Các sự cố đã biết về Outlook trong các bản cập nhật bảo mật Tháng Sáu 2017

Cập nhật gần nhất: 04/08/2017

Các sự cố được nêu trong bài viết này đã được báo cáo sau khi cài đặt các bản cập nhật gần đây được liệt kê bên dưới:

Cập nhật bảo mật cho Outlook 2007: 13/06/2017

Cập nhật bảo mật cho Outlook 2010: 13/06/2017

Cập nhật bảo mật cho Outlook 2013: 13/06/2017

Cập nhật bảo mật cho Outlook 2016: 13/06/2017

Bản cập nhật bảo mật cho Windows 8, 13/06/2017

Bản cập nhật bảo mật cho Windows 10, 13/06/2017

Bản cập nhật bảo mật cho Windows 10, 13/06/2017

Bản cập nhật bảo mật cho Windows 7, 13/06/2017

Bản cập nhật bảo mật cho Windows 7, 13/06/2017

Nếu bạn là khách hàng Microsoft 365, hãy cài đặt các bản cập nhật mới nhất sẵn có hôm nay để giải quyết vấn đề. Đi tới Tệp > Tài khoản Office > Tùy chọn Cập nhật > Cập nhật Ngay.

SỰ CỐ

Cập nhật gần nhất: 27/07/2017

Sự cố này ảnh hưởng tới Outlook 2007 và Outlook 2010.

Khi bạn mở một tệp đính kèm trong email, liên hệ hoặc tác vụ được định dạng dưới dạng Văn bản Có định dạng, bạn nhận được lỗi sau:

"Chương trình được sử dụng để tạo đối tượng này là Outlook. Chương trình đó không được cài đặt trên máy tính của bạn hoặc không phản hồi. Để chỉnh sửa đối tượng này, hãy cài đặt Outlook hoặc đảm bảo mọi hộp thoại trong Outlook đều đóng".

Chương trình không được cài đặt

Bạn cũng có thể thấy:

“Mục này chứa các tệp đính kèm có khả năng không an toàn. Bạn không thể xem được những tệp đính kèm này sau khi đóng chúng”.

Có khả năng không an toàn

Trạng thái: Đã khắc phục

Cài đặt các bản cập nhật dưới đây để khắc phục sự cố cho Outlook 2007 và Outlook 2010:

Cập nhật cho Outlook 2007: 27/07/2017

Cập nhật cho Outlook 2010: 27/07/2017

Cách giải quyết

 • Chuyển tiếp email cho chính mình, rồi mở tệp đính kèm từ email chuyển tiếp.

 • Thay đổi định dạng email thành định dạng HTML hoặc Văn bản.

 • Lưu tệp đính kèm vào máy tính, bằng một trong các phương pháp sau đây, rồi mở tệp đính kèm từ vị trí đã lưu:

  • Kéo và thả tệp đính kèm vào máy tính của bạn.

  • Đi tới Tệp > Lưu Tệp đính kèm.

  • Sao chép và dán tệp đính kèm vào máy tính của bạn.

SỰ CỐ

Cập nhật gần nhất: 27/07/2017

Sự cố này ảnh hưởng đến Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 và Outlook 2016.

Khi mở tệp đính kèm bao gồm các dấu chấm liên tiếp (...) hoặc một dấu chấm than (!) thì tệp sẽ bị chặn và bạn nhận được cảnh báo Mở Tệp đính kèm Thư.

Cửa sổ tệp đính kèm

Hoặc nếu một thư email có chứa thư email đính kèm và dòng chủ đề của thư email đính kèm kết thúc bằng một phần mở rộng tên tệp không an toàn được liệt kê trong Những tệp đính kèm bị chặn trong Outlook thì tệp đính kèm email sẽ bị chặn đối với người nhận.

TRẠNG THÁI: Đã khắc phục

Nếu bạn là khách hàng của Microsoft 365, hãy cài đặt các bản cập nhật mới nhất để giải quyết các sự cố. Đi tới Tệp > Tài khoản Office > Tùy chọn Cập nhật > Cập nhật Ngay.

Đối với Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 và Outlook 2016, hãy cài đặt các bản cập nhật bên dưới để khắc phục sự cố:

Cập nhật cho Outlook 2007: 27/07/2017

Cập nhật cho Outlook 2010: 27/07/2017

Cập nhật cho Outlook 2013: 27/07/2017

Cập nhật cho Outlook 2016: 27/07/2017

Cách giải quyết

Nếu bạn nhận được cảnh báo Mở Tệp đính kèm Thư và bạn chắc chắn tệp đính kèm được gửi từ một nguồn tin cậy, hãy tiếp tục Mở hoặc Lưu tệp đính kèm.

Nếu tệp bị chặn do một phần mở rộng tệp không an toàn tiềm ẩn, hãy yêu cầu người gửi lưu thư email vào máy tính của họ, rồi đổi tên dòng chủ đề cho tệp đính kèm để tệp đính kèm không kết thúc bằng phần mở rộng tên tệp không an toàn. Sau đó, đính kèm tệp đó vào thư email rồi gửi lại.

SỰ CỐ

Cập nhật gần nhất: 27/07/2017

Sự cố này ảnh hưởng tới Outlook 2013 và Outlook 2016.

Nếu bạn đặt ShowLevel1Attach để cho phép Outlook hiển thị tệp đính kèm Mức 1, bạn có thể thấy lỗi: "Một hoặc nhiều đối tượng trong tệp này đã bị vô hiệu hóa do cài đặt chính sách của bạn".

Cảnh báo: Thông thường, tệp đính kèm Mức 1 sẽ bị chặn. Nếu bạn đã cho phép chính sách này, người dùng có thể thấy tệp đính kèm Mức 1 trong Outlook. Nếu bạn sử dụng bất cứ giải pháp thay thế nào để mở tài liệu, vui lòng đảm bảo tệp an toàn để mở. Xem: Thông tin dành cho người quản trị về các cài đặt bảo mật email trong Outlook 2007.

Lỗi Outlook

Nếu bạn đặt ShowLevel1Attach để cho phép Outlook hiển thị các tệp đính kèm Mức 1, đồng thời, bạn gửi email có tệp đính kèm thì bạn có thể thấy thông báo này: "Mục này chứa các tệp đính kèm có khả năng không an toàn. Người nhận đang sử dụng Microsoft Outlook có thể không mở được những tệp đính kèm này."

Cảnh báo tệp đính kèm không an toàn trong Outlook

TRẠNG THÁI: Đã khắc phục

Nếu bạn là khách hàng của Microsoft 365, hãy cài đặt các bản cập nhật mới nhất để giải quyết sự cố. Đi tới Tệp > Tài khoản Office > Tùy chọn Cập nhật > Cập nhật Ngay.

Đối với Outlook 2013 và Outlook 2016, hãy cài đặt các bản cập nhật bên dưới để giải quyết sự cố:

Cập nhật cho Outlook 2013: 27/07/2017

Cập nhật cho Outlook 2016: 27/07/2017

Giải pháp thay thế:

 • Thay đổi định dạng email thành HTML hoặc thành định dạng Văn bản.

 • Lưu tệp đính kèm vào máy tính, bằng một trong các phương pháp sau đây, rồi mở tệp đính kèm từ vị trí đã lưu:

  • Kéo và thả tệp đính kèm vào máy tính của bạn.

  • Đi tới Tệp > Lưu Tệp đính kèm.

  • Sao chép và dán tệp đính kèm vào máy tính của bạn.

SỰ CỐ

Cập nhật gần nhất: 17/09/2017

Lưu ý: Vui lòng cũng xem bài viết này để biết cập nhật về sự cố này: Script biểu mẫu tùy chỉnh hiện bị vô hiệu hóa theo mặc định.

Sự cố này ảnh hưởng đến Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 và Outlook 2016.

Khi bạn sử dụng biểu mẫu tùy chỉnh mà bạn đã tạo cho Outlook, bạn có thể nhìn thấy hai dấu hiệu sau:

 • VBScript không chạy.

 • Bạn nhận được cảnh báo mã độc hại:

  LỖI Outlook

TRẠNG THÁI

Nếu bạn là khách hàng của Microsoft 365, hiện đã có bản sửa lỗi dành cho đối tượng Người dùng nội bộ Nhanh.

Đối với những kênh khác, bản cập nhật được lên lịch vào giữa Tháng Chín, trong phiên bản 16.0.8418.5703 trở lên. Chúng tôi sẽ cập nhật trang này khi bản sửa lỗi được phát hành.

Đã khắc phục sự cố cho tất cả các phiên bản MSI. Đối với Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 và Outlook 2016, hãy cài đặt các bản cập nhật bên dưới để khắc phục sự cố:

Cập nhật cho Outlook 2007: 27/07/2017

Cập nhật cho Outlook 2010: 27/07/2017

Cập nhật cho Outlook 2013: 27/07/2017

Cập nhật cho Outlook 2016: 27/07/2017

SỰ CỐ

Cập nhật gần nhất: 03/08/2017

Sự cố này ảnh hưởng tới toàn bộ các phiên bản Outlook trên Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Khi tìm kiếm trong Outlook, bạn gặp lỗi này: “Đã xảy ra sự cố và không thể hoàn thành tìm kiếm của bạn.”, hoặc "Kết quả tìm kiếm có thể không đầy đủ vì các mục vẫn đang được lập chỉ mục".

LỖI Outlook

Và bạn sẽ thấy cảnh báo Nhật ký Sự kiện này:

Cảnh báo Nhật ký Sự kiện Outlook

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Windows đã phát hành các bản sửa lỗi qua Windows Updates để giải quyết sự cố về độ tin cậy trong Windows Search. Dưới đây là các bản cập nhật KB liên quan cho từng phiên bản:

Lưu ý:  Bản sửa lỗi cho sự cố này đã được phát hành vào 27/06/2017. Nếu bạn đã triển khai giải pháp thay thế để tắt Dịch vụ tìm kiếm trên máy tính chạy Windows thì hiện bạn có thể đặt khóa đăng ký PreventIndexingOutlook thành DWORD: 0 để quay lại sử dụng Windows Search.

GIẢI PHÁP THAY THẾ

Nếu sự cố không được giải quyết sau khi cài đặt bản cập nhật, vui lòng sử dụng giải pháp thay thế dưới đây:

 1. Nếu tính năng tìm kiếm không hoạt động đối với các tài khoản Exchange, hãy xóa các tệp OST dẫn đến việc tái đồng bộ hoặc tái lập chỉ mục của tài khoản:

  • Các tệp OST thường được lưu trữ tại C:\Users\<tên người dùng của bạn>\AppData\Local\Microsoft\Outlook.

  • Để tìm tên và vị trí của tệp OST, bấm vào Tệp, Cài đặt Tài khoản, Cài đặt Tài khoản, Tệp Dữ liệu. Xác định địa chỉ emal chính xác, bấm vào tên, rồi bấm Vị trí Mở Tệp.

  • Trước khi bạn có thể xóa tệp OST, bạn cần đóng Outlook để quy trình sẽ giải phóng tệp đó.

  • Sau khi xóa tệp, hãy khởi động lại Outlook, rồi để email đồng bộ lại.

 2. Giải pháp thay thế khác là Tạo hồ sơ Outlook mới, rồi thêm tài khoản của bạn vào hồ sơ mới. Chúng tôi khuyên bạn nên giữ hồ sơ cũ cho đến khi bạn biết mình đã di chuyển được mọi dữ liệu hoặc tệp PST cục bộ.

Cho tới khi bạn có thể cài đặt bản phát hành sửa lỗi Windows Update, bạn có thể đặt khóa đăng ký sẽ khiến Outlook ngừng sử dụng dịch vụ Windows Search cục bộ. Khi khóa sổ đăng ký này được đặt, Outlook sẽ sử dụng công cụ tìm kiếm tích hợp sẵn của chính Outlook. Tìm kiếm tích hợp sẵn sẽ hiển thị thông báo bên dưới để cho biết nó không sử dụng dịch vụ Windows Search.

Cảnh báo Tìm kiếm Outlook

Vô hiệu hóa Dịch vụ Windows Desktop Search cho Outlook:

Lưu ý: Các bước sau đây chỉ cho bạn biết cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên,việc sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách có thể dẫn đến các sự cố nghiêm trọng. Hãy đảm bảo rằng bạn làm theo các bước sau đây một cách cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu có sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy xem bài viết này.

 • Mở Trình soạn thảo Sổ đăng ký.

 • Đến: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search

 • PreventIndexingOutlook

 • Đặt DWORD: 1

Hướng dẫn Chi tiết:

 1. Nhấp vào Bắt đầu, nhấp vào Chạy, nhập regedit vào hộp Mở, rồi bấm OK.

 2. Định vị, rồi bấm vào khóa phụ sau đây trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

 3. Trên menu Chỉnh sửa , trỏ tới Mới, rồi bấm vào Khóa Mới và đặt tên cho khóa Windows Search.

 4. Bấm vào khóa mới Tìm kiếm Windows.

 5. Trên menu Chỉnh sửa , trỏ tới Mới, rồi bấm vào Giá trị DWORD.

 6. Nhập PreventIndexingOutlook cho tên của DWORD, rồi nhấn Enter.

 7. Bấm chuột phải vào PreventIndexingOutlook, rồi bấm vào Sửa đổi.

 8. Trong hộp Dữ liệu giá trị, nhập 1 để kích hoạt mục nhập sổ đăng ký, rồi bấm vào OK.

 9. Hãy lưu ý vô hiệu hóa cài đặt PreventIndexingOutlook, nhập 0 (không), rồi bấm vào OK.

 10. Thoát khỏi Trình soạn thảo Sổ đăng ký, rồi khởi động lại Outlook.

SỰ CỐ

iCloud không thể tải một cách chính xác trong Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 và Outlook 2016.

Khi truy nhập Lịch, Danh bạ hoặc Tác vụ, bạn gặp lỗi sau:

Không thể mở tập thư mục. MAPI không thể tải dịch vụ thông tin C:\PROGRA~2\COMMON~1\Apple\Internet Services\APLZOD.dll. Hãy đảm bảo dịch vụ được cài đặt và định cấu hình đúng cách."

LỖI Outlook

TÌNH TRẠNG: GIẢI PHÁP THAY THẾ

Chúng tôi đã vô hiệu hóa theo mặc định khả năng tải các dịch vụ MAPI chưa đăng ký nhằm giúp cho Outlook trở nên bảo mật hơn.

Nếu bạn đang sử dụng Outlook 2010, Outlook 2013 hay Outlook 2016, hãy gỡ cài đặt, rồi cài đặt lại iCloud để giải quyết sự cố này. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang này.

Đối với Outlook 2007, sử dụng giải pháp thay thế bên dưới:

Cảnh báo: Giải pháp thay thế này có thể khiến cho máy tính hoặc mạng của bạn dễ bị người sử dụng trái phép hoặc phần mềm độc hại như vi-rút tấn công. Microsoft không đề xuất giải pháp thay thế này nhưng vẫn cung cấp thông tin này để bạn có thể tự quyết định chọn thực hiện giải pháp thay thế này hoặc không. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng giải pháp thay thế này.

Nếu bạn có các ứng dụng tin cậy cần được tải theo cách này thì bạn có thể bật lại những ứng dụng đó bằng cách đặt khóa sổ đăng ký sau:

REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\AllowUnregisteredMapiServices

Bạn có thể sử dụng khóa phụ của sổ đăng ký sau đây để áp dụng cài đặt sổ đăng ký làm chính sách miền:

HKCU\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\AllowUnregisteredMapiServices

Giá trị 0 (mặc định): Chặn tính năng tải dịch vụ MAPI chưa được đăng ký. Đây là cài đặt được đề xuất nhằm tránh việc thực thi các mã không xác định ngoài dự kiến.

Giá trị 1: Bật tính năng tải dịch vụ MAPI chưa được đăng ký.

Quan trọng: Các bước sau đây cho bạn biết cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên,việc sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách có thể dẫn đến các sự cố nghiêm trọng. Hãy đảm bảo rằng bạn làm theo các bước sau đây một cách cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu có sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy xem bài viết này.

Để thực hiện những thay đổi đối với sổ đăng ký này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm vào Bắt đầu, bấm vào Chạy, nhập regedit trong hộp Mở, rồi bấm OK.

 2. Định vị, rồi bấm vào khóa phụ sau đây trong sổ đăng ký:

  HKCU\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\

 3. Trên menu Chỉnh sửa, trỏ đến Mới, rồi bấm vào Giá trị DWORD.

 4. Nhập AllowUnregisteredMapiServices cho tên của DWORD, rồi nhấn Enter.

 5. Bấm chuột phải vào AllowUnregisteredMapiServices, rồi bấm vào Sửa đổi.

 6. Trong hộp Dữ liệu giá trị, nhập 1 để kích hoạt mục nhập sổ đăng ký, rồi bấm vào OK.

  Lưu ý: Để vô hiệu hóa cài đặt AllowUnregisteredMapiServices, hãy nhập 0 (không), rồi bấm OK.

 7. Thoát khỏi Trình soạn thảo Sổ đăng ký, rồi khởi động lại máy tính.

Thông tin lỗ hổng bảo mật (áp dụng cho tất cả phiên bản)

MAPI không xác thực rằng DLL bắt buộc phải tải của nhà cung cấp được đăng ký đúng trong MapiSVC.inf hay thậm chí DLL có thể đến từ máy cục bộ. Có thể lợi dụng điểm này bằng cách tạo một tệp cùng với đối tượng OLE sao cho MAPI phải tải DLL từ một chia sẻ mạng khi đối tượng OLE được kích hoạt. Giải pháp này có thể cho phép thực thi mã từ xa diễn ra.

SỰ CỐ

Sự cố này ảnh hưởng tới toàn bộ các phiên bản Outlook trên Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Khi bạn in một iframe hoặc khung cụ thể trong một trang web, đầu ra bản in có thể trống hoặc văn bản được in sẽ trông giống như sau:

Lỗi In trong Outlook

Lưu ý: Khung là một phần trong trang web hoặc cửa sổ trình duyệt giúp hiển thị nội dung độc lập với bộ chứa của chúng. Khung có thể tải nội dung một cách độc lập.

Sự cố này đã xảy ra ở cả Internet Explorer 11 và trong các ứng dụng lưu trữ Điều khiển Trình duyệt Web của IE.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này đã được khắc phục.

Đối với Internet Explorer 9 và 10, vui lòng xem bài viết sau để cài đặt các bản cập nhật: Một trang trống hoặc lỗi "404" sẽ được in ra khi bạn cố gắng in khung

Đối với Internet Explorer 11, hãy xem:

Cập nhật gần nhất: 26/07/2017

SỰ CỐ

Một số phần bổ trợ Outlook trên nền Web không hoạt động trong Outlook khi sử dụng Microsoft Exchange 2013 tại chỗ.

Điều này chỉ áp dụng cho các bản cài đặt MSI của Outlook 2016/Office 2016. Các bản cài đặt Click-2-Run không bị ảnh hưởng. Phần bổ trợ Ứng dụng Office có thể hiển thị lỗi Thao tác Không thành công hoặc có vẻ như không phản hồi với việc nhấn nút hay các lựa chọn khác trên giao diện người dùng.

Trạng thái: Đang điều tra

Chúng tôi hiện đang điều tra sự cố này và sẽ cập nhật trang này khi có bản sửa lỗi.

Cập nhật lần cuối: 29/11/2017

SỰ CỐ

Outlook gặp sự cố khi bạn nhấp vào Tệp > Tùy chọn, rồi bạn gặp lỗi dưới đây.

Lỗi Sự cố Outlook

Sự cố này chỉ ảnh hưởng tới Phiên bản Đầu tiên cho Kênh Chậm Phiên bản 16.0.8201.2158.

Chi tiết sự cố:

Tên ứng dụng lỗi: OUTLOOK.EXE, phiên bản: 16.0.8201.2158, tem thời gian: 0x5975d6bc

Tên mô-đun lỗi: KERNELBASE.dll, phiên bản: 6.1.7601.23807, tem thời gian: 0x5915fe14

Mã lỗi: 0xc06d007f

Khoảng bù lỗi: 0x000000000001a06d

Id quy trình lỗi: 0x11fc

Thời gian bắt đầu ứng dụng lỗi: 0x01d307f0bc63afda

Đường dẫn ứng dụng lỗi: C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE

Đường dẫn mô-đun lỗi: C:\windows\system32\KERNELBASE.dll

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này được khắc phục trong Kênh Nửa năm một lần (trước đây là Phiên bản Đầu tiên cho Kênh Chậm) bản dựng 8201.2162 được phát hành vào Tháng Tám 2017.

Sự cố này cũng được khắc phục trong Kênh Chậm bản dựng 8201.2209 được phát hành vào Tháng Mười Một 2017.

Để biết thêm thông tin về thời điểm có các bản dựng cho kênh tương ứng, đi tới mục Lịch sử cập nhật của Microsoft 365.

Bạn có yêu cầu về tính năng?

Bóng đèn - Ý tưởng

Chúng tôi rất mong được đọc các đề xuất của bạn về những tính năng mới, cũng như phản hồi về cách bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi! Chia sẻ suy nghĩ của bạn trên site Outlook UserVoice. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp thu.

Chủ đề Liên quan

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho những sự cố gần đây trong Outlook for Windows
Giải quyết những sự cố Outlook for Windows bằng các công cụ khắc phục sự cố tự động
Kết nối lại Outlook 2016 hoặc Outlook 2013 sang Outlook.com để có được trải nghiệm truy nhập email liền mạch

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×