Hiện tượng

Nếu bạn muốn chia sẻ dòng Màn hình nền với người dùng khác, hãy cân nhắc ba (3) tùy chọn sau đây:

  1. Chia sẻ trực tiếp dòng Màn hình nền qua Cổng thông Power Automate Tin

  2. Xuất Giải pháp có chứa dòng Màn hình nền

  3. Sao chép Hành động PAD và dán chúng vào trình soạn thảo văn bản

Cách thực hiện

Tùy chọn 1 - Chia sẻ

Bạn có thể chia sẻ dòng Máy tính bàn với những người dùng khác trong tổ chức của mình, cung cấp cho những người dùng đó các quyền cụ thể để truy nhập dòng của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo bài viết sau đây:

Chia sẻ và quản lý dòng màn hình nền - Power Automate | Tài liệu Microsoft

Tùy chọn 2 - Giải pháp

Bạn có thể lưu trữ dòng Màn hình nền của mình trong giải pháp để giúp thiết bị di động và di chuyển dòng này từ môi trường này sang môi trường khác. Tham khảo bài viết sau để biết thêm thông tin về cách nhập dòng vào Giải pháp hoặc xây dựng dòng nhận biết giải pháp, rồi xuất Giải pháp từ môi trường này và nhập vào môi trường khác:

Tổng quan về các dòng cần biết giải pháp - Power Automate | Tài liệu Microsoft

Tùy chọn 3 - Sao chép/Dán

Chỉnh sửa dòng Màn hình nền của bạn thông qua Trình thiết kế PAD, rồi sao chép Hành động trong một Tràn con (Ctrl+C) và dán chúng vào trình soạn thảo văn bản (Ctrl+V). Thao tác này sẽ sao chép Hành động cùng với các thành phần/hình ảnh UI tương ứng của chúng. Cuối cùng, lưu và chia sẻ tệp văn bản đó với những người dùng khác trong tổ chức của bạn.

Lưu ý rằng mỗi lần bạn chỉ có thể sao chép một Luồng con, vì vậy nếu bạn có nhiều Tràn phụ thì bạn cần lặp lại quy trình trên cho từng Luồng con và lưu Hành động vào các tệp văn bản riêng biệt.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×