GIỚI THIỆU

Bài viết này chứa thông tin về cách sử dụng chương trình sao lưu trong Windows XP và trong Windows Vista để giúp bảo vệ dữ liệu và khôi phục tệp và thư mục trên máy tính của bạn. Tiện ích sao lưu trong Windows XP và trong Windows Vista sẽ giúp bạn bảo vệ dữ liệu của mình nếu ổ đĩa cứng của bạn ngừng hoạt động hoặc các tệp của bạn vô tình bị xóa. Với bản sao lưu, bạn có thể tạo một bản sao của tất cả dữ liệu trên ổ đĩa cứng của bạn, rồi lưu trữ nó trên một thiết bị lưu trữ, chẳng hạn như ổ đĩa cứng hoặc băng. Nếu dữ liệu gốc trên ổ đĩa cứng của bạn vô tình bị xóa, ghi đè hoặc trở thành không thể truy nhập được vì một sự cố ổ đĩa cứng, bạn có thể khôi phục dữ liệu từ đĩa hoặc bản sao lưu trữ bằng cách sử dụng trình hướng dẫn khôi phục hoặc trình hướng dẫn phục hồi hệ thống tự động. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện một bản sao lưu trên máy tính chạy Windows 7, hãy ghé thăm web site sau của Microsoft:

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/products/features/backup-and-restore

Thông tin Bổ sung

Cách dùng sao lưu để bảo vệ dữ liệu và khôi phục tệp và thư mục

Lưu ý Bạn phải có chứng danh toán tử quản trị hoặc sao lưu trên máy tính của bạn để sao lưu và khôi phục tệp và thư mục. Các toán tử sao lưu và người quản trị có thể sao lưu và khôi phục tệp và thư mục được mã hóa mà không cần giải mã các tệp hoặc thư mục. Để đảm bảo rằng bạn có thông tin mới nhất về cách sử dụng chương trình sao lưu trong Windows XP và trong Windows Vista, hãy truy cập trang web Microsoft sau đây:

Sử dụng Windows để sao lưu máy tính củahttp://www.Microsoft.com/Protect/Yourself/Data/Backup.mspx

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×