We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Tóm tắt

Bản cập nhật phần mềm có sẵn để cải thiện hiệu suất và tính ổn định của Surface Pro 4 thiết bị. Bản cập nhật này giải quyết sự cố sau đã được báo cáo cho Microsoft:

  • Màn hình nhấp nháy trong Microsoft Edge và ứng dụng khác.

Để biết thêm thông tin về Surface Pro 4 lịch sử Cập Nhật, hãy xem Surface Pro 4 lịch sử Cập Nhật.

Cách nhận bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể được nhắc khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Thông tin Phiên bản tập tin

Bề mặt UEFI (v104.1121.768.0)

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×