Triệu chứng

Bạn không thể cài đặt Microsoft Visual Studio 2015. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo có một trong các lỗi sau:

Nếu sự cố cài đặt Visual Studio mà bạn đang gặp phải không được liệt kê trong phần này, hay bấm vào đây để được trợ giúp thêm.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy thử một hoặc nhiều phương pháp sau.

0x80200010, 0x80072efe hoặc 0x80072ee7 - Sự cố kết nối trong quá trình tải xuống

Lỗi này thường xảy ra khi trình cài đặt Visual Studio gặp phải các sự cố do kết nối Internet trong khi tải xuống cấu phần bắt buộc. Nếu bạn nhận được lỗi này, hãy cố gắng cài đặt lại Visual Studio sau khi kết nối Internet được cải thiện. Nếu bạn tiếp tục gặp lỗi này, hãy thử một hoặc nhiều phương pháp sau:

 • Cài đặt Visual Studio từ một nguồn khác. Ví dụ: nếu bạn đã cài đặt Visual Studio VisualStudio.com hoặc từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft, hay thử tải xuống Visual Studio từ MSDN thay vào đó.

 • Cài đặt Visual Studio bằng cách sử dụng tệp ISO hoặc chuyển đổi "giao diện". Để biết thêm thông tin về cách thực hiện việc này, hãy xem Cài đặt Visual Studio trên trang web Microsoft Developer Network (MSDN).

0x80070005 - Truy cập bị từ chối

Lỗi này xảy ra khi Visual Studio không thể truy cập vào một hoặc nhiều tệp cài đặt được yêu cầu. Lỗi này có thể xảy ra vì những lý do sau:

 • Quá trình bên ngoài, chẳng hạn như ứng dụng chống vi-rút hoặc phần mềm độc hại, đã khoá tệp cài đặt Visual Studio khi Visual Studio đang cố cài đặt tệp. Để khắc phục sự cố này, phối hợp với quản trị viên hệ thống của bạn hoặc chuyên gia CNTT khác để đảm bảo rằng các tệp Visual Studio không bị khóa bằng các quy trình này.

 • Người dùng đang cố gắng cài đặt Visual Studio không có uỷ nhiệm của quản trị trên viên máy tính. Để cài đặt Visual Studio, bạn phải đăng nhập như quản trị viên.

 • Quyền truy cập vào một số nhánh đăng ký có thể ngăn Visual Studio cài đặt thành công. Để giải quyết vấn đề này, hãy xem Khắc phục lỗi thiết lập bằng cách sử dụng công cụ SubInACL trên trang web của MSDN.

0x80070643 - ISO hoặc bộ đệm ẩn cài đặt bị hỏng

Lỗi này thường xảy ra khi một tệp có liên quan đến việc cài đặt bị hỏng. Bạn có thể gặp phải lỗi này khi bạn cài đặt Visual Studio bằng cách sử dụng một ISO hoặc DVD mà được ghi từ ISO. Bạn cũng có thể gặp lỗi này trong quá trình sửa chữa Visual Studio.

Nếu bạn sử dụng một tập tin ISO để cài đặt Visual Studio, hoặc nếu bạn sử dụng đĩa DVD được ghi từ tệp ISO ISO tệp có thể bị hỏng trong quá trình tải xuống. Bạn có thể kiểm tra tính toàn vẹn của các tập tin ISO bằng cách sử dụng công cụ Microsoft tệp kiểm tra xác minh tính toàn vẹn . Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tải xuống và cài đặt công cụ Xác minh tính toàn vẹn khi tổng kiểm tệp của Microsoft.

  Lưu ý Sử dụng công cụ này, bạn phải biết đường dẫn tệp tập tin ISO.

 2. Trong quá trình cài đặt công cụ, bạn được nhắc cung cấp một thư mục mà các tệp đang được giải nén. Lưu ý mục để truy cập sau này. Ví dụ: bạn có thể giải nén tệp đến vị trí sau:

  C:\TEMP\fciv

 3. Tại dấu nhắc lệnh, nhập lệnh sau, rồi nhấn Enter:

  <DIRECTORY_NAME>\fciv.exe -sha1 <ISO_NAME> 

  Lưu ý Lệnh này, trình giữ chỗ <DIRECTORY_NAME> biểu thị thư mục mà bạn giải nén các tệp và giữ chỗ <ISO_NAME> biểu thị đường dẫn của tệp Visual Studio ISO. Để biết thêm thông tin, xem tệp ReadMe.htm trong thư mục giải nén.

 4. Xác minh rằng giá trị SHA-1 được trả về bằng công cụ Kiểm tra Tệp phù hợp với giá trị mong đợi. Để xác định giá trị mong đợi, kiểm tra thư mục mà bạn đã tải xuống tệp ISO. Lưu ý rằng giá trị SHA-1 mong đợi là khác nhau đỗi với mỗi nguồn tải về.

  1. Nếu bạn tải xuống các tệp ISO từ MSDN, giá trị SHA-1 được cung cấp trong phần Chi tiết của mỗi tệp ISO.

  2. Nếu bạn tải xuống các tệp ISO từ Trung tâm Tải xuống, bạn có thể tìm thấy giá trị SHA-1 bằng cách mở rộng phần "Hướng dẫn Cài đặt" trên trang sản phẩm.

Nếu giá trị SHA-1 mong muốn không khớp với giá trị được trả lại bằng công cụ Kiểm tra Tệp, tệp ISO bị hỏng. Trong trường hợp này, xoá tệp, rồi tải tệp xuống lần nữa.

 • Nếu bạn nhận được các tệp ISO từ DVD, hãy thử tải xuống trình cài đặt web Visual Studio hoặc tệp ISO từ MSDN hoặc Trung tâm Tải xuống của Microsoft, sau đó thử cài đặt lại.

 • Nếu mua DVD từ cửa hàng bán lẻ, bạn cũng có thể tải xuống Visual Studio từ trang web của cửa hàng, sau đó sử dụng khóa giấy phép được cung cấp cùng với DVD để kích hoạt Visual Studio. Để biết thêm chi tiết về quá trình này, hãy liên hệ với cửa hàng bán lẻ.


Nếu xảy ra lỗi khi bạn cố gắng sửa chữa Visual Studio, bộ đệm ẩn cài đặt có thể bị hỏng. Để sửa bộ đệm ẩm, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đóng Visual Studio.

 2. Mở dấu nhắc lệnh nâng cao. Để thực hiện việc này, bấm bắt đầu, gõ cmd trong hộp bắt đầu tìm kiếm , bấm chuột phải vào cmd.exe trong danh sách kết quả rồi sau đó bấm chạy như quản trị viên.

 3. Tại dấu nhắc lệnh, gõ lệnh sau, và sau đó nhấn Enter.

  cd "C:\ProgramData\Package Cache" 
 4. Để xoá các tệp .msi và .cab khỏi bộ đệm ẩn, gõ các lệnh sau tại dấu nhắc lệnh và nhấn Enter sau mỗi lệnh:

  Delete /F /S *.msi Delete /F /S *.cab 
 5. Cố gắng sửa chữa Visual Studio một lần nữa.


0x800713ec - Cài đặt .NET Framework đang diễn raLỗi này thường xảy ra khi quá trình cài đặt .NET Framework tách biệt với quá trình cài đặt Visual Studio đang diễn ra. Do nhiều cấu phần của trình cài đặt Visual Studio phụ thuộc vào .NET Framework, nên cố gắng cài đặt .NET Framework khi Visual Studio đang được cài đặt có thể gây ra hành vi không mong muốn.

Để khắc phục sự cố này, đợi cho trình cài đặt .NET Framework hoàn thành trước khi bạn cài đặt Visual Studio.

Lỗi cài đặt nhiều tính năng trong Windows 7Khi bạn cài đặt Visual Studio trên máy tính chạy Windows 7, bạn có thể được nhắc nhập các tài nguyên bị thiếu, chẳng hạn như gói cài đặt. Lỗi này thường xảy ra trong Windows 7, nhưng nó có thể xảy ra trong hệ điều hành khác.

Bạn cũng có thể nhận được thông báo cảnh báo sau:

Lỗi cài đặt có thể xảy ra do không thể áp dụng các bản cập nhật chứng chỉ bảo mật cần thiết để cài đặt một số cấu phần Visual Studio cho máy tính này.
Nếu sau đó, bạn nhấp vào Tiếp tục để tiến hành cài đặt Visual Studio, bạn có thể gặp thông báo "Lỗi không thể xác định nguồn của gói" chưa được giải quyết thông qua các tuỳ chọn Tải xuống gói từ internet . Khi hoàn tất quá trình cài đặt Visual Studio, bạn nhận được thông báo sau:

Thiết lập hoàn tất. Tuy nhiên, không phải tất cả các tính năng đều đã được cài đặt chính xác.
Bạn cũng được hiển thị một danh sách các tính năng không thể cài đặt được vì hệ thống không thể tìm thấy các tệp đã chỉ định. Để khắc phục sự cố, hãy thử các phương pháp sau:

 • Phương pháp 1: Đảm bảo rằng bạn đang sử dung máy tính được kết nối với Internet. Trong một số trường hợp, Visual Studio có thể truy xuất và áp dụng theo thứ tự các bản cập nhật chứng chỉ được yêu cầu để các tính năng bị ảnh hưởng có thể được cài đặt thành công.

 • Phương pháp 2: Kiểm tra cài đặt Chính sách nhóm trên máy tính của bạn. Cài đặt này kiểm soát các bản cập nhật chứng chỉ tự động. Để kiểm tra cài đặt, mở Bộ soạn chính sách Nhóm (gpedit.msc). Từ Trình biên soạn chính sách nhóm cục bộ, trong Cấu hình máy tính, mở rộng Mẫu quản trị, mở rộng Quản lý giao tiếp Internet, sau đó bấm Cài đặt kết nối Internet. Cài đặt kiểm soát các bản cập nhật chứng chỉ tự động là Tắt Cập nhật chứng chỉ gốc tự động. Để Visual Studio tự động truy xuất và áp dụng chứng chỉ bắt buộc, bạn nên đặt tùy chọn này thành Tắt.

  Lưu ý Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với quản trị viên hệ thống trước khi thay đổi bất kỳ cài đặt Chính sách nhóm nào.

 • Phương pháp 3: Nếu Phương pháp 1 và 2 không giải quyết được sự cố, bạn cũng có thể thử cài đặt các bản cập nhật chứng chỉ bắt buộc theo cách thủ công. Để biết thông tin về cách lấy chứng chỉ gốc của bản cập nhật Windows, hãy xem Cách nhận bản cập nhật Chứng chỉ gốc cho Windows.

Nếu đã cài đặt Visual Studio, bạn có thể cố sửa Visual Studio sau khi đã thử một hoặc nhiều phương pháp này. Quá trình này tìm cách cài đặt thành công các tính năng trước đó không cài đặt được. Để sửa chữa Visual Studio, mở Chương trình và Tính năng (appwiz.cpl). Trong cửa sổ chương trình và tính năng, bấm chuột phải vào Visual Studio, chọn thay đổi, và sau đó bấm sửa để bắt đầu quá trình sửa chữa.

Lưu ý Lỗi này chỉ áp dụng cho Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1). Theo mặc định, Windows 8 và các phiên bản Windows có các bản Cập Nhật chứng chỉ được cài đặt.

Lỗi 1606 với thông báo tham chiếu đến thư mục \\psfKhi bạn cài đặt Visual Studio trên máy Mac chạy song song, điều này có thể gây ra lỗi 1606 và tạo thư mục \\psf tham chiếu. Để khắc phục sự cố này, hãy truy cập http://kb.parallels.com/en/115026 (hoặc cũ hơn http://kb.parallels.com/en/114310), sau đó cài đặt lại phần tích hợp "Công cụ song song" dành riêng cho máy Mac đang chạy Song song.

Các gói SQL có thể không cài đặt thành công khi tài khoản quản trị viên cục bộ không có các quyền nhất địnhKhi bạn cài đặt Visual Studio trên màn hình nền bị khóa, điều này có thể gây ra lỗi đối với các gói SQL. Những lỗi này có thể xảy ra nếu quản trị viên miền đã xóa các quyền khỏi tài khoản quản trị viên cục bộ để thắt chặt bảo mật máy tính. Để biết thêm thông tin về cách chẩn đoán và khắc phục những lỗi này, hãy xem Cài đặt SQL Server không thành công nếu tài khoản Thiết lập không có các quyền người dùng nhất định.

Mục nhập không hợp lệ được chuyển tới nút /FilterFeatureSelectionTree và /InstallSelectableItemsKhi bạn cài đặt bản cập nhật Visual Studio 2015, thiết lập không thành công hoặc hủy bỏ và sau đó bạn cố gắng chạy lại trình cài đặt Visual Studio 2015 Update, bạn nhận được các thông báo lỗi sau:

Mục nhập không hợp lệ được chuyển tới nút /FilterFeatureSelectionTree. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Nhật ký cài đặt.
Mục nhập không hợp lệ thông qua /InstallSelectableItems chuyển. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Nhật ký cài đặt


Sự cố này xảy ra khi thiết lập ban đầu không thành công hoặc bị hủy không tiếp tục với feed.xml mới nhất. Sau khi cài đặt Visual Studio Update chạy, nó cố gắng sử dụng feed.xml lỗi phát hiện từ trước phiên cài đặt Visual Studio.

Để khắc phục sự cố này, hãy chạy lệnh giống như sau:

VS2015.3.exe /overridefeeduri <Path to feed.xml>


Đường dẫn feed.xml có thể là liên kết web từ bảng sau. Hoặc, bạn có thể tải xuống các tệp từ liên kết trang web và lưu feed.xml ổ đĩa cục bộ của mình, sau đó "Đường dẫn đến feed.xml" sẽ là đường dẫn cục bộ của bạn.

Ngôn ngữ

Liên kết tải xuống

Chinese – Traditional (CHT)

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=564093&clcid=0x404

Chinese – Simplified(CHS)

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=564093&clcid=0x804

Tiếng Séc (CSY)

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=564093&clcid=0x405

Tiếng Anh (ENU)

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=564093&clcid=0x409

Tiếng Pháp (Fra)

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=564093&clcid=0x40C

Tiếng Đức (Deu)

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=564093&clcid=0x407

Tiếng Ý (Ý)

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=564093&clcid=0x410

Tiếng Nhật (JPN)

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=564093&clcid=0x411

Tiếng Hàn (KOR)

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=564093&clcid=0x412

Tiếng Ba Lan (PLK)

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=564093&clcid=0x415

Tiếng Bồ Đào Nha (PTB)

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=564093&clcid=0x416

Tiếng Nga (rus)

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=564093&clcid=0x419

Tiếng Tây Ban Nha (ESN)

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=564093&clcid=0xC0A

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (trk)

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=564093&clcid=0x41f


Lưu ý Feed.xml là ngôn ngữ cụ thể. Do đó, hãy chọn feed.xml phù hợp với phiên bản ngôn ngữ của Visual Studio. Nếu bạn có nhiều ngôn ngữ cài đặt, vui lòng chọn ngôn ngữ mà bạn dùng để cài đặt Visual Studio đầu tiên.

Ví dụ: Nếu bạn đã cài đặt CHS Visual Studio trên máy tính, khi đó dòng lệnh cần sử dụng sẽ như sau:

VS2015.3.exe /overridefeeduri http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=564093&clcid=0x804


Hoặc, nếu bạn tải xuống feed.xml từ http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=564093&clcid=0x804 vào đĩa cục bộ tại d:\VisualStudio\feed.xml, sau đó dòng lệnh sử dụng sẽ như sau:

VS2015.3.exe /overridefeeduri d:\VisualStudio\feed.xml


Thông tin

Nếu bài viết này không giải quyết được sự cố cài đặt Visual Studio mà bạn đang gặp phải, hãy truy cập diễn đàn Cài đặt và Thiết lập Visual Studio để tìm thêm thông tin.

Bạn cũng có thể đăng tệp nhật ký cài đặt Visual Studio của mình lên diễn đàn Cài đặt và Thiết lập Visual StudioCộng đồng Microsoft để được trợ giúp thêm. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tải xuống công cụ Thu thập nhật ký .NET Framework và Microsoft Visual Studio (Collect.exe).

 2. Chạy Collect.exe từ thư mục mà bạn đã lưu công cụ. Công cụ lưu một tệp nén của tất cả các nhật ký Visual Studio và .NET % vào TEMP%\vslogs.cab.

 3. Đăng tệp Vslogs.cab lên diễn đàn, cùng với một số mô tả về sự cố của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×