Bảo hành Giới hạn Tiêu chuẩn Xbox One

Trang này cung cấp Bảo hành Giới hạn Tiêu chuẩn Xbox One cho từng quốc gia hoặc khu vực. Để tải xuống tài liệu này, hãy chọn quốc gia hoặc khu vực mà bạn đã mua thiết bị.

Để tìm các điều khoản bảo hành khác ở quốc gia hoặc khu vực của bạn, hãy đi đến Bảo hành, các gói dịch vụ mở rộng và Điều khoản & Điều kiện cho thiết bị của bạn.

Lưu ý: Để đọc tài liệu trên trang này, bạn phải sử dụng một trình xem PDF, trình duyệt có hỗ trợ PDF hoặc xem thông qua thiết bị có hỗ trợ tính năng PDF.

Argentina-tiếng Español
Tiếng Anh
-Úc Brasil-Português
Chilê-tiếng Español
Colombia-tiếng Español
Tiếng Anh
-Hồng Kông Tiếng Anh-Ấn Độ

Tiếng Anh
-Israel Tiếng Anh
-Hàn Quốc México-Español
Tiếng Anh
-New Zealand Ả Rập Saudi-tiếng Anh
Tiếng Anh
-Singapore Nam Phi-tiếng Anh

Türkiye-Türkçe
Các Tiểu Vương Quốc ả Rập-tiếng Anh
Tiếng Россия-Русский
中国-简体中文
台灣-繁體中文
日本-日本語
香港特別行政區-繁體中文

Nếu quốc gia hoặc khu vực nơi bạn mua Xbox One không được liệt kê trong bảng trên, vui lòng truy nhập Bảo hành Giới hạn Tiêu chuẩn được áp dụng tại quốc gia hoặc khu vực của bạn cho Xbox.

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×