GIỚI THIỆU

Bài viết này không còn được sử dụng cho Microsoft Dynamics 365 khách hàng cam kết. Đối với các ghi chú phát hành mới nhất của Microsoft Dynamics 365, hãy truy cập Phiên bản đã phát hành của Dynamics 365 đối với khách hàng.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×