Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Làm việc ở mọi nơi từ thiết bị bất kỳ với Microsoft 365

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc ở bất cứ đâu với các tính năng và bản cập nhật mới nhất.

Nâng cấp ngay bây giờ
Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng OneNote sổ ghi chép kỹ thuật số với bàn phím và bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ lưu ý cơ bản, chẳng hạn như mở sổ ghi chép, thêm trang và phần và nhập văn bản. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thêm định dạng vào văn bản của bạn, kiểm tra chính tả hoặc in ra các trang.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở OneNote

Nhấn vào phím logo Windows+Shift+N để mở OneNote.

Đăng nhập vào OneNote

Sau khi mở OneNote, có thể bạn sẽ cần đăng nhập.

 1. Để đi đến menu tệp , nhấn Alt + F. Trong trình tường thuật, bạn nghe thấy: "menu Tệp". Trong JAWS bạn nghe thấy: "Backstage View. Tab thông tin tệp. "

 2. Để đi đến menu tài khoản , hãy nhấn Y, 2. Bạn nghe thấy: "tab Tài khoản".

 3. Để đăng nhập vào tài khoản của bạn, nhấn S. Trong trình tường thuật, bạn nghe thấy: "accounts Window. Nhập email hoặc số điện thoại của bạn. " Trong JAWS, bạn nghe thấy: "Account. Đăng nhập vào Office. "

 4. Nhập email hoặc số điện thoại của bạn, rồi nhấn Enter. Trong trình tường thuật, bạn nghe thấy: "sign in PIN. Mật khẩu, chỉnh sửa văn bản. " Trong JAWS bạn nghe thấy: "mật khẩu, chỉnh sửa. Nhập văn bản. "

 5. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

Mở sổ ghi chép trong OneNote

 1. Trong OneNote, nhấn Ctrl+G để mở dẫn hướng sổ tay.

 2. Để di chuyển giữa các sổ tay, sử dụng phím Mũi tên lên và xuống. Để chọn một sổ tay, nhấn Enter.

  Mẹo: Để tạo sổ ghi chép mới, trong dẫn hướng sổ tay, nhấn Shift + Tab nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy: "Add Notebook Button" (nút Thêm sổ ghi chép).

Tạo phần

 1. Trong sổ tay, để tạo một phần mới, nhấn Ctrl+T.

 2. Phần sẽ được tạo, con trỏ được đặt ở tab phần và bạn có thể nhập tên cho phần.

 3. Khi hoàn tất, nhấn Enter.

  Phần sẽ được đặt tên và con trỏ được di chuyển đến trường tiêu đề trang.

Thêm trang

 1. Nếu bạn có nhiều phần trong sổ tay, nhấn Ctrl+Shift+G để đi đến dẫn hướng phần. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển giữa các phần. Trình tường thuật sẽ thông báo tên phần khi bạn di chuyển. Nhấn Enter để đi đến một phần.

 2. Để thêm một trang ở cuối phần, nhấn Ctrl+N.

 3. Một trang mới sẽ được tạo, con trỏ được đặt trong trường tiêu đề trang và bạn có thể nhập tiêu đề.

Thêm văn bản

Trong sổ tay, thêm hoặc mở một phần hoặc một trang, rồi bắt đầu nhập.

Mẹo: Nhấn Ctrl+G để mở dẫn hướng sổ tay. Nhấn Ctrl+Shift+G để mở dẫn hướng phần. Nhấn Ctrl+Alt+G để mở dẫn hướng trang. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển giữa các mục và nhấn Enter để chọn.

Sửa văn bản

Văn bản có định dạng chứa nhiều thông tin hơn và thường dễ đọc hơn văn bản thuần. Các tác vụ sau đây giải thích cách bạn có thể sử dụng các tùy chọn định dạng văn bản cơ bản trong OneNote, cách sửa lỗi chính tả trong văn bản và các lệnh bàn phím để sử dụng cho một số tác vụ chỉnh sửa văn bản cơ bản.

Định dạng văn bản

 1. Trong OneNote, chọn đoạn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Nhấn Alt+H để mở menu Trang đầu.

 3. Chọn một tùy chọn định dạng, chẳng hạn như:

  • F, F cho phông

  • F, S cho cỡ phông

  • P cho định dạng đoạn văn, chẳng hạn như tùy chọn căn chỉnh và giãn cách văn bản

  • 1 cho đậm

  Để duyệt các tùy chọn, hãy sử dụng phím tab hoặc phím mũi tên. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter.

Hoàn tác hoặc làm lại một hành động

Để hoàn tác một hành động, nhấn Ctrl+Z.

Để làm lại một hành động, nhấn Ctrl+Y.

Sao chép và dán nội dung

 1. Trong OneNote, chọn đoạn nội dung bạn muốn sao chép.

 2. Để sao chép, nhấn Ctrl+C.

 3. Để dán nội dung đã sao chép, nhấn Ctrl+V.

Sửa lỗi chính tả

 1. Trong OneNote, nhấn F7 hoặc Alt + R, S để mở ngăn kiểm lỗi. Với trình tường thuật, bạn nghe thấy câu chứa lỗi chính tả đầu tiên. Với JAWS, bạn cũng nghe thấy chính tả cho từ sai chính tả.

  Lưu ý: Nếu bạn không nghe thấy câu có lỗi chính tả, nhấn phím mũi tên xuống. Bạn nghe thấy: "Read Original án" (câu gốc). Nhấn Enter.

 2. Sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để duyệt qua các đề xuất chính tả. Bộ đọc màn hình thông báo các đề xuất khi bạn di chuyển.

 3. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter. Từ sai chính tả được sửa và bạn sẽ được di chuyển đến từ sai chính tả tiếp theo, nếu cần.

 4. Khi kiểm tra chính tả đã đến cuối trang, bạn sẽ nghe thấy: "việc kiểm tra chính tả đã được hoàn tất". Nhấn Enter để chọn. Ngăn kiểm lỗi đóng lại.

In một trang

 1. Ở trang bạn muốn in, nhấn Ctrl+P.

 2. Hộp thoại In sẽ mở ra và Trình tường thuật sẽ thông báo tùy chọn máy in hiện tại. Để thay đổi máy in, sử dụng các phím mũi tên.

  Mẹo: Để thay đổi các cài đặt in, chẳng hạn như in hai mặt hoặc bố trí hay hướng in, nhấn Alt+R để mở hộp thoại Tùy chọn In.

 3. Để bắt đầu in, trong hộp thoại In, nhấn Alt+P.

  Nếu bạn đã chọn một thiết bị máy in, trang sẽ được in.

  Nếu bạn đã chọn in thành tệp, hộp thoại Lưu Kết quả In Dưới dạng sẽ mở ra. Con trỏ sẽ được đặt trong trường Tên tệp.

  • Nhập tên tệp cho kết quả in.

  • Để thay đổi vị trí sẽ lưu kết quả in, sử dụng Shift+Tab và Tab để di chuyển về sau và tiến lên trước trong hộp thoại.

   Để mở một thư mục hoặc chọn một vị trí hoặc một nút trong hộp thoại, nhấn Enter.

  • Khi đã sẵn sàng, nhấn Alt+S để lưu. Trang được in thành tệp.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Lối tắt bàn phím trong OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để khám phá và trải nghiệm OneNote for iOS. Mang theo ghi chú của bạn tới bất kỳ nơi đâu và ghi nhật ký khi bạn có những ý tưởng mới nổi bật.

OneNote for iOS được thiết kế đặc biệt cho những người sử dụng bộ đọc màn hình. Với giao diện mới của sản phẩm này, bạn có thể dẫn hướng qua các sổ tay, mục và trang một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Mở OneNote

 1. Trên màn hình chính trên điện thoại của bạn, dùng một ngón tay trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "OneNote".

 2. Nhấn đúp vào màn hình để mở ứng dụng. Bạn sẽ nghe thấy: "OneNote, Settings button" (OneNote, nút Cài đặt). Tiêu điểm nằm ở danh sách Sổ tay, trên nút Cài đặt.

Lưu ý: Nếu bạn cần đăng nhập vào OneNote, hãy cung cấp thông tin xác thực của bạn khi được nhắc.

Để biết hướng dẫn về cách mở một sổ tay trong OneNote for iOS, tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote.

Mẹo: Nếu bạn muốn mở sổ ghi chép của bạn trong máy khách OneNote từOneNote cho web trong trình duyệt của bạn, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit in OneNote Button" (nút chỉnh sửa trong OneNote). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Thêm trang

Thêm một trang mới cho ý tưởng của bạn và bắt đầu tạo nội dung trong sổ tay của bạn.

Lưu ý: Để dẫn hướng đến danh sách Trang từ các bức vẽ trang, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Back to page list for <section name>, back button" (Quay lại danh sách trang dành cho <tên phần>, nút quay lại). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm hiện tại đang nằm trên nút Quay lại ở dạng xem danh sách Trang.

Thêm một trang chưa được định dạng

 1. Trong danh sách Trang của một phần, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "New page button" (Nút Trang mới).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "New page, page title, outline, text field" (Trang mới, tiêu đề trang, viền ngoài, trường văn bản).

 3. Nhấn đúp vào màn hình và nhập tên trang.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến bức vẽ trang. Bạn sẽ nghe thấy: "Content block" (Khối nội dung).

Thêm một trang có danh sách

 1. Trong danh sách Trang của một phần, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "New page with list button" (Nút Trang mới có danh sách), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ nằm trong trường văn bản của mục danh sách đầu tiên trên trang.

 2. Để đặt tên trang, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Untitled list heading" (Đầu đề danh sách chưa có tiêu đề) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Nhập tên trang, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Done" (Đã xong). Nhấn đúp vào màn hình.

Thêm một trang có ảnh

 1. Trong danh sách Trang của một phần, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New page with photo button" (Nút Trang mới có ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ Chèn Ảnh sẽ mở ra.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Thêm ảnh từ ứng dụng Ảnh

  1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "From library button "(Nút Từ thư viện). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

  2. Trong Ảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn album mà bạn muốn chọn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  3. Trong danh sách ảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy ảnh mà bạn muốn chọn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Done button" (Nút Xong). Nhấn đúp vào màn hình.

  5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Use button" (Nút Sử dụng). Nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trang mới.

  6. Để đặt tên cho trang mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page title" (Tiêu đề trang), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  7. Nhập tên, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Chụp và thêm ảnh

  1. Để thêm ảnh mới trực tiếp từ camera điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Take picture button" (Nút Chụp ảnh).

  2. Nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng camera sẽ mở ra.

  3. Để chụp ảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Take picture button" (Nút Chụp ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Use button" (Nút Sử dụng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trang mới.

  5. Để đặt tên cho trang mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page title" (Tiêu đề trang), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nhập tên. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tạo một phần

Để sắp xếp nội dung của bạn hoặc tạo một khối nhiều ghi chú mới trong sổ tay của mình, bạn có thể tạo một phần mới.

 1. Trong danh sách Phần của sổ tay của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "New section button" (Nút Phần mới). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

 2. Nhập tên phần mới, sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Done" (Xong). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

Lưu ý: Để dẫn hướng đến danh sách Phần từ danh sách Trang hoặc từ bức vẽ trang, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Back to <previous list view>, back button" (Quay lại <dạng xem danh sách trước đó>, nút quay lại). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại bước này cho đến khi bạn nghe thấy: "<Notebook name>, back to notebook list, back button" (<Tên sổ tay>, quay lại danh sách sổ tay, nút quay lại). Tiêu điểm hiện ở trên ở nút Quay lại ở dạng xem danh sách Phần. Để đi đến dạng xem danh sách trước đó, bạn cũng có thể dùng hai ngón tay trượt nhanh hình chữ Z.

Thêm và sửa văn bản

Nhập văn bản hoặc sử dụng kiểu nhập văn bản dự đoán để nhanh chóng ghi sơ lược các ghi chú hoặc thực hiện các chỉnh sửa trong văn bản của bạn.

 1. Trên một trang, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Content block, outline, new line, text field" (Khối nội dung, viền ngoài, dòng mới, trường văn bản). Nhấn đúp vào màn hình. Bây giờ, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa văn bản trong khối nội dung.

 2. Sau khi bạn nhập xong, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Hide keyboard" (Ẩn bàn phím).

Định dạng văn bản

Để làm cho văn bản của bạn dễ đọc hơn, bạn có thể sử dụng các tùy chọn định dạng văn bản cơ bản trong thanh menu hành động nhanh. Ví dụ: Bạn có thể thêm danh sách có dấu đầu dòng và theo thứ tự, áp dụng định dạng đậm, nghiêng, và gạch dưới, cũng như thêm siêu kết nối và tệp đính kèm.

 1. Dẫn hướng đến khối nội dung mà bạn muốn chỉnh sửa văn bản và nhấn đúp vào màn hình. Khối nội dung bây giờ được chọn và bàn phím cùng với thanh menu hành động nhanh sẽ bật ra.

  Mẹo: Để chọn văn bạn, bạn có thể thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Select" (Chọn) hoặc "Select all" (Chọn tất cả), rồi dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình.

  • Chỉnh vòng xoay VoiceOver đến "Edit" (Chỉnh sửa), sau đó trượt nhanh lên trên hoặc xuống dưới cho đến khi bạn nghe thấy "Select" (Chọn) hoặc "Select all" (Chọn tất cả), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Ở khối nội dung, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn định dạng mà bạn muốn chọn, ví dụ: "Bold button" (Nút Đậm). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi kiểu hoặc cỡ phông mặc định

 1. Dẫn hướng đến danh sách Sổ tay như được hướng dẫn trong mục Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến nút Cài đặt ở dạng xem danh sách Sổ tay.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Menu Cài đặt sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit and view button," (Nút Chỉnh sửa và xem), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Thực hiện một hoặc hai thao tác sau đây:

  Thay đổi kiểu phông chữ mặc định

  1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Default font, <current default font type>" (Phông chữ mặc định, <kiểu phông chữ mặc định hiện tại>), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  2. Trong danh sách phông chữ, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy kiểu phông chữ mà bạn muốn chọn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected, <the font type>" (Đã chọn, <kiểu phông chữ>).

  3. Để thoát danh sách phông chữ, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Thay đổi kích cỡ phông chữ mặc định

  1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Default size <current default size>" (Kích cỡ mặc định <kích cỡ mặc định hiện tại>).

  2. Để điều chỉnh kích cỡ, dùng một ngón tay trượt nhanh lên trên hoặc xuống dưới.

 5. Để thoát cài đặt Chỉnh sửa & Xem, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Back button" (Nút Quay lại). Nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến menu chính Cài đặt.

 6. Để thoát Cài đặt, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close button" (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến nút Cài đặt ở dạng xem danh sách Sổ tay.

Sửa lỗi chính tả

Bạn có thể nhanh chóng loại bỏ lỗi và sửa lỗi chính tả trong OneNote và đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng chia sẻ các trang của mình với người khác. Bật bộ kiểm tra chính tả và nghe bộ đọc màn hình của bạn thông báo lỗi chính tả khi bạn nhập hoặc đọc các khối nội dung.

Bật bộ kiểm tra chính tả

 1. Dẫn hướng đến danh sách Sổ tay như được hướng dẫn trong mục Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến nút Cài đặt trong dạng xem danh sách Sổ tay.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Menu Cài đặt sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit and view button," (Nút Chỉnh sửa và xem), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Check spelling, switch button, off" (Nút chuyển Kiểm tra chính tả tắt).

  Lưu ý: Nếu bộ kiểm tra chính tả đã được bật, bạn sẽ nghe thấy: "Check spelling, switch button, on" (Nút chuyển Kiểm tra chính tả bật). Bạn có thể tiếp tục đến bước cuối cùng.

  Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "On" (Bật).

 5. Trượt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Close button" (Nút Đóng). Nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển trở lại nút Cài đặt ở dạng xem danh sách Sổ tay.

Tìm và khắc phục các lỗi chính tả

 1. Khi viết, bộ kiểm tra chính tả sẽ thông báo các lỗi chính tả. Bạn sẽ nghe thấy: "<The typed word>, misspelled" (<Từ đã nhập> sai chính tả).

  Mẹo: Bạn cũng có thể chỉnh vòng xoay VoiceOver đến Từ và trượt nhanh xuống dưới trong khối nội dung để tìm các từ sai chính tả.

 2. Dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Select menu item" (Mục menu Chọn), rồi dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Từ sai chính tả hiện đã được chọn.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show more items" (Hiển thị thêm mục), rồi dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Replace ellipses" (Thay thế dấu ba chấm), rồi dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Danh sách các đề xuất sửa sẽ mở ra.

 6. Để duyệt danh sách, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy phần sửa mà bạn muốn chọn, rồi dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để đóng menu ngữ cảnh, dùng hai ngón tay quét màn hình về sau rồi tới trước.

Hoàn tác hoặc làm lại một hành động

Nếu bạn vừa mới định dạng văn bản của mình và đang xem xét lại ý định này, chỉ cần lắc điện thoại của bạn để hoàn tác hoặc làm lại một hành động.

 1. Lắc điện thoại và bạn sẽ nghe thấy: "Alert, undo" (hoàn tác Cảnh báo).

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hoàn tác một hành động, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Undo" (Hoàn tác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để làm lại một hành động, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Redo" (Làm lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sao chép và dán nội dung

Nếu bạn cần di chuyển một đoạn văn bản đến vị trí khác, bạn có thể sao chép văn bản và dán ở nơi khác.

Sao chép và dán văn bản

 1. Ở khối nội dung mà bạn muốn sao chép văn bản của mình, dùng hai ngón tay nhấp đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 2. Để chọn văn bản, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Select" (Chọn) hoặc "Select all" (Chọn tất cả), rồi dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy" (Sao chép), rồi dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình.

 4. Di chuyển đến khối nội dung mà bạn muốn dán nội dung đã sao chép và nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paste" (Dán), rồi dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để đóng menu ngữ cảnh, dùng hai ngón tay quét vào màn hình.

Sao chép và dán hình ảnh

 1. Ở khối nội dung, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe VoiceOver thông báo hình ảnh.

 2. Dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Copy" (Sao chép), rồi dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình.

 4. Di chuyển đến khối nội dung mà bạn muốn dán nội dung đã sao chép và nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paste" (Dán), rồi dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Bạn có thể sử dụng sổ tay kỹ thuật số OneNote với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong Android, để thực hiện các tác vụ ghi chú cơ bản, chẳng hạn như mở sổ tay, thêm các trang và phần cũng như nhập văn bản.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Hãy đảm bảo rằng bạn bật TalkBack trước khi cho chạy OneNote for Android.

Trong chủ đề này

Mở OneNote

Lưu ý: Bạn có thể cần có tài khoản Microsoft hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học để đăng nhập vào OneNote.

 1. Trên điện thoại, trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng hai ngón tay để đến màn hình chính nơi có ứng dụng OneNote for Android.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “OneNote”, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Enter your email, phone, or Skype name, edit box” (Hộp chỉnh sửa Nhập email, điện thoại hoặc tên Skype của bạn). Nhấn đúp vào màn hình để mở ứng dụng.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email của tài khoản bạn muốn sử dụng.

 4. Dẫn hướng tới phím Tiếp theo ở góc dưới cùng bên phải của bàn phím trên màn hình, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Connecting" (Đang kết nối).

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Password, edit box” (Hộp chỉnh sửa Mật khẩu) hoặc “Password, enter password” (Mật khẩu, nhập mật khẩu), tùy theo loại tài khoản của bạn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn.

 7. Dẫn hướng tới phím Đi ở góc dưới cùng bên phải của bàn phím trên màn hình, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn nghe thấy "Allow OneNote to access your contacts” (Cho phép OneNote truy nhập danh bạ của bạn), hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Allow button” (Nút Cho phép), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn nghe thấy “OneNote badge” (Biểu tượng OneNote), hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Later button” (Nút Để sau), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Khi bạn nghe thấy “Navigate up button” (Nút Dẫn hướng lên), bạn biết đã đăng nhập thành công và OneNote đã mở danh sách các ghi chú của bạn. Nhấn đúp vào màn hình để di chuyển tiêu điểm sang dạng xem chính của ứng dụng OneNote for Android.

Mở sổ tay

Để mở trang hoặc phần sổ tay được sử dụng gần đây, trong dạng xem chính, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Recent Notes pick, in list" (Chọn Ghi chú gần đây, trong danh sách), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy phần mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở phần đó.

Để mở sổ tay cụ thể, trong dạng xem chính, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Notebooks heading" (Đầu đề sổ tay), tiếp tục trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn tìm thấy đúng sổ tay, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tạo phần

Sắp xếp sổ tay của bạn bằng cách chia sổ tay thành các phần.

 1. Sau khi mở sổ tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "New section button" (Nút Phần mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Create a new section, Section name, edit box" (Hộp chỉnh sửa Tạo phần mới, Tên phần).

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên cho phần đó.

 3. Dẫn hướng tới phím Xong ở góc dưới cùng bên phải của bàn phím trên màn hình, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Creat button" (Nút Tạo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Section created, OneNote" (Đã tạo phần, OneNote).

  Phần mới được thêm dưới dạng phần cuối cùng của sổ tay. Phần này có một trang chưa có tiêu đề.

 5. Để quay lại dạng xem chính, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Navigate up button" (Nút Dẫn hướng lên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm văn bản vào trang

 1. Sau khi mở sổ tay, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn viết, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy trang mà mình muốn thêm văn bản, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Thêm tùy chọn), rồi trượt nhanh sang phải thêm lần nữa, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để viết văn bản trên trang.

 5. Trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 6. Để quay lại dạng xem phần, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Navigate up button" (Nút Dẫn hướng lên), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nhấn đúp vào màn hình một lần nữa để trở về dạng xem sổ tay.

Thêm trang

Thêm trang vào một phần chứ không phải là làm trang đầu tiên dài thực sự.

 1. Sau khi mở sổ tay, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn thêm trang, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "New text page button" (Nút Trang văn bản mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "New Page added" (Đã thêm Trang mới).

 3. Tiêu điểm sẽ nằm trên trang bạn vừa thêm. Sử dụng bàn phím trên màn hình để viết văn bản trên trang.

 4. Trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 5. Để quay lại dạng xem phần, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Navigate up button" (Nút Dẫn hướng lên), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nhấn đúp vào màn hình một lần nữa để trở về dạng xem sổ tay.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc các trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Sử dụng OneNote sổ ghi chép kỹ thuật số với bàn phím và bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ lưu ý cơ bản, chẳng hạn như mở sổ ghi chép, thêm trang và phần và nhập văn bản. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thêm định dạng vào văn bản của bạn hoặc in ra các trang.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở OneNote

 1. Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft trên thiết bị của mình.

 2. Để mở OneNote for Windows 10, nhấn phím logo Windows, nhập OneNote, rồi nhấn Enter.

Mở sổ tay

 1. Trong OneNote, nhấn Ctrl + G để mở dẫn hướng sổ tay.

 2. Để di chuyển giữa các sổ tay, sử dụng phím Mũi tên lên và xuống. Để chọn một sổ tay, nhấn Enter.

  Mẹo: Để tạo sổ ghi chép mới, trong dẫn hướng sổ tay, nhấn Shift + Tab nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy: "Add Notebook" (Thêm sổ ghi chép).

Tạo phần

 1. Mở sổ ghi chép mà bạn muốn tạo một phần mới.

 2. Để tạo một phần mới, hãy nhấn Ctrl + T.

  Phần sẽ được tạo. Tiêu điểm sẽ được đặt trên trường tên phần mới. Bạn nghe thấy: "Section name Text Box" (hộp văn bản tên phần).

 3. Nhập tên cho phần, rồi nhấn Enter. Mục được đặt tên và tiêu điểm nằm trên phần mới.

Thêm trang

 1. Nếu bạn có nhiều phần trong sổ tay, nhấn Ctrl+Shift+G để đi đến dẫn hướng phần. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của phần mình muốn.

 2. Để thêm một trang ở cuối phần, nhấn Ctrl+N. Trang chưa có tiêu đề mới sẽ được tạo. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản tiêu đề trang.

 3. Nhập tiêu đề trang, rồi nhấn Enter. Trang được đặt tên và tiêu điểm di chuyển đến vùng nội dung trang.

Thêm văn bản

 1. Trong một phần, hãy nhấn Ctrl + Alt + G để mở dẫn hướng trang.

 2. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy trang mình muốn, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản tiêu đề trang.

 3. Để di chuyển tiêu điểm đến khu vực nội dung, nhấn phím tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Content block" (Khối nội dung).

 4. Để thêm văn bản, hãy bắt đầu nhập.

Sửa văn bản

Văn bản có định dạng chứa nhiều thông tin hơn và thường dễ đọc hơn văn bản thuần. Các tác vụ sau đây giải thích cách bạn có thể sử dụng những tùy chọn định dạng văn bản cơ bản trong OneNote for Windows 10 và các lệnh bàn phím để sử dụng cho một số tác vụ chỉnh sửa văn bản cơ bản.

Định dạng văn bản

 1. Nhấn và giữ phím Shift và sử dụng các phím mũi tên để chọn đoạn văn bản mà bạn muốn định dạng.

 2. Nhấn Alt+H để mở menu Trang đầu.

 3. Để chọn một tùy chọn định dạng, nhấn phím Mũi tên xuống, rồi sử dụng các phím mũi tên để duyệt các tùy chọn. Để bung rộng một tùy chọn hoặc để chọn, nhấn Phím cách. Bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt sau để nhanh chóng áp dụng định dạng cho văn bản của mình:

  • Nhấn Ctrl + Shift + dấu ngoặc vuông góc trái (>) để tăng kích cỡ.

  • Nhấn Ctrl + Shift + dấu ngoặc vuông góc phải (<) để giảm kích cỡ.

  • Nhấn Ctrl + B để áp dụng văn bản in đậm.

  • Nhấn Ctrl + I để áp dụng văn bản nghiêng.

  • Nhấn Ctrl + bạn để áp dụng văn bản được gạch dưới.

  • Nhấn Ctrl + Shift + H để tô sáng văn bản bằng màu vàng.

  • Nhấn Ctrl + Shift + dấu bằng (=) để áp dụng định dạng chỉ số trên.

  • Nhấn Ctrl + L để căn trái hoặc Ctrl + R để căn chỉnh văn bản của bạn.

Mẹo: Để xóa tất cả định dạng trong phần văn bản đã chọn, nhấn Ctrl+Shift+N.

Hoàn tác một hành động

Để hoàn tác một hành động, nhấn Ctrl+Z.

Sao chép và dán nội dung

 1. Trong OneNote, chọn đoạn nội dung bạn muốn sao chép.

 2. Để sao chép, nhấn Ctrl+C.

 3. Để dán nội dung đã sao chép, nhấn Ctrl+V.

Sửa lỗi chính tả

Lưu ý: Tính năng sửa chính tả hoạt động với trình tường thuật, nhưng không hoạt động với JAWS.

 1. Trong OneNote, nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "current page" (trang hiện tại).

 2. Sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng đến đầu nội dung bạn muốn kiểm tra lỗi chính tả.

 3. Nhấn phím SR + L để đọc văn bản một từ mỗi lần. Khi bạn nghe thấy một từ sai chính tả, bạn nghe thấy "sai chính tả", tiếp theo là từ.

 4. Để hiển thị các đề xuất chính tả cho từ sai chính tả, nhấn Shift + F10. Bạn nghe thấy "soát lỗi", tiếp theo là đề xuất đầu tiên.

 5. Để duyệt các đề xuất, hãy sử dụng các phím mũi tên lên và xuống, rồi nhấn Enter để chọn một trong các phím mà bạn muốn.

  Mẹo: Để thêm từ vào từ điển, hãy chọn "thêm vào từ điển". Để giữ nguyên chính tả thời gian này, hãy chọn "bỏ qua".

 6. Để di chuyển đến lỗi chính tả tiếp theo, nếu có, hãy nhấn phím SR + L cho đến khi bạn nghe thấy "sai chính tả".

In một trang

Bạn có thể in trang sang giấy hoặc vào một tệp. Các tùy chọn sẵn dùng trong hộp thoại in tùy thuộc vào đầu ra in được chọn.

 1. Ở trang bạn muốn in, nhấn Ctrl+P.

 2. Hộp thoại In sẽ mở ra và tùy chọn máy in hiện tại sẽ được thông báo. Để thay đổi máy in hoặc in ra, hãy sử dụng phím mũi tên lên hoặc xuống.

 3. Để thay đổi hướng in, khổ dọc hoặc ngang, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "hướng", rồi sử dụng phím mũi tên lên hoặc xuống để chọn hướng bạn muốn.

 4. Để bắt đầu in, trong hộp thoại in , nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Print Button" (nút in). Sau đó, nhấn Phím cách.

 5. Nếu bạn đã chọn một thiết bị máy in, trang sẽ được in.

  Nếu bạn đã chọn in thành tệp, hộp thoại Lưu Kết quả In Dưới dạng sẽ mở ra. Con trỏ sẽ được đặt trong trường Tên tệp.

  1. Nhập tên tệp cho kết quả in.

  2. Để thay đổi nơi đầu ra in sẽ được lưu, hãy nhấn Shift + Tab hoặc phím tab để di chuyển lùi hoặc chuyển tiếp trong hộp thoại. Để mở một thư mục hoặc chọn một vị trí hoặc một nút trong hộp thoại, nhấn Enter.

  3. Khi đã sẵn sàng, nhấn Alt+S để lưu. Trang được in thành tệp.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Lối tắt bàn phím trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Sử dụng OneNote cho web trong trình duyệt web của bạn với bàn phím và bộ đọc màn hình để tạo, mở, sửa và định dạng sổ ghi chép OneNote mà bạn đã tạo trên một máy chủ điện toán đám mây với bất kỳ thiết bị nào của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Nếu tổ chức hoặc trường học của bạn có một siteMicrosoft 365 hoặc SharePoint, hãy bắt đầu sử dụng OneNote cho web bằng cách tạo hoặc chia sẻ sổ ghi chép trong thư viện trên site của bạn.

OneNote cho web đặc biệt được thiết kế dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình. Với giao diện mới của sản phẩm này, bạn có thể dẫn hướng qua các sổ tay, mục và trang một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng OneNote cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì OneNote cho web chạy trong trình duyệt web của bạn, các lối tắt bàn phím khác nhau từ các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (trợ giúp) và Ctrl + O (mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web-không OneNote cho web.

 • Là một phím tắt đến các lệnh, nhấn Alt+Q để chuyển đến tìm kiếm Cho Tôi Biết, rồi nhập lệnh bạn muốn (chỉ khả dụng ở dạng xem Chỉnh sửa). Để dẫn hướng trong danh sách kết quả tìm kiếm, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống, rồi chọn một lệnh, nhấn Enter.

Trong chủ đề này

Mở OneNote

Khám phá và trải nghiệm OneNote cho web ghi chú của bạn với bất kỳ nơi nào bạn đi và để đăng nhập những ý tưởng mới rực rỡ trong phút mà bạn có.

 1. Trong trình duyệt của bạn, hãy đi đến OneNote.com.

 2. Trên trang đăng nhập, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "sign in" (đăng nhập), rồi nhấn Enter. Đăng nhập bằng thông tin xác thực cơ quan hoặc trường học hoặc sử dụng tài khoản Microsoft của bạn.

 3. Để đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, nhấn Alt+A. Để đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, nhấn Alt+N.

Mở sổ tay

Bạn có thể nhanh chóng mở sổ tay đã sử dụng gần đây để tiếp tục công việc của mình ở nơi bạn đã dừng. Bạn cũng có thể khám phá và mở sổ tay riêng tư và dùng chung.

Khi bạn đăng nhập vào OneNote cho web, ứng dụng sẽ mở ra trong dạng xem sổ tay và hiển thị danh sách các sổ ghi chép gần đây của bạn.

 1. Để mở sổ ghi chép, nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của sổ ghi chép mà bạn muốn mở. Sau đó, nhấn Enter.

  Mẹo: Nếu bạn đã làm việc trên một sổ ghi chép trong dạng xem soạn thảo và muốn mở một sổ ghi chép khác, hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy "use this Panel to select Notebook, các phần và trang.", rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy tên của sổ ghi chép. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy sổ tay mình muốn, rồi nhấn Enter.

Mẹo: Nếu sẵn dùng, để tạo sổ ghi chép mới trong dạng xem sổ tay , nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "My Notebook" (sổ tay của tôi), rồi nhấn Enter. Trong sổ ghi chép của tôi, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "New, Link" (mới, liên kết). Sau đó, nhấn Enter.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học, các bước có thể hơi khác nhau.

Mở sổ ghi chép trong phiên bản đầy đủ của OneNote

Phiên bản trên máy tính đầy đủ của OneNote cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn hơn khi làm việc với các tệp của bạn. Thật dễ dàng để mở phiên bản đầy đủ từ OneNote cho web.

 1. Trong OneNote cho web, mở sổ ghi chép bạn muốn sử dụng trong phiên bản trên máy tính đầy đủ của OneNote.

 2. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Home tab item" (mục tab trang đầu), rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open in OneNote, Button" (nút mở), rồi nhấn phím cách.

 3. Bạn có nghĩa là để chuyển các ứng dụng không? hộp thoại thông báo sẽ mở ra. Nhấn phím mũi tên trái cho đến khi bạn nghe thấy "yes" (có), rồi nhấn phím cách.

 4. Nếu hộp thoại thông báo bảo mật của Microsoft OneNote mở ra, hãy nhấn Y. Hộp thoại đăng nhập sẽ mở ra.

 5. Nhập email hoặc số điện thoại của bạn, rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "sign in PIN. Mật khẩu, chỉnh sửa văn bản. "

 6. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản của tổ chức mà không phải là tài khoản Microsoft, các bước đăng nhập có thể hơi khác. Ví dụ: bạn có thể cần sử dụng mã PIN hoặc thẻ thông minh.

  Sổ ghi chép của bạn sẽ mở ra trong OneNote.

Tạo phần

Để sắp xếp nội dung của bạn hoặc tạo khối các ghi chú mới trong sổ tay của mình, bạn có thể tạo một phần mới.

 1. Trong sổ ghi chép, nhấn Alt + phím logo Windows + N, S. Bạn nghe thấy: "Section name" (tên mục).

 2. Nhập tên cho phần mới, rồi nhấn Enter.

  Mục được đặt tên, và tiêu điểm sẽ di chuyển đến tiêu đề trang mới. Bạn nghe thấy: "page title, Area Editing, title" (tiêu đề trang).

Thêm trang

Để ghi nhanh các ý tưởng hoặc ghi chú mới của mình, bạn có thể thêm một trang.

 1. Để dẫn hướng đến phần mà bạn muốn thêm một trang mới, hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "use this Panel to select sổ ghi chép, các phần và trang".

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Section List" tiếp theo là một tên phần. Để chọn một phần, hãy sử dụng phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của phần mà bạn muốn thêm một trang mới. Sau đó, nhấn Enter.

 3. Trong phần đã chọn, nhấn Alt + phím logo Windows + N, N. Một trang chưa có tên mới được tạo và tiêu điểm di chuyển đến trường tiêu đề trang.

 4. Nhập tiêu đề cho trang mới.

Thêm văn bản

Khi khám phá các trang, Trình tường thuật sẽ thông báo tiêu đề là “page title” (tiêu đề trang) và nội dung bên dưới là “content block” (khối nội dung).

 1. Để dẫn hướng đến trang mà bạn muốn thêm văn bản, hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "use this Panel to select sổ ghi chép, các phần và trang".

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Page List" được theo dõi bởi một tên trang. Để chọn một trang, hãy sử dụng phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên trang mà bạn muốn, rồi nhấn Enter.

 3. Tiêu điểm di chuyển đến trường tiêu đề trang và bạn nghe thấy: "tiêu đề trang, khu vực chỉnh sửa, tiêu đề." Để di chuyển đến khối nội dung và thêm văn bản, nhấn phím tab và bắt đầu nhập ghi chú của bạn.

Chỉnh sửa và định dạng văn bản

Để giúp văn bản của bạn dễ đọc hơn, bạn có thể sử dụng các tùy chọn định dạng văn bản cơ bản trong OneNote cho web bằng bàn phím của bạn.

 1. Để chọn văn bản mà bạn muốn định dạng, nhấn giữ phím Shift và nhấn các phím mũi tên để di chuyển con trỏ.

 2. Để nhanh chóng áp dụng một tùy chọn định dạng, sử dụng các phím tắt bên dưới:

  • Để áp dụng định dạng đậm, nhấn Ctrl+B.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, nhấn Ctrl+I.

  • Để áp dụng định dạng gạch dưới, nhấn Ctrl+U.

  • Để tạo một danh sách dấu đầu dòng, nhấn Ctrl+Dấu chấm câu.

  • Để tạo danh sách đánh số, nhấn Ctrl+Dấu sổ chéo hoặc Ctrl+Shift+O.

  • Để căn chỉnh văn bản sang trái, nhấn Ctrl+L.

  • Để căn chỉnh văn bản sang phải, nhấn Ctrl+R.

  • Để tăng thụt lề văn bản, nhấn Alt+Shift+Mũi tên Phải.

  • Để giảm thụt lề văn bản, nhấn Alt+Shift+Mũi tên Trái.

 3. Để duyệt thêm nhiều tùy chọn định dạng, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Home tab item" (mục tab Trang đầu). Sau đó, nhấn Enter. Tab Trang đầu sẽ mở ra.

  Để duyệt các tùy chọn trên tab, nhấn phím tab hoặc Shift + Tab. Bộ đọc màn hình thông báo các tùy chọn khi bạn di chuyển. Để bung rộng các tùy chọn với menu con, nhấn Enter. Để di chuyển trong menu con tùy chọn, nhấn phím tab hoặc Shift + Tab.

  Ở tab Trang đầu, bạn có thể thay đổi kiểu phông, màu phông hoặc thêm các kiểu đã định dạng trước trong văn bản của bạn chẳng hạn.

Hoàn tác hoặc làm lại một hành động

Bạn có thể dễ dàng hoàn tác hoặc làm lại một hành động bằng bàn phím của mình. Ví dụ: nếu bạn vừa mới định dạng văn bản của mình và đang xem xét lại ý định này, nhấn Ctrl+Z để hoàn tác định dạng. Để làm lại một hành động, nhấn Ctrl+Y.

Sao chép và dán nội dung

Nếu bạn cần di chuyển một đoạn văn bản đến vị trí khác, bạn có thể sao chép văn bản và dán ở nơi khác.

 1. Ở trang OneNote, chọn phần nội dung bạn muốn sao chép như được hướng dẫn trong Chỉnh sửa và định dạng văn bản.

 2. Để sao chép vùng chọn, nhấn CTRL+C.

 3. Để dán nội dung đã sao chép, nhấn Ctrl+V.

Kiểm tra chính tả

Bạn có thể nhanh chóng loại bỏ lỗi và sửa lỗi chính tả cũng như đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng chia sẻ các trang của mình với người khác.

 1. Ở trang OneNote, nhấn Alt+F7. Một từ viết sai chính tả được tô sáng trong văn bản. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến menu ngữ cảnh có (các) đề xuất sửa chính tả.

 2. Nhấn phím tab để di chuyển qua các đề xuất. Khi bạn nghe thấy một đề xuất mà bạn muốn sử dụng, nhấn Enter.

  Nếu bạn không muốn thay đổi chính tả hiện tại, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Ignore Once" (bỏ qua một lần), rồi nhấn Enter.

 3. Để di chuyển đến từ viết sai chính tả tiếp theo, nhấn Alt+F7.

In một trang

Nếu bạn muốn một bản in ra giấy của trang, bạn có thể in ra. Bạn cũng có thể in một trang thành tệp và lưu trữ tệp đó trên thiết bị của mình.

 1. Ở trang bạn muốn in, nhấn Ctrl+P.

 2. Hộp thoại In sẽ mở ra và tùy chọn máy in hiện tại sẽ được thông báo. Để thay đổi máy in, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống.

 3. Để thay đổi hướng trang thành khổ dọc hoặc ngang, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "hướng, hình chân dung, hộp tổ hợp", rồi nhấn Enter.

  Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mà bạn muốn chọn.

 4. Để bắt đầu in, trong hộp thoại in , nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Print Button" (nút in). Sau đó, nhấn Enter.

  Nếu bạn đã chọn một thiết bị máy in, trang sẽ được in.

  Nếu bạn đã chọn in thành tệp, hộp thoại Lưu Kết quả In Dưới dạng sẽ mở ra. Con trỏ sẽ được đặt trong trường Tên tệp. Nhập tên tệp cho kết quả in. Để thay đổi nơi đầu ra in sẽ được lưu, hãy nhấn phím tab hoặc Shift + Tab và tab để di chuyển tiến hoặc lùi trong hộp thoại. Để mở một thư mục hoặc chọn một vị trí hoặc một nút trong hộp thoại, nhấn Enter. Khi đã sẵn sàng, nhấn Alt+S để lưu. Trang được in thành tệp.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Lối tắt bàn phím trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneNote

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×