 48 chi tiết: tham số không đúng (0x80070057))


   DPM không thể liên lạc với Protected_Computer vì một lỗi liên lạc với nhân viên bảo vệ. (ID chi tiết 53: không thực hiện (0x80000001))

  • Khi bạn chọn nguồn dữ liệu từ máy tính bảo vệ được thêm vào sau khi bạn áp dụng Cập Nhật 3, tạo bảo vệ nhóm hoạt động có thể không thành công và tạo thông báo lỗi tương tự như bất kỳ sau.

   Lưu ý Để tránh sự cố này, khởi động lại máy tính (Protected_Computer).

   • Hệ thống tập tin hoặc nguồn dữ liệu siêu

    ID: 31309

   • Nguồn dữ liệu SQL

    ID: 31307

   • Nguồn dữ liệu SharePoint

    ID: 31308

   • Nguồn dữ liệu Exchange

    ID: 31304

Tệp đã thay đổi

Kích thước (KB)

Phiên bản tệp

bin\1028\dpmbackup.exe

359

4.2.1254.0

bin\1028\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1028\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1028\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

343

bin\1028\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1254.0

bin\1028\setuputilv2.dll

304

4.2.1254.0

bin\1028\zh-TW\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1028\zh-TW\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1028\zh-TW\Utils.resources.dll

566

4.2.1254.0

bin\1029\cs-CZ\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1029\cs-CZ\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1029\cs-CZ\Utils.resources.dll

663

4.2.1254.0

bin\1029\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1029\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1029\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1029\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1029\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\1029\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1031\de-DE\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1031\de-DE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1031\de-DE\Utils.resources.dll

714

4.2.1254.0

bin\1031\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\1031\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1031\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1031\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1031\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\1031\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1033\AlertHealthProvider.dll

133

4.2.1254.0

bin\1033\DlsUILibrary.dll

160

4.2.1254.0

bin\1033\dpmbackup.exe

361

4.2.1254.0

bin\1033\DpmSetup.dll

1758

4.2.1254.0

bin\1033\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1033\FileSystem.dll

70

4.2.1254.0

bin\1033\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1033\inspect.dll

162

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.dll

2448

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll

47

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.Exchange.dll

51

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.HyperVDatasource.dll

50

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SharePoint.dll

59

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SQL.dll

61

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SystemProtection.dll

39

4.2.1254.0

bin\1033\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

287

bin\1033\ObjectModel.dll

1208

4.2.1254.0

bin\1033\ObjectModelCmdlet.dll

384

4.2.1254.0

bin\1033\SetupLaunchScreen.dll

231

4.2.1254.0

bin\1033\setupUtilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1033\Utils.dll

1201

4.2.1254.0

bin\1033\WizardUI.dll

3182

4.2.1254.0

bin\1036\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1036\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1036\fr-FR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1036\fr-FR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1036\fr-FR\Utils.resources.dll

707

4.2.1254.0

bin\1036\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1036\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

359

bin\1036\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1254.0

bin\1036\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1038\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\1038\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1038\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1038\hu-HU\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1038\hu-HU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1038\hu-HU\Utils.resources.dll

728

4.2.1254.0

bin\1038\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

363

bin\1038\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\1038\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1040\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1040\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1040\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1040\it-IT\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1040\it-IT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\1040\it-IT\Utils.resources.dll

674

4.2.1254.0

bin\1040\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1040\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\1040\setuputilv2.dll

305

4.2.1254.0

bin\1041\dpmbackup.exe

360

4.2.1254.0

bin\1041\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1041\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1041\ja-JP\ObjectModel.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1041\ja-JP\ObjectModelCmdlet.resources.dll

35

4.2.1254.0

bin\1041\ja-JP\Utils.resources.dll

806

4.2.1254.0

bin\1041\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

347

bin\1041\SetupLaunchScreen.dll

228

4.2.1254.0

bin\1041\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\1042\dpmbackup.exe

360

4.2.1254.0

bin\1042\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1042\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1042\ko-KR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1042\ko-KR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\1042\ko-KR\Utils.resources.dll

704

4.2.1254.0

bin\1042\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

347

bin\1042\SetupLaunchScreen.dll

227

4.2.1254.0

bin\1042\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\1043\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1043\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1043\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1043\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1043\nl-NL\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1043\nl-NL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1043\nl-NL\Utils.resources.dll

642

4.2.1254.0

bin\1043\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1254.0

bin\1043\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1045\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\1045\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1045\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1045\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

359

bin\1045\pl-PL\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1045\pl-PL\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\1045\pl-PL\Utils.resources.dll

702

4.2.1254.0

bin\1045\SetupLaunchScreen.dll

235

4.2.1254.0

bin\1045\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1046\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1046\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1046\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1046\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1046\pt-BR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1046\pt-BR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\1046\pt-BR\Utils.resources.dll

665

4.2.1254.0

bin\1046\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\1046\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1049\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1049\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1049\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1049\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

363

bin\1049\ru-RU\ObjectModel.resources.dll

35

4.2.1254.0

bin\1049\ru-RU\ObjectModelCmdlet.resources.dll

40

4.2.1254.0

bin\1049\ru-RU\Utils.resources.dll

1005

4.2.1254.0

bin\1049\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\1049\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1053\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1053\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1053\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1053\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1053\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1254.0

bin\1053\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1053\sv-SE\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\1053\sv-SE\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1053\sv-SE\Utils.resources.dll

635

4.2.1254.0

bin\1055\dpmbackup.exe

362

4.2.1254.0

bin\1055\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\1055\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\1055\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\1055\SetupLaunchScreen.dll

232

4.2.1254.0

bin\1055\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\1055\tr-TR\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\1055\tr-TR\ObjectModelCmdlet.resources.dll

32

4.2.1254.0

bin\1055\tr-TR\Utils.resources.dll

655

4.2.1254.0

bin\2052\dpmbackup.exe

359

4.2.1254.0

bin\2052\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\2052\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\2052\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

343

bin\2052\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1254.0

bin\2052\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\2052\zh-CN\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\2052\zh-CN\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\2052\zh-CN\Utils.resources.dll

552

4.2.1254.0

bin\2070\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\2070\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\2070\FSPathMerge.exe

602

4.2.1254.0

bin\2070\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

355

bin\2070\pt-PT\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\2070\pt-PT\ObjectModelCmdlet.resources.dll

33

4.2.1254.0

bin\2070\pt-PT\Utils.resources.dll

681

4.2.1254.0

bin\2070\SetupLaunchScreen.dll

233

4.2.1254.0

bin\2070\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\3076\dpmbackup.exe

359

4.2.1254.0

bin\3076\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\3076\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\3076\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

343

bin\3076\SetupLaunchScreen.dll

226

4.2.1254.0

bin\3076\setuputilv2.dll

604

4.2.1254.0

bin\3076\zh-HK\ObjectModel.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\3076\zh-HK\ObjectModelCmdlet.resources.dll

30

4.2.1254.0

bin\3076\zh-HK\Utils.resources.dll

566

4.2.1254.0

bin\3082\dpmbackup.exe

363

4.2.1254.0

bin\3082\dpmwriter.exe

612

4.2.1254.0

bin\3082\es-ES\ObjectModel.resources.dll

31

4.2.1254.0

bin\3082\es-ES\ObjectModelCmdlet.resources.dll

34

4.2.1254.0

bin\3082\es-ES\Utils.resources.dll

697

4.2.1254.0

bin\3082\FSPathMerge.exe

302

4.2.1254.0

bin\3082\Microsoft.SystemCenter.DataProtectionManager.2012.Discovery.mp

359

bin\3082\SetupLaunchScreen.dll

234

4.2.1254.0

bin\3082\setuputilv2.dll

605

4.2.1254.0

bin\acreg.dll

262

4.2.1254.0

bin\AgentPatchSetup.exe

22

4.2.1254.0

bin\AgentProxy.dll

233

4.2.1254.0

bin\AutoHeal.dll

61

4.2.1254.0

bin\ClusterInquiry.dll

176

4.2.1254.0

bin\ClusterInquiryLH.dll

198

4.2.1254.0

bin\CMTE.dll

181

4.2.1254.0

bin\CPWrapper.dll

1078

4.2.1254.0

bin\DataProtectionManager.psd1

20

bin\DataProtectionManager.psm1

25

bin\DPMac.exe

1824

4.2.1254.0

bin\DPMClientService.exe

526

4.2.1254.0

bin\DpmFilter.sys

134

4.2.1243.0

bin\DPMFSFilterWrapperDLL.dll

153

4.2.1254.0

bin\DPMLA.exe

2482

4.2.1254.0

bin\DpmoVhdManager.dll

94

4.2.1254.0

bin\DPMRA.exe

5531

4.2.1254.0

bin\DpmWriterHelperPlugin.dll

514

4.2.1254.0

bin\DsmFS.dll

913

4.2.1254.0

bin\DsResourceLimits.xml

1

bin\EngineUICommon.dll

506

4.2.1254.0

bin\ExchangeWriterHelperPlugin.dll

802

4.2.1254.0

bin\FileWriterHelperPlugin.dll

583

4.2.1254.0

bin\GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll

748

4.2.1254.0

bin\GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll

701

4.2.1254.0

bin\HypervVhdHelper.dll

81

4.2.1254.0

bin\hypervVhdManager.dll

133

4.2.1254.0

bin\installagentpatch.exe

99

bin\IntentTE.dll

16

4.2.1254.0

bin\INTENTTRANSLATOR.dll

554

4.2.1254.0

bin\Interfaces.dll

21

4.2.1254.0

bin\launchpatch.exe

25

bin\Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.MbcParser.dll

448

4.2.1254.0

bin\msdpmdll.dll

567

4.2.1254.0

bin\NativeConfigHelper.dll

379

4.2.1254.0

bin\null_ps.dll

19

4.2.1254.0

bin\patchca.dll

26

4.2.1254.0

bin\setagentcfg.exe

144

4.2.1254.0

bin\SetDpmServer.exe

125

4.2.1254.0

bin\setupDpmfltr.dll

112

4.2.1254.0

bin\SpSearchWriterHelperPlugin.dll

602

4.2.1254.0

bin\SQLWriterHelperPlugin.dll

960

4.2.1254.0

bin\SummaryTE.dll

54

4.2.1254.0

bin\TERuntime.dll

109

4.2.1254.0

bin\TriggerClientJob.dll

46

4.2.1254.0

bin\vssnullprovider.dll

73

4.2.1254.0

bin\VssRequestor.dll

342

4.2.1254.0

bin\VssRequestorWin8.dll

346

4.2.1254.0

bin\VssRequestorXP.dll

316

4.2.1254.0

bin\WSS4Cmdlets.dll

163

4.2.1254.0

bin\WSSCmdlets.dll

179

4.2.1254.0

bin\WSSCmdletsWrapper.exe

199

4.2.1254.0

bin\WSSWriterHelperPlugin.dll

768

4.2.1254.0

DpmFilter.cat

9

DpmFilter.inf

3

XSD\Intent\IMCatalog.xsd

37

xsd\ProtectionRecoveryManager\StatusMessages.xsd

2Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×