Bài viết này mô tả bản Cập Nhật cho Windows Management Framework (WMF) 5.1 cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 ngày 23 tháng 3 năm 2017.

WMF 5.1 bao gồm các cấu phần Windows PowerShell, WMI, WinRM, và phần mềm quản lý kho và cấp phép (SIL) được phát hành trong Windows Server 2016.
 

WMF 5.1 cũng bao gồm tất cả các tính năng mới và sửa lỗi cho các thành phần tương tự đã được phát hành trong Windows Server 2016.

Sự cố đã biết

Nếu bản Cập Nhật 4025333 đã được cài đặt, nó sẽ ở trạng thái phần cài đặt sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, 3191564. Tuy nhiên, bạn có thể đã cài đặt 4025333 sau khi bạn cài đặt 3191564.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Danh mục Microsoft Update

Bản cập nhật này chỉ có sẵn cho thủ công tải xuống và cài đặt từ danh mục cập nhật Microsoft.

Tải xuống bản Cập Nhật 3191564 cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

 

Microsoft đã quét vi rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép với nó.

Thông tin cập nhật

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải 4.5.2 cài đặt .NET Framework.

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

Tài nguyên

Chú thích phát hành 5.1 Windows Management Framework (WMF)

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.
 

 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×