You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

TRONG TÁC VỤ NÀY

Giải pháp

Hướng dẫn từng bước này mô tả cách sử dụng bố cục bàn phím quốc tế Hoa Kỳ trong Windows 7, Windows Vista và Windows XP.

Với bố cục bàn phím quốc tế Hoa Kỳ, bạn có thể nhập các ký tự quốc tế và đặc biệt bằng cách sử dụng tổ hợp các phím.

Cách sử dụng bàn phím quốc tế Hoa Kỳ

Thêm bố cục bàn phím quốc tế Hoa Kỳ


Để thêm bố cục bàn phím quốc tế Hoa Kỳ, hãy làm theo các bước sau:

 • Windows 7 hoặc Windows Vista

  1. Bấm vào Bắt đầu , nhập intl.cpl vào hộp Bắt đầu tìm kiếm, rồi nhấn ENTER.

  2. Trên tab Bàn phím và ngôn ngữ, hãy bấm vào Thay đổi bàn phím.

  3. Bấm vào Thêm.

  4. Mở rộng ngôn ngữ mà bạn muốn. Ví dụ: Tiếng Anh (Hoa Kỳ).

  5. Mở rộng danh sách Bàn phím, chọn hộp kiểm Quốc tế Hoa Kỳ, rồi bấm vào OK.

  6. Trong danh sách Ngôn ngữ nhập mặc định, bấm vào Tên ngôn ngữ - Quốc tế Hoa Kỳ (trong đóTên ngôn ngữ là ngôn ngữ mà bạn đã chọn trong bước 4), rồi bấm OK hai lần.

  7. Trong hộp thoại Tùy chọn vùng và ngôn ngữ, hãy bấm vào OK.


   Chú ý rằng thanh Ngôn ngữ xuất hiện trên thanh tác vụ. Khi bạn đặt con trỏ chuột lên, Chú giải công cụ sẽ xuất hiện mô tả bố cục bàn phím đang hoạt động.

  8. Bấm vào thanh Ngôn ngữ, rồi bấm vào Quốc tế Hoa Kỳ trên menu phím tắt xuất hiện.

   Bố cục bàn phím quốc tế Hoa Kỳ được chọn.

 • Windows XP

  1. Bấm vào Bắt đầu, nhập intl.cpl vào hộp Chạy, sau đó nhấn ENTER.

  2. Trên tab Ngôn ngữ, bấm Chi tiết.

  3. Trong Các dịch vụ đã cài đặt, hãy bấm vào Thêm.

  4. Trong danh sách Ngôn ngữ nhập, hãy bấm vào ngôn ngữ mong muốn. Ví dụ: Tiếng Anh (Hoa Kỳ).

  5. Trong danh sách IME/bố cục bàn phím, hãy bấm vào Quốc tế Hoa Kỳ, rồi bấm OK.

  6. Trong danh sách Chọn sử dụng một trong những ngôn ngữ nhập đã cài đặt khi bạn khởi động máy tính, hãy bấm vào Tên ngôn ngữ - Quốc tế Hoa Kỳ (trong đóTên ngôn ngữ là ngôn ngữ mà bạn đã chọn trong bước 6), rồi bấm OK.

  7. Trong hộp thoại Tùy chọn vùng và ngôn ngữ, hãy bấm vào OK.

   Chú ý rằng thanh Ngôn ngữ xuất hiện trên thanh tác vụ. Khi bạn đặt con trỏ chuột lên, Chú giải công cụ sẽ xuất hiện mô tả bố cục bàn phím đang hoạt động. Ví dụ: Quốc tế Hoa Kỳ sẽ xuất hiện.

  8. Bấm vào thanh Ngôn ngữ, rồi bấm vào Quốc tế Hoa Kỳ trên menu phím tắt xuất hiện.

   Bố cục bàn phím quốc tế Hoa Kỳ được chọn.

Để biết thêm thông tin về thanh Ngôn ngữ, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft:

306993 CÁCH THỨC: Sử dụng thanh Ngôn ngữ trong Windows XP
 

Tạo ký tự mở rộng

Bố cục bàn phím quốc tế Hoa Kỳ chỉ định các chức năng mới cho phím ALT bên phải (phím ALT ở bên phải bàn phím). Sử dụng phím ALT bên phải kết hợp với các phím khác để tạo các ký tự mở rộng.

Bảng dưới đây minh họa cho các ký tự mà bạn có thể tạo bằng cách sử dụng tổ hợp gồm phím ALT bên phải với một phím khác, cũng như các ký tự mà bạn có thể tạo bằng cách sử dụng phím ALT bên phải cùng với phím SHIFT và một phím khác:

Tạo ký tự quốc tế

Khi bạn nhấn vào phím MÓC ĐƠN ( ' ), phím DẤU NHÁY KÉP ( " ), phím DẤU HUYỀN ( ` ), phím DẤU SÓNG ( ~ ), hoặc phím DẤU MŨ, còn được gọi là phím DẤU SÓT, phím ( ^ ), sẽ không có gì hiển thị trên màn hình cho đến khi bạn bấm phím thứ hai:

 • Nếu bạn bấm vào một trong các chữ cái được chỉ định là đủ điều kiện nhận được dấu nhấn, phiên bản có dấu nhấn của chữ cái đó sẽ xuất hiện.

 • Nếu bạn nhấn vào phím của một ký tự không đủ điều kiện nhận dấu nhấn, hai ký tự riêng biệt sẽ xuất hiện.

 • Nếu bạn nhấn vào phím cách, phím biểu tượng (dấu nháy đơn, dấu nháy kép, dấu huyền, dấu ngã, dấu mũ hoặc dấu sót) sẽ tự hiển thị.

Bảng dưới đây cho thấy các tổ hợp trên bàn phím mà bạn có thể sử dụng để tạo các ký tự mong muốn.

Lưu ý Nếu không muốn hoạt động của bàn phím được mô tả trong bảng sau, bạn có thể thêm bố cục bàn phím thay thế, chẳng hạn như bố cục bàn phím Hoa Kỳ. Xem phần Thêm bố cục bàn phím quốc tế Hoa Kỳ của bài viết này để biết các bước thêm bố cục bàn phím. Trong trường hợp này, bạn nên chọn một bàn phím khác với Quốc tế Hoa Kỳ.

Nhấn vào phím này

Sau đó, nhấn vào phím này

Ký tự trả về

'(MÓC ĐƠN)

c, e, y, u, i, o, a

ç, é, ý, ú, í, ó, á

"(DẤU NHÁY KÉP)

e, y, u, i, o, a

ë, ÿ, ü, ï, ö, ä

`(DẤU HUYỀN)

e, u, i, o, a

è, Ù, ì, ò, à

~(DẤU SÓNG)

o, n, a

õ, ñ, ã

^(DẤU MŨ)

e, u, i, o, a

ê, û, î, ô, â

Thay đổi trong Windows 7

Trong một số phiên bản ngôn ngữ tiếng Trung và Đông Âu của Windows 7, bàn phím quốc tế Hoa Kỳ được cài đặt là bố cục bàn phím mặc định thay vì bố cục bàn phím Hoa Kỳ. Bạn có thể nhận thấy những hoạt động khác nhau do sự thay đổi này. Sự thay đổi được thực hiện do bàn phím quốc tế Hoa Kỳ có tất cả các phím trong bàn phím Hoa Kỳ và cũng hỗ trợ các ký tự có dấu khác được sử dụng thường xuyên ở các ngôn ngữ này.

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muỗn sử dụng bố cục bàn phím Hoa Kỳ, hay xem phần Thêm bố cục bàn phím quốc tế Hoa Kỳ của bài viết này để biết các bước thêm bố cục bàn phím.

Lưu ý Trong tình huống này, bạn nên chọn Hoa Kỳ thay vì Quốc tế Hoa Kỳ.

Cách sử dụng Phím dính

Tổ hợp phím yêu cầu bạn nhấn và giữ hai hoặc nhiều phím cùng một lúc. Những người dùng hoặc người đánh máy bằng một tay sử dụng thanh nhập bằng miệng sẽ khó thực hiện được việc này. Phím dính cho phép bạn nhấn vào trợ phím (CTRL, ALT hoặc SHIFT) hoặc phím biểu trưng Windows mà vẫn duy trì hoạt động của các phím này cho đến khi nhấn một phím khác.Để bật Phím dính, hãy làm theo các bước sau:

 • Windows 7 hoặc Windows Vista

  1. Bấm Bắt đầu Nút Bắt đầu Windows, rồi bấm Panel điều khiển.

  2. Bấm Trợ năng, rồi bấm Thay đổi cách hoạt động của bàn phím.

  3. Chọn hộp Bật Phím dính.

  4. Bấm vào OK.

 • Windows XP

  1. Bấm vào Bắt đầu, rồi bấm Panel điều khiển.

  2. Trong Chọn một danh mục, hãy bấm Tùy chọn trợ năng.

  3. Trong hoặc chọn biểu tượng Panel điều khiển, hãy bấm Tùy chọn trợ năng.

   Hộp thoại Tùy chọn trợ năng sẽ xuất hiện.

  4. Trên tab Bàn phím, hãy bấm để chọn Sử dụng Phím dính, rồi bấm OK.Bài viết này có khắc phục được sự cố không?

 • Kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa. Nếu khắc phục được sự cố thì bạn đã hoàn thành phần này. Nếu chưa khắc phục được sự cố, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×