1. Trong SQL Server Configuration Manager, trong cửa sổ bảng điều khiển, bung rộng Cấu hình mạng máy chủ SQL, mở rộng giao thức cho < tên Phiên bản > và sau đó bấm đúp vào TCP/IP.

  2. Trong hộp thoại Thuộc tính TCP/IP , trên tab Địa chỉ IP , địa chỉ IP một số xuất hiện ở định dạng IP1, IP2, đến IPAll. Một trong những là địa chỉ IP của bộ điều hợp loopback, 127.0.0.1. Thêm địa chỉ IP xuất hiện cho từng địa chỉ IP trên máy tính. (Bạn sẽ có thể thấy IP phiên bản 4 và địa chỉ IP phiên bản 6.) Bấm chuột phải vào từng địa chỉ, và sau đó bấm thuộc tính để xác định địa chỉ IP mà bạn muốn đặt cấu hình.

  3. Nếu hộp thoại Động TCP chứa 0, nó cho biết nghe cơ sở dữ liệu động cổng. Nếu nó có chứa một số cụ thể, có nghĩa là phiên bản cơ sở dữ liệu nghe trên cổng tĩnh. TCPDynamicPorts

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo:

Điều này có khắc phục sự cố không?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×