Tóm tắt

Bản cập nhật này sửa lỗi có thể xảy ra trên một số thiết bị Surface Pro 3 nơi đầy đủ phí dung lượng pin misreported hệ điều hành và phần mềm điện thoại. Bản cập nhật này sửa chữa phần cơ sở có chức năng như một "đo nhiên liệu" để dung lượng pin chính xác được báo cáo. Để biết thêm thông tin, hãy xem Surface Pro 3 pin câu hỏi thường gặp.

Cách nhận bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Nó sẽ được liệt kê trong lịch sử cập nhật Windows như sau:

Cập nhật phần mềm hệ thống-11/7/2016

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể được nhắc khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Bề mặt Pro nhúng điều khiển phần mềm (v38.11.50.0)

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×