Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Tóm tắt

Bản cập nhật phần mềm có sẵn để cải thiện tính ổn định của mạng băng thông rộng di động.

Cách nhận bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Trên Windows 10, bản cập nhật này sẽ được liệt kê trong lịch sử cập nhật Windows "Tập đoàn Intel trình điều khiển Cập Nhật cho bề mặt IA7260 Cập nhật phần mềm." Trên Windows 8.1, bản cập nhật này sẽ được liệt kê trong lịch sử cập nhật Windows là "Phần mềm Cập nhật hệ thống-31/5 năm 2016."

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này có sẵn cho Surface 3 (4G LTE) tại châu Âu và Surface 3 (Y! di động 4G LTE).

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể được nhắc khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Thông tin Phiên bản tập tin

Cập nhật phần mềm bề mặt IA7260 (v1524.5.48.300)

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×