Hướng dẫn này có những bài học dễ làm theo cho mục tiêu và các hoạt động trong ứng dụng Khai vấn sự nghiệp đơn giản. Các bài học xây dựng sự gắn kết với Khai vấn sự nghiệp và giúp học viên phát triển khát vọng nghề nghiệp của mình khi họ phát triển kỹ năng cá nhân và chuyên môn cả đời.

Nếu bạn mới sử dụng Khai vấn sự nghiệp, hãy đọc thêm tại đây. 

Tìm hiểu về mục tiêu và hoạt động

Trong Khai vấn sự nghiệp, học sinh có thể chọn mục tiêu để dẫn hướng các điểm chính trong hành trình công việc của mình. Để đạt được mục tiêu, học viên hoàn thành các hoạt động giúp phát triển kỹ năng trong thế giới thực bằng cách sử dụng các chức năng kết hợp của Khai vấn sự nghiệp, LinkedIn và các khóa học đã chọn từ LinkedIn Học tập.

Các hoạt động này khuyến khích bạn tự khám phá và cộng tác. Học viên xác định ưu thế riêng của mình và những gì họ muốn đạt được. Họ tạo ra những kết nối có giá trị với các đồng nghiệp, cựu sinh viên, giảng viên và cố vấn nghề nghiệp trong khuôn viên. 

Tổng quan về bài học 

Trong mỗi bài học, học viên sử dụng Khai vấn sự nghiệp LinkedIn và xem các khóa học được chọn từ LinkedIn Học tập. Nhiều khóa học bao gồm tệp bài tập để học viên phát triển kỹ năng. Với các hoạt động này, học viên sẽ làm việc trực tiếp với đồng nghiệp, giảng viên và nhân viên Microsoft Teams. Họ kết nối với cựu sinh viên và bắt đầu kết nối mạng để có được trợ giúp và tư vấn.

Mỗi bài học đều có một mẫu bắt đầu bằng mô tả về nội dung học tập của học sinh, theo sau là các bước hoạt động được đánh số. Học viên được khuyến khích theo dõi những gì họ học được trong từng bước trong nhật ký nghề nghiệp. 

Trong các bước này, học viên sẽ:

  1. Tìm hiểu các khóa học từ LinkedIn Học tập hướng dẫn các kỹ năng để đạt được mục tiêu. 

  2. Suy nghĩ về các khóa học với các câu hỏi để xác định ưu thế cá nhân và lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

  3. Chia sẻ các ý tưởng và thông tin chuyên sâu với đồng nghiệp hoặc trực tiếp Microsoft Teams xây dựng kỹ năng và thực hiện các bước tiếp theo.

  4. Sử dụng Khai vấn sự nghiệp LinkedIn để xác định và phát triển kỹ năng, cộng tác và xây dựng một mạng lưới chuyên nghiệp đa dạng cho sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp, cựu học viên, giảng viên và nhân viên.

  5. Nhận lời khuyên từ các dịch vụ nghề nghiệp trong khuôn viên hoặc nhà tư vấn giảng viên về những việc họ muốn làm và cách để có được hướng dẫn giúp sinh viên tập trung vào các bước lập kế hoạch công việc cụ thể.

Cách sử dụng hướng dẫn này

Các bài học trong hướng dẫn này được thiết kế để hỗ trợ kiểu học tập đa dạng và điều chỉnh phù hợp với các tình huống học tập khác nhau. Sử dụng ứng dụng ở bất kỳ giai đoạn nào trong sự nghiệp giáo dục của học viên. 

Giảng viên, nhân viên hoặc lãnh đạo học viên có thể hướng dẫn học viên thông qua các hoạt động hoặc học viên có thể làm việc độc lập. Học sinh có thể hoàn thành tất cả các bước hoặc chọn một hoạt động duy nhất để thực hiện một nhu cầu cụ thể liên quan đến công việc.  

Dưới đây là một số cách sử dụng bài học để thu hút học viên và hỗ trợ thành công cho học viên:

  • Trong lớp học, với vai trò là bạn đồng hành trong việc học tập.

  • Trong các phiên tư vấn nghề nghiệp để giải quyết các kỹ năng liên quan đến công việc.

  • Tại một sự Khai vấn sự nghiệp khởi chạy, triển khai hoặc đào tạo.

  • Tại hội chợ nghề nghiệp trong khuôn viên để hỗ trợ sinh viên về thị trường việc làm.

  • Tại các cuộc họp hoặc sự kiện dành cho các nhóm học sinh hoặc tổ chức để cung cấp cơ hội phát triển chuyên môn.

Bài học

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×