Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để di chuyển xung quanh và thực hiện các tác vụ cơ bản trên trang chủ. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

 • Một số chức năng trong SharePoint trong Microsoft 365 được giới thiệu dần cho các tổ chức đã chọn tham gia vào Chương trình Phiên bản Đầu tiên. Các tổ chức không tham gia vào chương trình Phiên bản Đầu tiên có thể thấy giao diện người dùng khác với giao diện người dùng được mô tả trong chủ đề này.

Trong chủ đề này

Khởi động SharePoint Online

 1. Đi tới portal.office.com hoặc login.microsoftonline.com và đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của bạn.

 2. Để mở trang chủ SharePoint, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Go to SharePoint, Link." Nhấn Enter.

Theo mặc định, trang chủ SharePoint trong Microsoft 365 bao gồm ngăn dẫn hướng bên trái được tạo thành hộp tìm kiếm, danh sách các site SharePoint mà bạn đang theo dõi (nhóm sau đây ), danh sách các site mà bạn đã truy nhập (nhóm gần đây ) và một danh sách các nối kết. Ở phía trên cùng của màn hình chính là nhóm thường xuyên , trong đó liệt kê các site SharePoint bạn đã truy nhập hoặc chỉnh sửa thường xuyên. Bên dưới nhóm thường xuyên là nhóm được đề xuất , trong đó liệt kê các site SharePoint liên quan.

Lưu ý: Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn dẫn hướng và lối tắt bàn phím trong SharePoint trong Microsoft 365, hãy tham khảo mục sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng SharePoint Online.

Chọn các site cần theo dõi

Nhóm Được đề xuất trên trang chính bao gồm danh sách các site được đề xuất cho bạn. Từ danh sách này, bạn có thể chọn các site mình muốn thêm vào nhóm Đang theo dõi trong ngăn bên trái.

 1. Trên trang chủ SharePoint, nhấn phím tab cho đến khi bạn đến được nhóm được đề xuất . Bạn nghe thấy: "dùng mũi tên để dẫn hướng đến hộp kiểm theo dõi trang này."

 2. Để di chuyển đến một site được đề xuất khác, nhấn phím mũi tên phải hoặc trái.

 3. Để di chuyển tiêu điểm đến hộp kiểm theo dõi trang này , nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống. Bạn nghe thấy: "theo dõi site" theo sau là tên của site đã chọn; Ví dụ, "theo dõi site: site nhóm."

 4. Để chọn hộp kiểm Theo dõi site này, nhấn Phím cách.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá danh sách các site Gần đây và Đang theo dõi trong SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng SharePoint Online

Sử dụng SharePoint trong Microsoft 365 bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách mở và đăng nhập vào SharePoint trong Microsoft 365, tìm kiếm và chọn site bạn muốn theo dõi, tạo và loại bỏ các thư viện hoặc trang tài liệu và nhiều hơn nữa.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Trong chủ đề này

Mở SharePoint Online

 1. Đi tới https://www.office.com.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "đăng nhập vào tài khoản của bạn", rồi nhấn Enter. Cửa sổ chọn tài khoản sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản hoặc tên người dùng mà bạn muốn sử dụng để đăng nhập, rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Enter Password" (nhập mật khẩu).

  Nếu bạn không nghe thấy tài khoản mình muốn, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Use Another Account, Button" (nút dùng tài khoản khác), rồi nhấn Enter. Nhập email hoặc số điện thoại của tài khoản, rồi nhấn Enter.

 4. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Microsoft Office, Home" (Trang chủ).

 5. Để mở SharePoint trong Microsoft 365, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Go to SharePoint " (đi tới), rồi nhấn Enter. SharePoint trong Microsoft 365 sẽ mở ra ở dạng xem chính.

Theo dõi hoặc bỏ theo dõi một site

Bạn có thể thêm các site thú vị vào danh sách sau đây của bạn và loại bỏ các site khỏi danh sách khi họ không còn cần thiết nữa.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để theo dõi một site, trong trang chủ site, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "follow this site, Button, follow" (nút làm theo Trang này, hãy làm theo), rồi nhấn phím cách.

  • Để bỏ theo dõi một site, trong trang chủ site, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "follow this site, Button, Stop dõi theo", rồi nhấn phím cách.

Tạo thư viện tài liệu mới vào một trang

Trong thư viện tài liệu, bạn có thể lưu trữ, ví dụ: các tệp liên quan đến một dự án hoặc máy khách cụ thể. Bạn và đồng nghiệp của bạn cũng có thể làm việc trên các tệp với nhau và truy nhập chúng từ bất kỳ thiết bị nào vào bất kỳ lúc nào.

 1. Trong trang chủ site, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "New" (mới), rồi nhấn Enter. Mục menu mở rộng.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "document Library" (thư viện tài liệu), rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Dialog, tạo một thư viện tài liệu." Tiêu điểm nằm trong trường văn bản tên .

 3. Nhập tên cho thư viện tài liệu mới.

 4. Nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Description" (Mô tả).

 5. Nhập mô tả cho thư viện tài liệu.

 6. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Create Button" (nút tạo), rồi nhấn Enter.

  Thư viện tài liệu mới hiện đã sẵn sàng để bạn bắt đầu thêm nội dung vào đó. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến mục sử dụng bộ đọc màn hình để tạo tài liệu mới trong thư viện tài liệu trong SharePoint Online, sử dụng bộ đọc màn hình để tải tệp lên thư việntài liệu trong SharePoint Online, hoặc sử dụng bộ đọc màn hình để tạo thư mục trong thư viện tài liệu trong SharePoint Online.

Thêm trang mới vào site

Bạn có thể sử dụng trang để chia sẻ ý tưởng bằng cách dùng, ví dụ, Word tài liệu, PowerPoint bản trình bày, hình ảnh và nhiều hơn nữa.

 1. Trong trang chủ site, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "New" (mới), rồi nhấn Enter. Mục menu mở rộng.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Page" (trang), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "nhấn Enter để thay đổi tên trang và tùy chọn ảnh nền tiêu đề."

 3. Nhập tiêu đề cho trang mới, rồi nhấn esc.

  Bây giờ bạn có thể thêm nội dung vào trang của bạn. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến sử dụng bộ đọc màn hình để thêm nội dung và văn bản vào một trang SharePoint có thể truy nhập hoặc sử dụng bộ đọc màn hình để thêm hình ảnh và phương tiện vào trang SharePoint.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để phát hành trang mới, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save and Close" (lưu và đóng), rồi nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "phát hành", rồi nhấn Enter.

  • Để lưu và đóng trang mới mà không phát hành, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save and Close" (lưu và đóng), rồi nhấn Enter. Bạn luôn có thể phát hành trang sau khi đã sẵn sàng.

Xóa thư viện hoặc trang tài liệu

Để xóa một thư viện tài liệu hoặc trang vĩnh viễn, trước tiên bạn cần phải di chuyển nó đến thùng rác, rồi làm trống thùng rác.

Di chuyển thư viện tài liệu vào thùng rác

 1. Trong trang chủ site, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy vùng chọn hiện tại trong ngăn dẫn hướng hoặc "nhập điều khiển dẫn hướng", tiếp theo là vùng chọn hiện tại trong ngăn dẫn hướng.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "site Contents" (nội dung trang), rồi nhấn Enter. Trang nội dung site mở ra.

 3. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "danh sách các nội dung trong trang này", rồi nhấn phím SR + phím mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy thư viện tài liệu mà bạn muốn xóa bỏ.

 4. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10. Bạn sẽ nghe thấy: "Menu".

 5. Trong menu, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Remove" (loại bỏ), rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Delete" (xóa).

 6. Để di chuyển thư viện tài liệu vào thùng rác, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Delete Button" (nút Xóa), rồi nhấn Enter.

Di chuyển trang vào thùng rác

 1. Trong trang chủ site, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy vùng chọn hiện tại trong ngăn dẫn hướng hoặc "nhập điều khiển dẫn hướng", tiếp theo là vùng chọn hiện tại trong ngăn dẫn hướng.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "pages" (trang), rồi nhấn Enter. Trang Trang web sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên mục đầu tiên trong danh sách trang.

 3. Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy trang mà bạn muốn xóa, rồi nhấn Shift + F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Bạn nghe thấy: "Preview Button" (nút Xem trước). Nếu bạn nghe thấy "bật lên, hãy chọn tất cả", nhấn esc để di chuyển tiêu điểm đến menu ngữ cảnh chính xác.

 4. Trong menu, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Delete" (xóa), rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Dialog, Delete" (hộp thoại, xóa), tiếp theo là tên của trang.

 5. Để di chuyển trang sang thùng rác, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Delete Button" (nút Xóa), rồi nhấn Enter.

Làm trống thùng rác

Sau khi bạn làm trống thùng rác, các mục trong đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

 1. Trong trang chủ site, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy vùng chọn hiện tại trong ngăn dẫn hướng hoặc "nhập điều khiển dẫn hướng", tiếp theo là vùng chọn hiện tại trong ngăn dẫn hướng.

 2. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Recycle Bin" (thùng rác), rồi nhấn Enter. Trang thùng rác sẽ mở ra.

 3. Để chọn tất cả các mục trong thùng rác, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Column Headers" (tiêu đề cột), rồi nhấn phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Checked" (Đã chọn).

 4. Nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Bạn nghe thấy: "menu" (menu). Nếu bạn nghe thấy "bật lên, hãy chọn tất cả", nhấn esc để di chuyển tiêu điểm đến menu ngữ cảnh chính xác.

 5. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy xóa, "rồi nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "Dialog, Delete" (hộp thoại).

 6. Để xóa tất cả các mục trong thùng rác vĩnh viễn, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Delete Button" (nút Xóa), rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo site nhóm hoặc site liên lạc trong SharePoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm hình ảnh và phương tiện vào một trang SharePoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm nội dung và văn bản vào một trang SharePoint trợ năng

Phím tắt trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng SharePoint Online

Sử dụng ứng dụng SharePoint trong Microsoft 365 cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để thực hiện các tác vụ cơ bản. Bạn có thể mở và đăng nhập vào ứng dụng SharePoint trong Microsoft 365, tìm kiếm các site và mọi người, làm việc với tệp và nhiều hơn nữa.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở ứng dụng và site SharePoint

 1. Để mở ứng dụng SharePoint trong Microsoft 365, hãy dẫn hướng đến ứng dụng trên điện thoại của bạn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để đăng nhập, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "đăng nhập vào SharePoint Online, nút", rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "trường văn bản, đang chỉnh sửa, someone@example.com". Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản tên người dùng.

 3. Nhấn đúp vào màn hình để kích hoạt trường, rồi sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên người dùng Microsoft 365 của bạn.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next, Button" (nút tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Cancel Button" (nút hủy bỏ).

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "mật khẩu, trường văn bản bảo mật", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn.

 7. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "sign in, Button" (nút đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Nếu bạn nghe thấy "SharePoint muốn gửi thông báo cho bạn," trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy phản hồi mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến danh sách thường xuyên trên tab trang . Để mở một site, hãy trượt một ngón tay xuống màn hình cho đến khi bạn nghe thấy tên site mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tìm kiếm site

 1. Trên tab site , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Search, Button" (nút tìm kiếm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập các từ tìm kiếm của bạn. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để nghe kết quả tìm kiếm.

 4. Theo mặc định, SharePoint trong Microsoft 365 chỉ liệt kê các kết quả phù hợp nhất dựa trên các từ tìm kiếm của bạn. Để nghe kết quả ẩn nếu có bất kỳ, hãy tiếp tục trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "more results, Button" (nút thêm kết quả, nút), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy thể loại tìm kiếm đã chọn, ví dụ: "đã chọn, mọi người trục."

  Để đi tới thể loại site , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sites Pivot" (các site Pivot), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt một ngón tay xuống màn hình để nghe kết quả tìm kiếm mở rộng.

 5. Sau khi bạn nghe thấy kết quả tìm kiếm mà bạn muốn, nhấn đúp vào màn hình để đi đến trang.

Tìm mọi người

Bạn có thể sử dụng tab mọi người hoặc tìm kiếm để tìm người trong SharePoint trong Microsoft 365.

Tìm đồng nghiệp

Để nhanh chóng tìm một người mà bạn đang làm việc, hãy dùng tab mọi người .

 1. Trong site SharePoint trong Microsoft 365, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "People, tab" (tab), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tab mọi người sẽ mở ra. Những người mà bạn làm việc với được liệt kê theo mặc định.

 2. Để di chuyển qua danh sách các liên hệ, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tên liên hệ.

 3. Để mở hồ sơ của người đó, hãy nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Back, Button" (nút quay lại).

 4. Trượt nhanh sang phải để di chuyển xuống trong danh sách các chi tiết. Bạn sẽ nghe thấy chi tiết được chỉ định cho tổ chức của mình, ví dụ: tiêu đề của một người, bộ phận, thông tin liên hệ và tên của từng tệp mà người đó đã làm việc gần đây.

Tìm kiếm Liên hệ

 1. Trên tab site hoặc mọi người , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Search, Button" (nút tìm kiếm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên của liên hệ. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để nghe kết quả tìm kiếm.

 4. Theo mặc định, SharePoint trong Microsoft 365 chỉ liệt kê các kết quả phù hợp nhất dựa trên các từ tìm kiếm của bạn. Để nghe kết quả ẩn nếu có bất kỳ, hãy tiếp tục trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "more results, Button" (nút thêm kết quả, nút), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy thể loại tìm kiếm đã chọn, ví dụ: "đã chọn, site Pivot."

  Để đi tới thể loại mọi người , trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "People Pivot" (mọi người), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt một ngón tay xuống màn hình để nghe kết quả tìm kiếm mở rộng.

 5. Sau khi bạn nghe thấy kết quả tìm kiếm mà bạn muốn, nhấn đúp vào màn hình để đi đến trang.

Kiểm tra chi tiết hoạt động site

 1. Trong site SharePoint trong Microsoft 365, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "menu, Button" (nút menu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trong menu, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Activity" (hoạt động), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trong site, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Activity, Section" (hoạt động, phần). Theo mặc định, danh sách hoạt động bao gồm hoạt động gần đây nhất.

 4. Để di chuyển trong danh sách, trượt nhanh sang trái hoặc phải hoặc trượt một ngón tay xuống màn hình. Bạn nghe thấy tên của các tệp trong danh sách và ngày tháng khi các tệp đã được sửa đổi hoặc tải lên khi bạn di chuyển qua danh sách.

Danh sách và làm việc với các tệp gần đây

 1. Trong site SharePoint trong Microsoft 365, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "menu, Button" (nút menu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trong menu, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Files Recent" (tệp gần đây), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Recent Files, Back Button" (nút quay lại).

 3. Để di chuyển trong danh sách các tệp gần đây, trượt nhanh sang trái hoặc phải. VoiceOver thông báo tên tệp và khi các tệp đã được sửa đổi hoặc tải lên khi bạn di chuyển qua danh sách.

Mở tệp gần đây

 1. Trong danh sách các tệp gần đây, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tệp mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Các tệp đang mở trong ứng dụng mà nó đã được tạo.

 2. Để trở về SharePoint trong Microsoft 365, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back Button" (nút quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Kiểm tra chi tiết của tệp gần đây

Cài đặt OneDrive trên điện thoại của bạn và nghe VoiceOver đọc thông tin chi tiết về một tệp.

 1. Trong danh sách các tệp gần đây, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tệp mình muốn, rồi nhấn đúp và giữ. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Bạn nghe thấy "cảnh báo", tiếp theo là tên của tệp.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "details, Button" (nút chi tiết), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy: "Back Button" (nút quay lại). Tiêu điểm di chuyển đến OneDrive.

 3. Để di chuyển trong danh sách tệp, trượt nhanh sang trái liên tục. VoiceOver thông báo chi tiết tệp khi bạn di chuyển.

 4. Để trở về SharePoint trong Microsoft 365, hãy trượt một ngón tay qua góc trên bên trái của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Return to SharePoint, Button" (nút quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Duyệt tất cả các tệp trong OneDrive

 1. Trong danh sách các tệp gần đây, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Open Documents in OneDrive, Button" (nút mở tài liệu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến OneDrive.

 2. Để khám phá danh sách các tệp, hãy trượt một ngón tay trên màn hình. VoiceOver thông báo tên tệp khi bạn di chuyển qua danh sách.

 3. Để trở về SharePoint trong Microsoft 365, hãy trượt một ngón tay qua phía trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Return to SharePoint, Button" (nút quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Kiểm tra hồ sơ SharePoint Online của bạn

 1. Trong site SharePoint trong Microsoft 365, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Me, tab" (tab), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tab tôi mở ra.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "hồ sơ của tôi, nút", rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang hồ sơ mở ra và tiêu điểm di chuyển đến nút quay lại .

 3. Trượt nhanh sang phải để di chuyển xuống trong danh sách chi tiết hồ sơ. VoiceOver thông báo chi tiết khi bạn di chuyển trong danh sách.

 4. Để trở về tab tôi , trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back Button" (nút quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sửa đổi thiết đặt tài khoản của bạn

 1. Trong site SharePoint trong Microsoft 365, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Me, tab" (tab), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tab tôi mở ra.

 2. Trượt nhanh hoặc sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Settings, Button" (nút cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang thiết đặt sẽ mở ra và tiêu điểm di chuyển đến nút quay lại .

 3. Trượt nhanh sang phải để di chuyển xuống trong danh sách cài đặt. VoiceOver thông báo mỗi thiết đặt khi bạn di chuyển trong danh sách.

 4. Để mở và sửa đổi thiết đặt, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để dẫn hướng các tùy chọn cài đặt, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn. Để kích hoạt một tùy chọn hoặc chuyển nút chuyển đổi, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để lưu các thay đổi của bạn và trở về trang thiết đặt , trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done, Button" (nút xong), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng SharePoint Online

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×