Bản Cập Nhật Rollup 7 cho hệ thống Trung tâm 2012 gói dịch vụ 1

Giới thiệu

Đây là một bài viết tóm tắt mô tả các cấu phần được Cập Nhật trong bản Cập Nhật Rollup 7 cho Microsoft System Center 2012 gói dịch vụ 1 (SP1). Ngoài ra, bài viết này chứa các liên kết tải xuống và liên kết đến bài viết phần cung cấp thông tin chi tiết về các vấn đề được giải quyết trong bản cập nhật này.

Để tải xuống và cài đặt gói Cập Nhật cho System Center 2012 SP1, hãy xem phần "Cách tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật 7 cho hệ thống Trung tâm 2012 gói dịch vụ 1".

Cấu phần đã được khắc phục trong bản cập nhật này

Điều khiển ứng dụng

Không có bản Cập Nhật không cho cấu phần này trong bản cập nhật này.

Quản lý bảo vệ dữ liệu

Có những năm quản lý bảo vệ dữ liệu (DPM) vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật Rollup 7 cho System Center 2012 SP1. Xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft để biết thêm thông tin về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

2966012 update Rollup 7 cho hệ thống 2012 Trung tâm dữ liệu quản lý bảo vệ SP1

Quản lý hoạt động

Có năm Operations Manager các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật Rollup 7 cho System Center 2012 SP1. Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết thêm thông tin về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

2965420 update Rollup 7 cho hệ thống Trung tâm 2012 hoạt động quản lý gói dịch vụ 1

Soạn thảo

Có bốn soạn thảo các vấn đề được khắc phục trong bản Cập Nhật Rollup 7 cho System Center 2012 SP1. Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết thêm thông tin về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

2965419 update Rollup 7 cho hệ thống Trung tâm 2012 soạn thảo gói dịch vụ 1

Quản lý Dịch vụ

Không có bản Cập Nhật không cho cấu phần này trong bản cập nhật này.

Quản lý máy ảo

Có hai vấn đề quản lý máy ảo đã được vá trong bản Cập Nhật Rollup 7 cho System Center 2012 SP1. Ngoài ra, không có gói tải xuống một máy chủ quản lý máy ảo. Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết thêm thông tin về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

2965410 update Rollup 7 cho System Center 2012 Virtual Machine Manager SP1


Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật Rollup 7 cho System Center 2012 SP1

Thông tin tải xuống

System Center 2012 SP1 gói Cập Nhật có sẵn từ Microsoft Update hoặc bằng cách tải xuống thủ công.

Microsoft Update

Để tải xuống và cài đặt gói Cập Nhật từ Microsoft Update, hãy làm theo các bước sau trên máy tính có một phần System Center 2012 áp dụng cài đặt:

  1. Bấm Bắt đầu và sau đó bấm vào Pa-nen Điều khiển

  2. Trong bảng điều khiển, bấm đúp vào Windows Update.

  3. Trong cửa sổ Windows Update, nhấp vào Kiểm tra trực tuyến cho bản Cập Nhật từ Microsoft Update.

  4. Bấm Cập Nhật quan trọng có sẵn.

  5. Chọn gói cập nhật bạn muốn cài đặt, và sau đó bấm OK.

  6. Bấm vào cài đặt bản Cập Nhật để cài đặt gói Cập Nhật đã chọn.


Tải xuống gói Cập Nhật thủ công

Hãy truy cập trang web sau để tải xuống gói Cập Nhật thủ công từ danh mục cập nhật Microsoft:

Quản lý bảo vệ dữ liệu

Download Tải xuống gói cập nhật quản lý bảo vệ dữ liệu ngay bây giờ.Quản lý hoạt động

Download Tải xuống gói Cập Nhật trình quản lý hoạt động ngay bây giờ.Soạn thảo

Download Tải xuống gói Cập Nhật soạn thảo ngay bây giờ.Quản lý máy ảo

Download Tải xuống gói Cập Nhật máy chủ quản lý máy ảo ngay bây giờ.
Để tự cài đặt gói Cập Nhật, chạy lệnh sau từ dấu nhắc lệnh nâng cao:

Msiexec.exe /update packagename

Ví dụ: để cài đặt bản Cập Nhật máy chủ quản lý máy ảo (KB2965410), chạy sau từ dấu nhắc lệnh nâng cao:

msiexec.exe /update KB2965410-AMD64-Server.msp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×