Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng: Sau khi áp dụng bản cập nhật công cụ của Bộ bảo vệ Microsoft tháng 3 năm 2022 (phiên bản 1.1.19100.5), bạn có thể gặp phải tình trạng sử dụng tài nguyên cao (CPU và/hoặc bộ nhớ). Microsoft đã phát hành một bản cập nhật (phiên bản 1.1.19200.5) để giải quyết các sự cố về hiệu suất được giới thiệu trong phiên bản cũ hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật động cơ lên bản dựng công cụ mới này của Antivirus engine (phiên bản 1.1.19200.5). Để đảm bảo mọi sự cố về hiệu năng đã được khắc phục hoàn toàn, bạn nên khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy xem Các phiên bản công cụ và nền tảng hàng tháng.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả gói cập nhật nền tảng chống phần mềm có hại cho Bộ bảo vệ Microsoft đối với các hệ điều hành sau:

 • Windows Server 2022

 • Windows 11

 • Windows 10 (phiên bản Enterprise, Pro và Home)

 • Windows Server 2019

 • Windows Server 2016

Thông tin phiên bản

Lưu ý: Sau khi phiên bản nền tảng mới được phát hành, hỗ trợ dành cho các phiên bản cũ hơn (N-2) sẽ chỉ giảm xuống hỗ trợ kỹ thuật. Các phiên bản nền tảng cũ hơn N-2 sẽ không còn được hỗ trợ. Xem mục Quản lý Tính năng chống vi rút của Bộ bảo vệ Windows cập nhật và áp dụng đường cơ sở để biết chi tiết.

Bản cập nhật này thay đổi phiên bản máy khách chống phần mềm độc hại.

 • Phiên bản mới: 4.18.2207.7

Chú ý Phiên bản 4.18.2203.5 được phát hành lại để ngăn ngừa sự thay thế. Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý Tính năng chống vi rút của Bộ bảo vệ Windows cập nhật và áp dụng đường cơ sở.

Cách tìm thông tin về phiên bản máy khách

 • Windows 10, phiên bản 1709 trở lên

  Mở ứng dụng Trung tâm Bảo mật của Bộ bảo vệ Microsoft, chọn biểu tượng Cài đặt, rồi chọn Giới thiệu. Số phiên bản được liệt kê bên dưới Phiên bản Máy khách Chống phần mềm có hại.

 • Windows 10, phiên bản 1607, phiên bản 1703 và các phiên bản mới hơn

  Mở ứng dụng Bộ bảo vệ Microsoft, chọn Trợ giúp, sau đó chọn Giới thiệu. Số phiên bản được liệt kê bên dưới Phiên bản Máy khách Chống phần mềm có hại.

Thông tin gói hàng

Tên gói được liệt kê là Bản cập nhật dành cho nền tảng chống phần mềm có hại của Bộ bảo vệ Microsoft. Kích thước gói khoảng 2-3 MB.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

 • Đường dẫn tệp mới

  Do có thay đổi về vị trí đường dẫn tệp trong bản cập nhật, nhiều nội dung tải xuống bị chặn khi appLocker được bật.

  Để khắc phục sự cố này, hãy mở chính sách nhóm, rồi thay đổi cài đặt thành Cho phép đối với đường dẫn sau:

  %OSDrive%\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\*

 • Sau khi triển khai bản cập nhật nền tảng (phiên bản 4.18.2207.5), bạn có thể gặp phải tình trạng kéo dài hiệu suất mạng có thể ảnh hưởng đến các ứng dụng.

Thông tin cập nhật

Gói này bao gồm các bản cập nhật và bản sửa lỗi hàng tháng cho nền tảng chống phần mềm có hại của Bộ bảo vệ Microsoft được Sử dụng bởi Tính năng Chống Virut của Bộ bảo vệ Microsoft Windows 10.

Các bản cập nhật hàng tháng được cài đặt ngoài các bản phát hành Windows 10 chính. Bạn nên cài đặt cả hai loại bản cập nhật để đảm bảo tiếp tục bảo vệ khỏi phần mềm độc hại và các mối đe dọa khác.

Để biết thêm thông tin về các phiên bản sản phẩm và về cách hoạt động của các bản cập nhật cũng như cách bạn có thể cấu hình và quản lý chúng, hãy xem chủ đề Quản lý cập nhật Tính năng chống vi rút của Bộ bảo vệ Windows và áp dụng đường cơ sở.

Thay đổi vị trí tệp

Bản cập nhật này làm cho các thay đổi sau vị trí nhị phân.

Cấu phần bị ảnh hưởng

Vị trí cũ

Vị trí mới

Tính năng chống vi rút của Bộ bảo vệ Windows vụ của bạn (MsMpEng.exe)

Dịch vụ Kiểm tra Thời gian thực Mạng (NisSrv.exe)

%ProgramFiles%\Bộ bảo vệ Windows

%ProgramData%\Microsoft\Bộ bảo vệ Windows\Platform\<version>

Tính năng chống vi rút của Bộ bảo vệ Windows điều khiển

%Windir%\System32\drivers 

%Windir%\System32\drivers\wd


Tất cả các ứng dụng của bên thứ ba có tham chiếu đến các nhị phân phải được cập nhật vị trí mới.

Cách nhận bản cập nhật này

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update và WSUS. 
 

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại hệ thống sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Chú ý Bản cập nhật nền tảng ( phiên bản 4.18.2203.5) có thể yêu cầu khởi động lại.

Cách quay lui bản cập nhật này

Để quay lui bản cập nhật này, hãy sử dụng phương pháp thích hợp:

 • Để quay lui bản cập nhật này về phiên bản trước đó, hãy chạy lệnh sau:

  "%programdata%\microsoft\windows defender\platform\<version>\mpcmdrun.exe" -revertplatform

 • Để quay lui bản cập nhật này về phiên bản INBOX CAMP, hãy chạy lệnh sau:

  "%programfiles%\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -resetplatform

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm thông tin của bên thứ ba

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được sản xuất bởi các công ty độc lập với Microsoft. Microsoft không đảm bảo, dù là ngụ ý hay theo bất kỳ cách nào khác, về hiệu suất hoặc mức độ tin cậy của các sản phẩm này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×