Bản Cập Nhật Rollup 7 cho System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Thông báo cho người sử dụng cài đặt bản Cập Nhật Rollup 7 trước ngày 21 tháng 12 năm 2015

Chúng tôi có một vấn đề với bản Cập Nhật Rollup 7 mà điểm khôi phục đã hết hạn không được nhận làm sạch lên và phiên bản được kéo. (Cập Nhật được phát hành vào ngày 28 tháng 12 năm 2015.) Sự cố được khắc phục ngay bây giờ mới bit. Vì vậy, nếu bạn cài đặt hoặc tải xuống bản Cập Nhật Rollup 7 trước ngày 21 tháng 12 năm 2015, bạn nên tải xuống bản Cập Nhật Rollup 7 bit mới nhất từ liên kết mà được mô tả trong phần "tải xuống thông tin" cài đặt các bit. Các bit sẽ tự động cập nhật các kịch bản pruneshadowcopiesDpm2010.ps1 và khắc phục sự cố.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố được khắc phục trong bản Cập Nhật Rollup 7 cho Microsoft hệ thống Trung tâm 2012 R2 dữ liệu Protection Manager (DPM). Ngoài ra, bài viết này chứa hướng dẫn cài đặt bản Cập Nhật Rollup 7 cho System Center 2012 R2 Data Protection Manager.

Lưu ý Khách hàng hiện tại của quản lý bảo vệ dữ liệu đến Windows Azure nên nâng cấp lên agent Azure sao lưu mới nhất (Phiên bản 2.0.8719.0 hoặc phiên bản mới hơn). Nếu điều này không được cài đặt, sao lưu trực tuyến sẽ thất bại và quản lý bảo vệ dữ liệu không hoạt động Windows Azure sẽ hoạt động.

Tính năng được bổ sung trong bản cập nhật này


 • Hỗ trợ cho hệ điều hành Windows 10 khách hàng

  Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể bắt đầu để bảo vệ dữ liệu trên máy tính Windows 10 khách. Không có thay đổi trải nghiệm người dùng hoặc trong các trường hợp được hỗ trợ. Do đó, bạn có thể tiếp tục sao lưu Windows 10 khách hàng bằng cách sử dụng DPM chính xác như bạn bảo vệ trước các phiên bản Windows Client.

 • Khả năng sử dụng máy chủ DPM thay thế để phục hồi từ Azure sao lưu tín liệu

  Tính năng này cho phép Azure sao lưu tín liệu như một kho lưu trữ Trung tâm sao lưu dữ liệu từ máy chủ DPM khác nhau. Nhiều DPM máy chủ có thể sao lưu dữ liệu vào Azure. Bản cập nhật này cho phép bất kỳ máy chủ DPM được đăng ký tín liệu cùng khôi phục dữ liệu từ Azure tín liệu sao lưu.

  Điều kiện tiên quyết Tính năng này giả định rằng có ít nhất hai DPM 2012 R2 máy chủ đang chạy bản Cập Nhật Rollup 7, chúng được đăng ký để tín liệu sao lưu Azure và họ đã sao lưu một số dữ liệu đám mây (Azure).

  Lưu ý Nếu tính năng này được kiểm tra trên các nguồn dữ liệu hiện có DPM được bảo vệ tới đám mây (bằng cách sử dụng một bản Cập Nhật cũ hơn Update Rollup 7), bạn phải đợi ít nhất một ngày lấy DPM bảo vệ liên quan đến nhóm siêu dữ liệu đã được lên lịch để tải lên Azure. Điều này xảy ra lần đầu tiên thông qua công việc ngoài.

  Để xác nhận tính năng, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trên bảng điều khiển quản trị viên máy chủ DPM, nhấp vào tab khôi phục .

  2. Bấm vào Thêm DPM bên ngoài.

   Click

  3. Cung cấp thông tin tín liệu (tải xuống từ http://manage.windowsazure.com).

   Lưu ý Thông tin tín liệu sẽ có hiệu lực chỉ hai ngày. Bạn phải tải xuống thông tin tín liệu mới trong trường hợp uỷ nhiệm tín liệu hết hạn.

  4. Trong danh sách, chọn máy chủ DPM có dữ liệu đã được khôi phục.

  5. Cung cấp cụm mật khẩu mã hóa liên quan đến máy chủ DPM được chọn trong danh sách, và sau đó bấm OK.

   Provide the encryption passphrase associated with the DPM server

  6. Khi bổ sung chủ DPM bên ngoài được hoàn tất thành công, bấm đóng.

   Click

  7. Khôi phục dữ liệu yêu cầu bằng cách duyệt các điểm khôi phục.

  8. Nhấp vào Xoá bên ngoài DPM để trở lại địa phương DPM dữ liệu chỉ.

   Click

Sự cố được khắc phục trong bản cập nhật này

Quản lý bảo vệ dữ liệu (DPM)

 • Bạn muốn sao lưu máy ảo Hyper-V (VM) có một bản sao và máy ảo hoạt động và bản sao máy ảo được quản lý bởi cùng một máy chủ hệ thống Trung tâm VMM. Trước đó, bạn có quyền kiểm soát không chọn giữa hoạt động và bản sao sao lưu máy ảo. Điều này thường xảy ra bản sao lưu không, tùy thuộc vào thiết lập.

  Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, DPM sẽ luôn sao lưu máy ảo mà bạn đã chọn khi công cụ tạo nhóm bảo vệ ngay cả khi có sự chuyển đổi dự phòng. Ví dụ: bạn có Host1\VM1 và Host2\VM1, trong đó Host2\VM1 là bản sao của Host1\VM1. Bạn chọn để sao lưu Host2\VM1 khi nó tạo nhóm bảo vệ để DPM luôn sao lưu Host2\VM1.

 • Bạn phải tạo một nhóm bảo vệ mới hoặc thay đổi các nhóm bảo vệ. Tuy nhiên, DPM đôi khi không hiển thị cấu trúc thư mục mới nhất về máy chủ tập tin.

 • Khi bạn mở tab khôi phục và bạn cố gắng lấy tất cả các điểm khôi phục cho nguồn dữ liệu bằng cách sử dụng tùy chọn Hiển thị tất cả các điểm khôi phục , DPM Hiển thị thời điểm khôi phục trực tuyến. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, DPM Hiển thị thời điểm khôi phục trực tuyến cũng. Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều điểm khôi phục trực tuyến, nó có thể mất một chút thời gian để lấy và hiển thị tất cả các điểm khôi phục.

 • Người dùng khôi phục/SSRT có thể không hoạt động trong một số trường hợp nhất nhân cơ sở dữ liệu SQL.

 • Bạn nhận được lỗi khi bạn cài đặt bản Cập Nhật DPM.

 • Cổng Azure có một số hạn chế việc nhập tên và lưu trữ tài khoản tên chuỗi. Các validations bị thiếu trong DPM. Điều này xảy ra lỗi khi bạn cố gắng chuyển bản sao lưu đầu tiên Azure gián tuyến bằng cách sử dụng chức năng nhập/xuất Azure.

 • Bạn không thể bảo vệ cơ sở dữ liệu SQL trên một nhóm khả dụng (AG) nếu AGs khác có cùng tên cơ sở dữ liệu.

 • Trong một số trường hợp, thông báo được giải quyết trong DPM không đồng bộ hóa trong bảng điều khiển trung tâm DPM.

 • Nếu bạn muốn bảo vệ nhiều máy ảo trong một nhóm bảo vệ duy nhất và có trợ giúp VMM dịch vụ hỗ trợ, một số bản sao lưu có thể không thành công và bạn nhận được ngoại lệ sau:

  System.TimeoutException

Lưu ý Nếu bạn đang sử dụng Azure sao lưu, hãy cài đặt Bản Cập Nhật bắt buộc cho Azure sao lưu nhân trước khi nâng cấp lên DPM Update Rollup 7.

Làm thế nào để có được và cài đặt bản Cập Nhật Rollup 7 cho System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Thông tin tải xuống

Gói Cập Nhật cho trình quản lý bảo vệ dữ liệu có sẵn từ Microsoft Update hoặc bằng cách tải xuống thủ công.

Microsoft Update

Để có được và cài đặt gói Cập Nhật từ Microsoft Update, hãy làm theo các bước sau trên máy tính có phần quản lý bảo vệ dữ liệu cài đặt:

 1. Đi để bắt đầu, và sau đó chọn Control Panel.

 2. Chọn Windows Update > Kiểm tra trực tuyến cho bản Cập Nhật từ Microsoft Update > Cập Nhật quan trọng có sẵn.

 3. Chọn gói Cập Nhật, và sau đó chọn OK > cài đặt bản Cập Nhật.

Tải xuống gói Cập Nhật thủ công

Tải xuống thủ công các gói Cập Nhật từ danh mục cập nhật Microsoft, hãy truy cập website sau:

Download Tải xuống gói cập nhật quản lý bảo vệ dữ liệu ngay bây giờ.

Để cài đặt bản cập nhật này để quản lý bảo vệ dữ liệu, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy sao lưu cơ sở dữ liệu quản lý bảo vệ dữ liệu.

 2. Cài đặt gói cập nhật này trên máy chủ đang chạy System Center 2012 R2 Data Protection Manager. Để thực hiện việc này, chạy Microsoft Update trên máy chủ.

  Lưu ý Trước khi cài đặt bản cập nhật này thông qua Microsoft Update, bạn phải đóng bảng điều khiển quản trị viên quản lý bảo vệ dữ liệu. Bạn có thể phải khởi động lại máy chủ quản lý bảo vệ dữ liệu sau khi bạn cài đặt gói cập nhật này.

 3. Trong bảng điều khiển quản trị viên quản lý bảo vệ dữ liệu, Cập Nhật tác nhân bảo vệ. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau.

  Lưu ý Bản Cập Nhật tác nhân bản cập nhật này yêu cầu bạn khởi động lại máy chủ được bảo vệ để tạo hoặc thay đổi các nhóm bảo vệ.

  Phương pháp 1: Cập Nhật tác nhân bảo vệ từ bàn điều khiển quản trị viên quản lý bảo vệ dữ liệu

  1. Mở bảng điều khiển quản trị viên quản lý bảo vệ dữ liệu.

  2. Chọn quản lý > đại lý.

  3. Trong danh sách Bảo vệ máy tính , chọn một máy tính, và chọn Cập Nhật trên ngăn tác vụ .

  4. Bấm > Cập Nhật tác nhân.  Phương pháp 2: Cập Nhật tác nhân bảo vệ trên các máy chủ được bảo vệ

  1. Được bảo vệ nhân gói Cập Nhật từ thư mục sau trên máy chủ hệ thống Trung tâm 2012 R2 quản lý bảo vệ dữ liệu:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.2.1338.0

   Gói cài đặt là như sau:

   • X86 bản Cập Nhật: i386\1033\DPMProtectionAgent_KB3065246.msp

   • X64 bản Cập Nhật: amd64\1033\DPMProtectionAgent_KB3065246_AMD64.msp  2. Chạy gói DPMProtectionAgent.msp phù hợp với mỗi máy chủ được bảo vệ, dựa trên cấu trúc của nhân viên.

  3. Mở bảng điều khiển quản trị viên quản lý bảo vệ dữ liệu trên máy chủ hệ thống Trung tâm 2012 R2 quản lý bảo vệ dữ liệu.

  4. Chọn quản lý > đại lý. Chọn máy chủ được bảo vệ, Cập nhật thông tin và rồi xác minh rằng số phiên bản của nhân 4.2.1338.0.
  Phương pháp 3: Cập Nhật tác nhân bảo vệ trên các máy chủ Windows Server 2003Cài đặt tác nhân Windows Server 2003 để bảo vệ máy chủ Windows Server 2003 bằng cách sử dụng Cập Nhật Rollup 7 Data Protection Manager 2012 R2. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Cài đặt các Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable trên máy chủ Windows Server 2003, nếu nó chưa được cài đặt.   Lưu ý Bạn nhận được thông báo lỗi sau nếu C++ redistributable chưa được cài đặt:

   Thiết lập quản lý bảo vệ dữ liệu

   Không thể nạp màn hình khởi động cài đặt. Vui lòng liên hệ với hỗ trợ sản phẩm của Microsoft.


  2. Sao chép cài đặt Windows Server 2003 Agent từ chủ DPM sang máy chủ Windows Server 2003, và sau đó cài đặt các đại lý.

   • 64-bit:DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1338.0\amd64\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe

   • 32-bit:DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1338.0\i386\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe  3. Chạy lệnh sau tại dấu nhắc lệnh quản trị:

   cd DPM Agent Installation Location\DPM\bin setdpmserver.exe –dpmservername DPM_Server_Name


  4. Chạy lệnh Windows PowerShell sau để thiết lập kết nối với máy chủ DPM:

   Attach-ProductionServer.ps1 DPMServerName ProductionServerName UserName Password Domain


  5. Trên máy chủ DPM, chọn làm mới hai lần trên tác nhân quản lý giao diện người dùng được kết nối. Sau đó, kiểm tra trạng thái dịch vụ y tế được khởi tạo.

Tệp đã được Cập Nhật trong bản cập nhật này

Tên tệp

Kích thước

Phiên bản

msdpmPS.dll

78024

4.2.1338.0

Interf~1.dll|Interfaces.dll

20680

4.2.1338.0

Utils.dll

1249480

4.2.1338.0

NatUtl~1.dll|NativeUtils.dll

327880

4.2.1338.0

VmmHel~1.dll|VmmHelperServiceInterface.dll

16584

4.2.1338.0

VmmHel~3.dll|VmmHelperService.dll

25800

4.2.1338.0

nativeCH.dll|NativeConfigHelper.dll

387784

4.2.1338.0

DpmWri~1.exe|DpmWriter.exe

630472

4.2.1338.0

DpmBac~1.exe|DpmBackup.exe

369352

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

Intent~2.dll|IntentTranslator.dll

619208

4.2.1338.0

Intent~3.dll|IntentTE.dll

15560

4.2.1338.0

VmmHel~1.dll|VmmHelperServiceInterface.dll

16584

4.2.1338.0

VmmHel~2.dll|VmmHelperServiceClient.dll

25800

4.2.1338.0

Summar~1.dll|SummaryTE.dll

56520

4.2.1338.0

AlertH~1.dll|AlertHealthProvider.dll

143560

4.2.1338.0

CPWrap~1.dll|CPWrapper.dll

1104584

4.2.1338.0

CMTE.dll

186056

4.2.1338.0

MsdpmDll.dll

594120

4.2.1338.0

prm1.dll|Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.dll

2547912

4.2.1338.0

prm7.dll|Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.MbcParser.dll

458440

4.2.1338.0

TERunt~1.dll|TERuntime.dll

111304

4.2.1338.0

AMCommon.dll

152264

4.2.1338.0

GARBAG~1.DLL|GarbageCollector.dll

56008

4.2.1338.0

Access~1.dll|AccessManager.dll

107720

4.2.1338.0

AMEngi~1.dll|AMEngineService.dll

94920

4.2.1338.0

AMSvc~1.exe|DPMAMService.exe

23752

4.2.1338.0

AutoH~1.dll|AutoHeal.dll

64200

4.2.1338.0

VSSREQ~1.DLL|VssRequestor.dll

323784

4.2.1338.0

VSSREQ~1.DLL|VssRequestor.dll

355528

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

202440

4.2.1338.0

WSSCW.exe|WSSCmdletsWrapper.exe

203464

4.2.1338.0

WSSCM.dll|WSSCmdlets.dll

182984

4.2.1338.0

WSS4CM.dll|WSS4Cmdlets.dll

166600

4.2.1338.0

VSSREQ~1.DLL|VssRequestor.dll

351432

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

179912

4.2.1338.0

SETUPU~2.DLL|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FILEWR~1.dll|FileWriterHelperPlugin.dll

598728

4.2.1338.0

EXCHAN~1.dll|ExchangeWriterHelperPlugin.dll

821960

4.2.1338.0

SQLWRI~1.dll|SQLWriterHelperPlugin.dll

988872

4.2.1338.0

SPSEAR~1.dll|SpSearchWriterHelperPlugin.dll

617160

4.2.1338.0

WSSWRI~1.dll|WSSWriterHelperPlugin.dll

787144

4.2.1338.0

DpmWRI~1.dll|DpmWriterHelperPlugin.dll

527048

4.2.1338.0

Filter~1.dll|DPMFSFilterWrapperDLL.dll

157384

4.2.1338.0

GenWRI~1.dll|GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll

799944

4.2.1338.0

GenNVS~1.dll|GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll

718024

4.2.1338.0

DsmFs.dll

966856

4.2.1338.0

DPMRA.exe

5673160

4.2.1338.0

HVhdHlpr.DLL|HypervVhdHelper.dll

83656

4.2.1338.0

HyperV~3.DLL|HypervVhdManager.dll

136392

4.2.1338.0

DpmoVh~1.DLL|DpmoVhdManager.dll

96456

4.2.1338.0

AgentP~1.dll|AgentProxy.dll

238280

4.2.1338.0

SETUPD~1.DLL|SetupDpmfltr.dll

114376

4.2.1338.0

SETUPU~3.DLL|SetupUtilv2_LA.dll

622792

4.2.1338.0

DPMLA ~ 1.EX E | DPMLA.exe

2542280

4.2.1338.0

Servic~1.dll|ServiceProxy.dll

375496

4.2.1338.0

CBEProxy.dll|CBEngineServiceProxy.dll

130760

4.2.1338.0

CBEProxW.dll|CloudEngineProxyWrapper.dll

46792

4.2.1338.0

EngSPW~1.dll|EngineServiceProxyWrapper.dll

168136

4.2.1338.0

objmod~1.dll|ObjectModel.dll

1313992

4.2.1338.0

enguic~1.dll|EngineUICommon.dll

533192

4.2.1338.0

UIComm~1.dll|UICommon.dll

102088

4.2.1338.0

omcmdl~1.dll|ObjectModelCmdlet.dll

411336

4.2.1338.0

filesy~1.dll|FileSystem.dll

73928

4.2.1338.0

exchan~2.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.Exchange.dll

51912

4.2.1338.0

SQL.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SQL.dll

52424

4.2.1338.0

Shrp~1.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SharePoint.dll

65736

4.2.1338.0

gendat~2.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.GenericDatasource.dll

27848

4.2.1338.0

hypdat~2.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.HyperVDatasource.dll

51400

4.2.1338.0

clidat~2.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll

55496

4.2.1338.0

spdat~2.dll|Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SystemProtection.dll

42696

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

575176

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

734920

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

741576

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

690888

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

1041608

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

700104

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

837320

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

723656

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

730824

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

587976

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

688840

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

667848

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

728776

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

707272

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

659656

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

680648

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

755912

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

587976

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

367304

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

367304

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370376

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370888

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

369864

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370376

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

369864

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

368328

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

367816

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370888

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

369864

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370376

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370888

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370888

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

369864

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

369864

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

370888

4.2.1338.0

Dpmbac~1.exe|DpmBackup.exe

367304

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

161480

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

160456

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

161480

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

160456

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

commres.dll|CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622280

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622280

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622280

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622280

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622792

4.2.1338.0

FSPath~1.exe|FSPathMerge.exe

308424

4.2.1338.0

SetupU~1.dll|SetupUtilv2.dll

622280

4.2.1338.0

dpmac.exe

1499848

4.2.1338.0

NatUtl~1.dll|NativeUtils.dll

266952

4.2.1338.0

dsmfs.dll

803528

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

167112

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

149192

4.2.1338.0

dpmac.exe

1868488

4.2.1338.0

NatUtl~2.dll|NativeUtils.dll

327880

4.2.1338.0

dsmfs.dll

966856

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

202440

4.2.1338.0

CLUSTE~1.DLL|ClusterInquiry.dll

179912

4.2.1338.0

DLSUIL~1.DLL|DLSUILibrary.dll

163528

4.2.1338.0

Manage~1.DLL|ManagedContainer.dll

1578184

4.2.1338.0

Common~1.dll|CommonControls.dll

3821256

4.2.1338.0

DiskAl~1.dll|DiskAllocationControl.dll

128200

4.2.1338.0

WizUI~1.dll|WizardUI.dll

3693256

4.2.1338.0

Protec~1.dll|ProtectionView.dll

895688

4.2.1338.0

Monito~1.dll|MonitoringPage.dll

540872

4.2.1338.0

Recove~1.dll|RecoveryPage.dll

1849544

4.2.1338.0

dpmac.exe

1868488

4.2.1338.0

DpmSetup.dll

1800904

4.2.1338.0

Engine~1.dll|EngineUICommon.dll

533192

4.2.1338.0

EngSPW~1.dll|EngineServiceProxyWrapper.dll

168136

4.2.1338.0

common~1.dll|CommonControls.dll

3821256

4.2.1338.0

interf~1.dll|Interfaces.dll

20680

4.2.1338.0

Inspect.dll

177864

4.2.1338.0

native~1.dll|NativeConfigHelper.dll

387784

4.2.1338.0

Alerth~1.dll|AlertHealthProvider.dll

143560

4.2.1338.0

Utils.dll

1249480

4.2.1338.0

NatUtl~2.dll|NativeUtils.dll

327880

4.2.1338.0

SetAge~2.exe|SetAgentCfg.exe

147144

4.2.1338.0

AMCOMM~1.dll|AMCommon.dll

152264

4.2.1338.0

SetShr~.exe|SetSharedDpmDatabase.exe

70856

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

31432

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

29896

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

33480

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33992

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

34504

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

32968

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

229064

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

37576

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

40648

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33480

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

33480

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

35528

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33992

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33992

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

31432

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

30408

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32456

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

31944

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32456

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

31944

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

32968

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227528

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

33480

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33480

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32456

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

31944

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32456

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

32456

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

33992

4.2.1338.0

mcres.dll|ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1338.0

objmres.dll|ObjectModel.resources.dll

31432

4.2.1338.0

objmcres.dll|ObjectModelCmdlet.resources.dll

30408

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

575176

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

734920

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

741576

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

690888

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

1041608

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

700104

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

837320

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

723656

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

730824

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

587976

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

688840

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

667848

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

728776

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

707272

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

659656

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

680648

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

755912

4.2.1338.0

utilsres.dll|Utils.resources.dll

587976

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2163400

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

273096

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

603336

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1386696

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2182344

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275656

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

611528

4.2.1338.0

Reco vres.dll| RecoveryPage.resources.dll

1402056

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2180296

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275144

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

610504

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1400008

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2176712

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

608968

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1397448

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2220744

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

282312

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

624840

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1421000

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2181320

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275144

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

610504

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1397448

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2198216

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

276680

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

614600

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1403592

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2176200

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

609992

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1400008

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2181320

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275144

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

609480

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1396424

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2157256

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

273096

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

604872

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1388232

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2177736

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

607944

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1394888

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2179784

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

608968

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1394888

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2180296

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

608968

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1397448

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2183880

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275144

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

609992

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1398472

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2170568

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274120

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

607944

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1393864

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2178760

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

608456

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1394888

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2188488

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

275656

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

611528

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1398984

4.2.1338.0

dpmwres.dll|WizardUI.resources.dll

2157256

4.2.1338.0

monitres.dll|MonitoringPage.resources.dll

273096

4.2.1338.0

protvres.dll|ProtectionView.resources.dll

604872

4.2.1338.0

recovres.dll|RecoveryPage.resources.dll

1388232

4.2.1338.0

DPMAg~.exe|DPMAgentInstaller_KB3065246_AMD64.exe

43193544

4.2.1338.0

DPMAg~.exe|DPMAgentInstaller_KB3065246.exe

36721352

4.2.1338.0

nullPs~1.dll|null_ps.dll

18632

4.2.1338.0

VnullP~1.dll|vssnullprovider.dll

73928

4.2.1338.0

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×