Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

VẤN

Khi người dùng yêu cầu biên nhận chuyển phát cho thư mà họ gửi cho người nhận bên ngoài, họ sẽ nhận được thông báo sau đây:

Chuyển phát đến những người nhận hoặc nhóm này hoàn tất nhưng không có thông báo chuyển phát nào được gửi đến bởi máy chủ đích.

BỞI

Hành vi này xảy ra nếu tổ chức người nhận không cho phép báo cáo gửi.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Tổ chức người nhận có thể chọn không cho phép bất kỳ biên nhận chuyển phát nào. Điều này sẽ ngăn người gửi bên ngoài nhận biên nhận chuyển phát. Để đặt cấu hình tùy chọn này, hãy chạy lệnh ghép ngắn Set-RemoteDomain , rồi đặt tham số Deliveryreporabled cho tên miền từ xa thành false. Để biết thêm thông tin, hãy xem Set-RemoteDomain. Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft hoặc diễn đàn TechNet của Exchange.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×