Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Hiệu ứng âm thanh có thể cải thiện năng suất làm việc của bạn trong Microsoft Office bằng cách cung cấp các gợi ý bằng âm thanh. Ví dụ: một dấu hiệu âm thanh có thể thông báo cho bạn khi các tùy chọn trên màn hình thay đổi. Hoặc âm thanh có thể xác nhận một hành động (chẳng hạn như gửi thư, xóa hoặc dán nội dung) thực sự đã hoàn thành.

Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

Bật hoặc tắt hiệu ứng âm thanh

Quan trọng: Khi bạn chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Cung cấp phản hồi có âm thanh, cài đặt sẽ ảnh hưởng đến mọi chương trình Microsoft 365 hỗ trợ tùy chọn này. Lưu ý rằng âm thanh hộp thoại lỗi được tạo bởi hệ thống và phải được thay đổi thông qua Cài đặt Windows.

  1. Trong menu Tệp, chọn Tùy chọn.

  2. Trên tab Trợ năng, bên dưới Tùy chọn phản hồi, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Cung cấp phản hồi có âm thanh.

  3. Nếu bạn muốn, bạn có thể sử dụng hiệu ứng âm thanh ban đầu của Office bằng cách chọn chủ đề Cổ điển từ danh sách thả xuống Chủ đề âm thanh.

Bật hoặc tắt hiệu ứng âm thanh bằng bàn phím

  1. Dẫn hướng đến menu Tệp, rồi nhấn Alt, F, T để chọn Tùy chọn.

  2. Trong cửa sổ Tùy chọn, hãy sử dụng các phím mũi tên để tô sáng Trợ năng.

  3. Nhấn Tab để di chuyển đến hộp kiểm Cung cấp phản hồi có âm thanh, rồi nhấn Enter để chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×