Tóm tắt

Bài viết này liệt kê các bản cập nhật tích lũy đã được phát hành cho Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Cập nhật tích lũy là một tập hợp tích lũy các tệp bao gồm tất cả hotfix và tính năng theo quy định đã được phát hành cho Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Bản cập nhật tích lũy mới nhất được liệt kê trong bài viết này bao gồm hotfix và các tính năng theo quy định đã được phát hành cho Microsoft Dynamics 365 Business Central, bao gồm các tính năng hotfix và quy định được phát hành trong các bản cập nhật tích lũy trước đây.

Bạn nên luôn cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất.

Thông tin Bổ sung

Bảng sau đây liệt kê các bản cập nhật tích lũy đã được phát hành cho Microsoft Dynamics 365 Business Central. Các cập nhật tích lũy bao gồm hotfix áp dụng cho tất cả các quốc gia và phiên bản cục bộ được chọn.

Các bản cập nhật tích lũy dành cho Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Bản phát hành Wave 2 tại chỗ

Kiến thức
ID Cơ sở

Tiêu đề

Ngày phát hành

Số bản dựng.

Bao gồm các phiên bản cục bộ

5007779

Bản cập nhật 19.1 cho Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Đợt Phát hành 2

Tháng Mười Một 2021

Ứng dụng Bản dựng 19.1.32186

Platform Build 19.0.32155

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×