Lưu ý: Ứng dụng Internet Explorer 11 trên máy tính sẽ ngừng hoạt động và ngừng hỗ trợ vào ngày 15 tháng 6 năm 2022 (để biết danh sách có những nội dụng trong phạm vi, hãy xem câu hỏi thường gặp). Các ứng dụng và site IE11 mà bạn sử dụng hôm nay có thể mở trong một Microsoft Edge với chế độ Internet Explorer. Tìm hiểu thêm tại đây.

Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn đã cài Microsoft Office dụng và Internet Explorer 10 cài đặt trên máy tính.

  • Bạn duyệt một trang web bằng cách Internet Explorer 10, bấm vào một nối kết, rồi bấm Mở để mở một tệp Office được lưu trữ trên máy chủ.

  • Sau khi tệp được mở bởi ứng dụng Office tương ứng trên máy tính, bạn sửa tệp rồi lưu các thay đổi.

  • Bạn mở cùng một tệp bằng cách bấm vào nối kết trên trang web.

Trong kịch bản này, những thay đổi bạn đã thực hiện có thể không được lưu. 

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì các tệp Internet tạm thời đã bị hệ thống xóa. 

Một tệp được lưu dưới dạng tệp Internet tạm thời khi bạn bấm vào Mở để mở tệp. Nếu tệp được phục vụ với Content-Disposition:attachment header, thuộc tính Chỉ đọc không được đặt trên tệp. Sau đó, ứng Office tương ứng sẽ mở tệp từ thư mục Tệp Internet Tạm thời. Những thay đổi bạn đã thực hiện được lưu vào tệp nằm trong thư mục Tệp Internet Tạm thời. Tuy nhiên, các tệp Internet tạm thời sẽ được hệ thống dọn sạch định kỳ. Do đó, tệp chứa các thay đổi có thể bị xóa.

Lưu ý Nếu máy chủ không gửi tiêu đề Content-Disposition:attachment cùng với tệp, thuộc tính Chỉ đọc được đặt trên tệp và sự cố không xảy ra.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Để giải quyết vấn đề này, hãy cài đặt bản cập nhật bảo mật tích lũy mới nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện điều này, hãy truy cập website của Microsoft sau đây:

http://update.microsoft.comLưu ý́

  • Bản cập nhật này được tích hợp lần đầu trong bản cập nhật bảo mật sau:

    2879017 MS13-080: Bản cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer: 08/10/2013

  • Để biết thông tin kỹ thuật về bản cập nhật bảo mật lũy tích mới nhất cho Internet Explorer, hãy truy nhập website Microsoft sau đây:

    http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx


Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×