Bản Cập Nhật Outlook 2007 cho phép truy nhập vào kho lưu trữ cá nhân 2010 Exchange Server

Tóm tắt

Microsoft Exchange Server 2010 đã giới thiệu một tính năng mới cho phép các tổ chức kiểm soát cách lưu trữ dữ liệu tin nhắn. Tính năng lưu trữ cá nhân loại bỏ các tệp cần cho thư mục cá nhân (. PST) và cho phép người dùng lưu trữ thư trong một hộp thư lưu trữ. Trước tiên, bạn chỉ có thể truy nhập vào hộp thư lưu trữ bằng cách sử dụng Microsoft Outlook 2010 hoặc bằng cách sử dụng Microsoft Office Outlook Web App. bài viết này mô tả các chức năng mới đã được thêm vào gói hotfix tháng hai 2011 cho Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 2. Chức năng mới này cho phép Outlook 2007 truy nhập vào hộp thư lưu trữ cá nhân của Exchange Server 2010. Ngoài ra, tài liệu này cung cấp các nối kết đến tài liệu Microsoft có thông tin về yêu cầu hệ thống và sự khác nhau trong cách thức Outlook 2007 thực hiện tính năng so với Outlook 2010.

Thông tin Bổ sung

Gói hotfix tháng hai 2011 cho gói dịch vụ Outlook 2007 2

Để tải xuống gói hotfix cho phép Outlook 2007 truy nhập vào kho lưu trữ cá nhân, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2475891 Mô tả về gói bản vá lỗi của Office Outlook 2007 (Outlook-x-none. msp): ngày 22 tháng 2, 2011

Yêu cầu cấp phép

Để biết thông tin về các yêu cầu cấp phép, hãy truy cập trang web Microsoft sau đây:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=216422

Chức năng tính năng cụ thể với Outlook 2007

Outlook 2007 thực hiện tính năng khác một cách khác với Outlook 2010 hoặc từ Outlook Web App. Để biết danh sách các điểm khác biệt này, hãy truy nhập trang web sau đây và tìm kiếm "* chính sách lưu trữ trong Outlook 2007" trong phần:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=216422

Lưu trữ cá nhân

Để biết thêm thông tin về lưu trữ cá nhân, hãy truy cập trang web Microsoft TechNet sau đây:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd979795.aspx

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×