Bản Cập Nhật 3 cho System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố được khắc phục trong Cập Nhật 3 cho Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Hai bản cập nhật sẵn có cho System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Một bản Cập Nhật cho máy chủ và các cho bàn điều khiển quản trị. Bài viết này cũng bao gồm các hướng dẫn cài đặt Cập Nhật 3 cho System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.

Sự cố được khắc phục và các tính năng được bổ sung trong trình quản lý máy ảo

Sự cố được khắc phục trong bản cập nhật này

 • Tổng bộ nhớ cho một người dùng được báo cáo không đúng. Ví dụ, vai trò người dùng có thể sử dụng một nửa hạn ngạch cho phép.

 • Bản Cập Nhật cụm máy chủ không liên tục vì công việc bị khoá.

 • Máy ảo (VM) refreshers Cập Nhật khả dụng cao máy ảo (HAVMs) sau khi chuyển đổi dự phòng nút khác.

 • Địa chỉ IP cụm hình cụm khách trong một môi trường ảo hóa mạng Hyper-V (HNV) không được cập nhật chính xác bằng cách sử dụng chính sách HNV trong quá trình chuyển đổi dự phòng. Để biết thêm thông tin về sự cố này, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  2981736 địa chỉ IP của cụm trong môi trường HNV được Cập Nhật không chính xác trong quá trình chuyển đổi dự phòng

 • Máy chủ thư khối (SMB) chia sẻ có thể không được sử dụng bởi luồng công việc sẵn sàng cao (HA) nếu họ cũng kết nối với máy chủ độc lập.

 • Lưu trữ đối tượng khám phá xảy ra trên máy chủ quản lý máy ảo nếu mục khám phá quá lớn.

 • Công việc quản lý máy ảo đặt mạng dịch vụ nền kết nối không thành công.

 • Cho phép duy trì chế độ không thành công khi bạn đưa máy ảo trạng thái không thành công.

 • Dịch vụ quản lý máy ảo không thể khởi động lại vì cơ sở dữ liệu bị hỏng.

 • Tiếng ZH-TW sai xuất hiện trong chú thích của biểu tượng mạng VM.

 • Thư viện huấn sẽ ghi lại dòng thay thế dữ liệu trên tất cả các file trong mỗi bản Cập Nhật.

 • Đối với iSCSI phần cứng lưu trữ dựa trên mảng, khi lựa chọn thuộc tính MaskingPortsPerView được đặt thành "nhiều cổng cho màn hình," mục tiêu điểm cuối không lấy địa chỉ cổng.

 • Đĩa cứng ảo (VHD) còn lại trong thư mục nguồn sau khi lưu trữ di chuyển hoàn tất.

 • Thêm một hạn chế băng thông để kết nối mạng riêng ảo (VPN) hiện có không được thêm vào tập lệnh tạo ra.

 • Một máy ảo được gắn vào một mạng HNV VM mất kết nối khi trực tiếp di chuyển đến một nút trong cụm chuyển đổi dự phòng không hiện đang lưu trữ các máy ảo thuộc cùng một mạng VM.

 • Truy cập mạng chia sẻ máy ảo sẽ bị mất sau khi khởi động lại dịch vụ hoặc một khoảng thời gian Cập Nhật.

 • Lệnh Loại bỏ SCFileShare không thành công một nhà cung cấp mạng đính kèm lưu trữ SMI-S.

 • Đặt múi giờ mẫu UTC (GMT + 0:00) không chính xác được hiển thị dưới dạng "Giờ chuẩn Magadan."

 • System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager sập khi bạn thêm nhóm chứa các ký hiệu (@) ký tự trong vai trò người dùng.

 • Triển khai máy ảo không thành công trong môi trường VMWare khi có cùng kích thước tệp đĩa cứng ảo (.vmdk) trong mẫu của bạn.

 • Triển khai một máy chủ ứng dụng trên HAVMM không thành công và tạo ra lỗi 22570.

 • Di trú trực tiếp của một HAVM qua cụm tạo vai trò VM trùng lặp trong cụm mục tiêu.

 • Lỗi xảy ra khi bạn áp dụng cài đặt vật lý bộ điều hợp mạng cho bộ điều hợp hợp.

 • Tác nhân VMM lỗi liên tục khi truy vấn HvStats_HyperVHypervisorLogicalProcessor trả lại giá trị rỗng.

 • Làm mới máy chủ Cập Nhật giá trị VMHostGroup cụm VMWARE sau cụm chuyển từ VCENTER.

 • VMM báo cáo một đĩa phân bổ không đúng kích thước cho VHDs động được ánh xạ tới một máy ảo.

 • Ứng lệnh mẫu dịch vụ VMM không hoạt động với vai trò tự phục vụ.

 • Tạo máy ảo không thành công nếu trình quản lý máy ảo trải qua chuyển đổi dự phòng trong quá trình tạo.

 • Giá trị Trạng thái truy cập của một tập tin không chính xác trong giao diện người dùng.

 • Dịch vụ quản lý máy ảo sập vì một giá trị ClusterFlags không hợp lệ.

 • Máy ảo không được triển khai từ một mẫu dịch vụ một đám mây trên nhiều máy chủ cụm (nhiều trung tâm dữ liệu).

 • Tiến trình đang chạy không được gửi một tín hiệu kết thúc trước khi tắt xảy ra trong quá trình chuyên môn VM.

 • Lệnh RunOnce chạy trong hệ điều hành Linux chuyên có thiết đặt thời gian chờ không được cấu hình trong giao diện người dùng. Kiểm soát cài đặt thời gian chờ cho Linux RunOnce lệnh:

 • Tạo một tệp, và đặt tên là /opt/microsoft/scvmmguestagent/etc/commandtimeout. Đặt số giây để sử dụng hết thời gian trên dòng đầu tiên.

  Tệp này có thể được tạo hoặc sửa đổi trên VHD trước khi nó được nhập vào thư viện hoặc bằng cách sử dụng lệnh RunOnce đầu tiên trong cấu hình hệ điều hành. Ví dụ, lệnh đặt thời gian chờ lệnh RunOnce 900 giây:

  echo 900 > /opt/microsoft/scvmmguestagent/etc/commandtimeout

Tính năng được bổ sung trong bản cập nhật này

 • Bản cập nhật này bao gồm Linux khách nhân nâng cấp hỗ trợ hệ điều hành mới sau:

  • Ubuntu Linux 14,04 LTS (32 bit)

  • Ubuntu Linux 14,04 LTS (64-bit)

  • Lưu ý Ubuntu 14,04 x64 được hỗ trợ là tạo 1 hoặc máy ảo tạo 2. Để tạo một mẫu máy ảo tạo 2 cho Ubuntu x64, cấu hình sau phải được áp dụng cho VHDX trước khi nhập VMM thư viện:

   1. Đảm bảo rằng bạn có quyền truy nhập gốc, và sau đó thay đổi thư mục /boot/efi/EFI:

    cd /boot/efi/EFI

   2. Đệ quy sao chép thư mục Linux vào một thư mục mới có tên khởi động:

    CP - r ubuntu/khởi động

   3. Thư mục khởi động mới tạo, đổi tên shimx64.efi thành bootx64.efi:

    MV /boot/efi/EFI/shimx64.efi /boot/efi/EFI/bootx64.efi

 • Bản cập nhật này cũng bao gồm:

  • Nâng cấp trình điều khiển máy chủ DHCP phần mở rộng

  • Cải tiến hiệu suất

  • Quản lý gói gói tính năng cải tiến

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật Rollup N cho System Center 2012

Thông tin tải xuống

Gói Cập Nhật cho trình quản lý máy ảo có sẵn từ Microsoft Update hoặc bằng cách tải xuống thủ công.

Microsoft Update

Để tải xuống và cài đặt gói Cập Nhật từ Microsoft Update, hãy làm theo các bước sau trên máy tính có một phần System Center 2012 R2 áp dụng cài đặt:

 1. Bấm Bắt đầu và sau đó bấm vào Pa-nen Điều khiển

 2. Trong bảng điều khiển, bấm đúp vào Windows Update.

 3. Trong cửa sổ Windows Update, nhấp vào Kiểm tra trực tuyến cho bản Cập Nhật từ Microsoft Update.

 4. Bấm Cập Nhật quan trọng có sẵn.

 5. Chọn gói cập nhật bạn muốn cài đặt, và sau đó bấm OK.

 6. Để cài đặt gói Cập Nhật đã chọn, bấm vào cài đặt bản Cập Nhật.


Tải xuống gói Cập Nhật thủ công

Hãy truy cập trang web sau để tải xuống gói Cập Nhật thủ công từ danh mục cập nhật Microsoft:

Download Tải xuống gói Cập Nhật máy chủ bây giờ.

Download Tải xuống gói cập nhật bảng điều khiển quản trị bây giờ.

Hướng dẫn cài đặt

Bản cập nhật này bao gồm một gói quản lý gói nâng cấp. Nếu bạn sử dụng hệ thống Trung tâm Operations Manager và System Center Virtual Machine Manager tích hợp, chúng tôi khuyên rằng bạn nâng cấp cài đặt gói quản lý phiên bản mới nhất sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này. Đường dẫn cài đặt mặc định cho gói này là "C:\Program Files\Microsoft hệ thống Trung tâm 2012 R2\Virtual máy Manager\ManagementPacks."

Để tự cài đặt gói Cập Nhật, chạy lệnh sau tại dấu nhắc lệnh nâng cao:

msiexec.exe /update <packagename> Lưu ý Lệnh này, < packagename > biểu thị tên thực gói. Ví dụ: để cài đặt gói cập nhật 3 cho máy chủ System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, hãy chạy lệnh sau:

msiexec.exe /update kb2965414_vmmserver.msp Quan trọng Sau khi bạn cài đặt gói Cập Nhật, bạn phải chạy tập lệnh SQL sau trên cơ sở dữ liệu quản lý máy ảo Microsoft SQL Server để Cập Nhật Nhật 3 hoạt động chính xác.

/* script starts here */ALTER Procedure [dbo].[prc_RBS_UserRoleSharedObjectRelation_Insert]
(
@ID uniqueidentifier,
@ObjectID uniqueidentifier,
@ObjectType int,
@RoleID uniqueidentifier,
@UserOrGroup varbinary (85),
@ForeignAccount nvarchar (256),
@IsADGroup bit,
@ExistingID uniqueidentifier = NULL OUTPUT
)
AS
SET NOCOUNT ON
SELECT @ExistingID = [ID] FROM [dbo].[tbl_RBS_UserRoleSharedObjectRelation]
WHERE [ObjectID] = @ObjectID AND [RoleID] = @RoleID
AND
-- Select owner OR Select all which matches ForeignAccount or UserOrGroup OR
-- both ForeignAccount and UserOrGroup is NULL
(([UserOrGroup] = @UserOrGroup OR [ForeignAccount] = @ForeignAccount) OR
([UserOrGroup] IS NULL AND @UserOrGroup IS NULL AND [ForeignAccount] IS NULL AND @ForeignAccount IS NULL))
/* Ignore duplicate entries */
IF (@ExistingID IS NULL)
BEGIN
INSERT [dbo].[tbl_RBS_UserRoleSharedObjectRelation]
([ID]
,[ObjectID]
,[ObjectType]
,[RoleID]
,[UserOrGroup]
,[ForeignAccount]
,[IsADGroup]
,[IsOwner]
)
VALUES
(
@ID,
@ObjectID,
@ObjectType,
@RoleID,
@UserOrGroup,
@ForeignAccount,
@IsADGroup,
0
)
END
SET NOCOUNT OFF
RETURN @@ERROR
GO

ALTER PROCEDURE [dbo].[prc_WLC_IsVHDSharedByAnotherVmOnHost]
@HostId [uniqueidentifier],
@VHDId [uniqueidentifier],
@VMId [uniqueidentifier]
AS
BEGIN
DECLARE @error int
SET @error = 0
SET NOCOUNT ON;

SELECT TOP 1 1 FROM dbo.[fn_WLC_GetParentChildRelationForVHD](@VHDId) vcr
JOIN dbo.tbl_WLC_VDrive vd ON
vcr.VHDId = vd.VHDId
JOIN dbo.tbl_WLC_VObject vo ON
vo.ObjectId = vd.ParentId
JOIN dbo.tbl_WLC_VMInstance vi ON
vo.ObjectId = vi.VMInstanceId
WHERE
vo.HostId = @HostId
AND
vo.ObjectId <> @VMId
AND
vi.RootVMInstanceId <> @VMId
SET @error = @@ERROR
SET NOCOUNT OFF
RETURN @error
END
GO

IF EXISTS (SELECT * FROM dbo.sysobjects
WHERE id = OBJECT_ID(N'prc_ADHC_HostDisk_GetByClusterDiskIdAndHostId')
AND OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
DROP PROCEDURE dbo.prc_ADHC_HostDisk_GetByClusterDiskIdAndHostId
GO
CREATE PROCEDURE dbo.prc_ADHC_HostDisk_GetByClusterDiskIdAndHostId
(
@ClusterDiskID guid,
@HostID guid
)
AS
DECLARE @error int
SET @error = 0
SET NOCOUNT ON
SELECT
[DiskID],
[Signature],
[UniqueID],
[HostID],
[LibraryServerID],
[StArrayID],
[LastUpdatedDateTime],
[DeviceID],
[Index],
[Capacity],
[IsPassThroughCapable],
[IsSanAttached],
[ClusterDiskID],
[Location],
[StorageLUNID],
[SMLunId],
[SMLunIdFormat],
[SMLunIdNamespace],
[SANType],
[Bus],
[Lun],
[Target],
[Port],
[IsVHD],
[StClassificationId]
FROM dbo.tbl_ADHC_HostDisk
WHERE
[HostID] = @HostID
AND
[ClusterDiskID] = @ClusterDiskID
SELECT @error = @@ERROR
SET NOCOUNT OFF
RETURN @error
GO

-- The stored procedure will be deleted after the OS table is updated
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[prc_IL_AddOSTemp]') AND type in (N'P', N'PC'))
DROP PROCEDURE [dbo].[prc_IL_AddOSTemp]
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[prc_IL_AddOSTemp]
@OSId GUID,
@Name nvarchar(64),
@Description nvarchar(max),
@Edition int,
@ProductType int,
@Version nvarchar(32),
@Architecture nvarchar(32),
@OSFlags int,
@VMWareGuestId nvarchar(32),
@OSType int
AS
BEGIN
DECLARE @error int
SET @error = 0

SELECT * FROM dbo.tbl_IL_OS WHERE OSId = @OSId
-- If the OS entry doesn't exist, add the entry.
-- If it exists, update
IF (@@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
INSERT INTO dbo.tbl_IL_OS
(
[OSId],
[Name],
[Description],
[Edition],
[ProductType],
[Version],
[Architecture],
[OSFlags],
[VMWareGuestId],
[OSType]
)
VALUES
(
@OSId,
@Name,
@Description,
@Edition,
@ProductType,
@Version,
@Architecture,
@OSFlags,
@VMWareGuestId,
@OSType
)
END
ELSE
BEGIN
UPDATE dbo.tbl_IL_OS
SET
[Name] = @Name,
[Description] = @Description,
[Edition] = @Edition,
[ProductType] = @ProductType,
[Version] = @Version,
[Architecture] = @Architecture,
[OSFlags] = @OSFlags,
[VMWareGuestId] = @VMWareGuestId,
[OSType] = @OSType
WHERE OSId = @OSId
END

SET @error = @@ERROR
RETURN @error
END
GO
prc_IL_AddOSTemp 'A3281FA8-6633-4A1D-9AB2-6B563121EC8D', 'Ubuntu Linux 14.04 (32 bit)', 'Ubuntu Linux 14.04 (32 bit)', NULL, NULL, NULL, x86 , 0x1C, 'ubuntuGuest', 1
GO
prc_IL_AddOSTemp '2AF8E4A1-05F0-444E-A96F-D4D5B86B5CC8', 'Ubuntu Linux 14.04 (64 bit)', 'Ubuntu Linux 14.04 (64 bit)', NULL, NULL, NULL, amd64 , 0x1C, 'ubuntu64Guest', 1
GO
-- Delete the temporary stored procedure
-- used to populate this table
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[prc_IL_AddOSTemp]') AND type in (N'P', N'PC'))
DROP PROCEDURE [dbo].[prc_IL_AddOSTemp]
GO
/* script ends here */Quan trọng Cấu phần hệ thống Trung tâm quản lý máy ảo máy chủ DHCP (x64) phải được Cập Nhật theo cách thủ công trên tất cả VMM Hyper-V máy chủ. Nếu phần này không được Cập Nhật, máy ảo có thể không được gán địa chỉ IP cho một vài phút sau khi khởi động máy ảo. (Cuối cùng máy ảo sẽ nhận được địa chỉ IP và nếu chức năng bình thường.) Để kiểm tra phiên bản của nhân viên VMM DHCP, chạy lệnh sau từ một cửa sổ dấu nhắc lệnh PowerShell nâng cao trên các máy chủ:

Get-WmiObject -Class win32_product -Filter 'Name = "Microsoft System Center Virtual Machine Manager DHCP Server (x64)"'

Nếu phiên bản cũ hơn 3.2.7672.0, bạn sẽ phải cập nhật các đại lý. Cập Nhật tác nhân, trước tiên gỡ bỏ phiên bản cũ bằng cách chạy lệnh sau từ một cửa sổ dấu nhắc lệnh PowerShell nâng cao:

MsiExec.exe /X{3834A905-5CC1-454D-8CA4-AC449F12775D}

Sao chép tệp Dhcpextn.msi từ máy chủ VMM sau khi bạn áp dụng Cập Nhật 3 cho System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager vào máy chủ Hyper-V. Theo mặc định, tệp nằm trong thư mục sau trên máy chủ VMM:

\VMM_installation_folder\SwExtn\DHCPExtn.msi
Sau khi bạn đã sao chép các tập tin Dhcpextn.msi với máy chủ, bấm đúp vào tệp để bắt đầu quá trình cài đặt, và sau đó làm theo các bước trong thuật sĩ.

Bàn điều khiển quản trị

Tệp đã được thay đổi

Kích thước tệp

Phiên bản

ID ngôn ngữ

Nền tảng

DB.DelegatedAdmin.dll

93000

3.2.7672.0

Engine.Common.dll

228200

3.2.7634.0

Engine.Deployment.dll

638792

3.2.7672.0

Errors.dll

4570952

3.2.7672.0

Errors.resources.dll

1579344

3.2.7672.0

1028

x64

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7672.0

1028

x86

Errors.resources.dll

1836368

3.2.7672.0

1029

x64

Errors.resources.dll

1836360

3.2.7672.0

1029

x86

Errors.resources.dll

1974088

3.2.7672.0

1031

Errors.resources.dll

1939272

3.2.7672.0

1036

Errors.resources.dll

1984328

3.2.7672.0

1038

Errors.resources.dll

1827648

3.2.7672.0

1040

x64

Errors.resources.dll

1827664

3.2.7672.0

1040

x86

Errors.resources.dll

2168648

3.2.7672.0

1041

x64

Errors.resources.dll

2168656

3.2.7672.0

1041

x86

Errors.resources.dll

1923912

3.2.7672.0

1042

Errors.resources.dll

1799504

3.2.7672.0

1043

Errors.resources.dll

1894216

3.2.7672.0

1045

Errors.resources.dll

1836872

3.2.7672.0

1046

Errors.resources.dll

2605904

3.2.7672.0

1049

x64

Errors.resources.dll

2605896

3.2.7672.0

1049

x86

Errors.resources.dll

1758536

3.2.7672.0

1053

x64

Errors.resources.dll

1758544

3.2.7672.0

1053

x86

Errors.resources.dll

1776968

3.2.7672.0

1055

x64

Errors.resources.dll

1776976

3.2.7672.0

1055

x86

Errors.resources.dll

1556304

3.2.7672.0

2052

x64

Errors.resources.dll

1556296

3.2.7672.0

2052

x86

Errors.resources.dll

1858896

3.2.7672.0

2070

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7672.0

3076

Errors.resources.dll

1886024

3.2.7672.0

3082

ImgLibEngine.dll

4114760

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

2019656

3.2.7672.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3193168

3.2.7672.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3193160

3.2.7672.0

x86

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1021792

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1056608

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050464

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1046368

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1068896

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1046880

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1119072

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050464

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1023840

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1047392

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1023840

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1048928

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1043296

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055584

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1047392

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1049440

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1038688

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1042784

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

612200

3.2.7634.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

612192

3.2.7634.0

x86

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

280928

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

285024

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

285024

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

293216

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284512

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

280928

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

280928

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284512

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3382600

3.2.7672.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3382608

3.2.7672.0

x86

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1253216

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1288544

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1276256

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1300832

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1277280

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1349984

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1256288

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1278304

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1256288

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1273696

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1285984

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1278816

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1280352

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1270624

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1274208

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

301896

3.2.7672.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

301904

3.2.7672.0

x86

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.dll

371040

3.2.7620.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119648

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119648

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

122208

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118112

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.dll

894304

3.2.7620.0

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

281952

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

289120

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

290656

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287072

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

302944

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287584

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

282464

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

282464

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287072

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

288096

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

285024

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll

399712

3.2.7620.0

Remoting.dll

1024336

3.2.7672.0

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

2052

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1036

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1031

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22576

3.5.41019.1

1040

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23072

3.5.41019.1

1041

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1046

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23584

3.5.41019.1

1049

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

3082

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1028

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1042

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22552

3.5.41019.1

3076

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22552

3.5.41019.1

1029

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1043

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1038

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1045

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

2070

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1053

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1055

Thông báo bổ sung cho SC 2012 R2 máy ảo quản lý Cập Nhật 3 docx

31929

TraceWrapper.dll

76104

3.2.7672.0

Utils.dll

890192

3.2.7672.0

x64

Utils.dll

890184

3.2.7672.0

x86

VirtualizationInterfaces.dll

96080

3.2.7672.0

x64

VirtualizationInterfaces.dll

96072

3.2.7672.0

x86

VmmEtwEvents.man

186460

VMWareImplementation.dll

2065256

3.2.7634.0

WSManAutomation.dll

35176

3.2.7634.0

WsManWrappers.dll

3825512

3.2.7634.0

Máy chủ VMM

Tệp đã được thay đổi

Kích thước tệp

Phiên bản

ID ngôn ngữ

Nền tảng

DB.DelegatedAdmin.dll

93000

3.2.7672.0

DHCPExtn.msi

1228800

Engine.Adhc.Operations.dll

1338696

3.2.7672.0

Engine.AuthorizationManager.dll

104264

3.2.7672.0

Engine.AuthorizationManagerTasks.dll

51016

3.2.7672.0

Engine.Backup.dll

69960

3.2.7672.0

Engine.BitBos.dll

268096

3.2.7672.0

Engine.CloudService.dll

204104

3.2.7672.0

Engine.Common.dll

228200

3.2.7634.0

Engine.Deployment.dll

638792

3.2.7672.0

Engine.ImgLibOperation.dll

547656

3.2.7672.0

Engine.IndigoAccessLayer.dll

516424

3.2.7672.0

Engine.MomDal.dll

648528

3.2.7672.0

Engine.PhysicalMachine.dll

360800

3.2.7515.0

Engine.Placement.dll

286032

3.2.7672.0

Engine.Placement.ResourceModel.dll

329544

3.2.7672.0

Engine.ServiceOperations.dll

297280

3.2.7672.0

Engine.TaskRepository.dll

131408

3.2.7672.0

Engine.Tasks.dll

46408

3.2.7672.0

Engine.VmOperations.dll

1266504

3.2.7672.0

Errors.dll

4570952

3.2.7672.0

Errors.resources.dll

1556304

3.2.7672.0

2052

Errors.resources.dll

1939272

3.2.7672.0

1036

Errors.resources.dll

1974088

3.2.7672.0

1031

Errors.resources.dll

1827648

3.2.7672.0

1040

Errors.resources.dll

2168648

3.2.7672.0

1041

Errors.resources.dll

1836872

3.2.7672.0

1046

Errors.resources.dll

2605904

3.2.7672.0

1049

Errors.resources.dll

1886024

3.2.7672.0

3082

Errors.resources.dll

1579344

3.2.7672.0

1028

Errors.resources.dll

1923912

3.2.7672.0

1042

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7672.0

3076

Errors.resources.dll

1836368

3.2.7672.0

1029

Errors.resources.dll

1799504

3.2.7672.0

1043

Errors.resources.dll

1984328

3.2.7672.0

1038

Errors.resources.dll

1894216

3.2.7672.0

1045

Errors.resources.dll

1858896

3.2.7672.0

2070

Errors.resources.dll

1758536

3.2.7672.0

1053

Errors.resources.dll

1776968

3.2.7672.0

1055

GoalState.dll

61800

3.2.7634.0

x86

GuestAgent.Common.dll

69472

3.2.7634.0

x64

GuestAgent.Common.dll

69480

3.2.7634.0

ImgLibEngine.dll

4114760

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Discovery.mp

441072

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Monitoring.mp

703224

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Reports.mp

1010416

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Dashboard.mpb

98304

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Library.mp

162552

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Network.Dashboard.mpb

106496

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Override.xml

10848

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Pro.2008.Library.mp

109296

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Pro.2012.Diagnostics.mp

22776

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.Library.mp

19696

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.HyperV.HostPerformance.mp

56056

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.Library.mp

68344

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.2012.Discovery.mp

80624

7.1.10132.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.2012.Monitoring.mp

76528

7.1.10132.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.Dashboard.mpb

102400

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.Library.mp

84728

7.1.10132.0

msiInstaller.dat

12

x86

msiInstaller.exe

275728

3.2.7510.0

x64

msiInstaller.exe

327952

3.2.7510.0

Remoting.dll

1024336

3.2.7672.0

scvmmguestagent.1.0.2.1059.x64.tar

4014080

scvmmguestagent.1.0.2.1059.x86.tar

3522560

SCXStorageWrapper.dll

100704

3.2.7634.0

Thông báo bổ sung cho SC 2012 R2 máy ảo quản lý Cập Nhật 3 docx

31929

TraceWrapper.dll

76104

3.2.7672.0

Utils.dll

890192

3.2.7672.0

ValHyperVImplementation.dll

424776

3.2.7672.0

ViridianImplementation.dll

227144

3.2.7672.0

ViridianImplementationV2.dll

409416

3.2.7672.0

VirtualizationInterfaces.dll

96080

3.2.7672.0

VMGuestAgent.iso

136839168

vmmAgent.exe

6325584

3.2.7672.0

x86

vmmAgent.msi

7147520

x64

vmmAgent.msi

8142848

VmmEtwEvents.man

186460

x86

vmmGuestAgent.msi

2863104

x64

vmmGuestAgent.msi

2936832

VMWareImplementation.dll

2065256

3.2.7634.0

WindowsRemoteServerPlugin.dll

295248

3.2.7672.0

WSManAutomation.dll

35176

3.2.7634.0

WsManWrappers.dll

3825512

3.2.7634.0

scxvmmguestagent.1.0.2.1059.x64.tar

3920

1.0.2.1059

scxvmmguestagent.1.0.2.1059.x86.tar

3440

1.0.2.1059Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×