Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office

Microsoft Office hoạt động với nhiều bộ đọc màn hình cho những người bị khiếm thị và chúng tôi tìm cách tài liệu cho bất kỳ bộ đọc màn hình nào mà ứng dụng được biết là làm việc. Tuy nhiên, ứng dụng của chúng tôi có thể làm việc với bộ đọc màn hình thậm chí nhiều hơn, chúng tôi có thể có tài liệu.

Khi sử dụng bộ đọc màn hình, bạn sẽ sử dụng trợ phím của bộ đọc màn hình đó, đôi khi là cùng với các phím liên quan khác, để dẫn hướng và tương tác trong ứng dụng, cũng như thực thi lệnh. Trong tài liệu của chúng tôi, đôi khi sẽ được chỉ báo bằng "khóa SR" nếu cần thiết. Ví dụ, nếu bạn sử dụng trình tường thuật với Word, lệnh bàn phím để đọc cước chú là phím SR + R.  Theo mặc định, bố trí bàn phím tiêu chuẩn cho trình tường thuật chỉ báo rằng bạn có thể sử dụng khóa Caps hoặc khóa chèn làm phím bộ đọc màn hình (khóa SR).

Các liên kết để tìm hiểu thêm về một vài trong số các bộ đọc màn hình phổ biến nhất được đưa vào bên dưới.

Để biết thông tin chi tiết về Trình tường thuật, hãy đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ của Windows 10 về Trình tường thuật hoặc Chào mừng bạn đến với bố trí bàn phím Chuẩn mới cho Trình tường thuật.

Để tìm hiểu về JAWS dành cho Windows, hãy truy cập Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh về JAWS dành cho Windows.

Để tìm hiểu về NVDA, hãy truy cập NV Access | Được trợ giúp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×