We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Trung tâm đi bộ trong khu vực của bạn là:

杨雪飞, ở Baotou, Quận Qingshan ID Trung tâm: DNM01 Tên liên hệ: 联系人: 杨雪飞 Điện thoại: 0472-2610131 Địa chỉ: Room 2303 Building A, Wanda Plaza Apartments Mã bưu điện: 014030

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×