Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quay lại trang chủ Chính sách Vòng đời của Microsoft 

LƯU Ý: Mục Câu hỏi thường gặp này đã cập nhật vào ngày 30 tháng 4 năm 2020. 

Cả Bộ dịch vụ của Office 365 và Microsoft 365, cùng với Microsoft 365 Apps đều là đối tượng áp dụng Chính sách Vòng đời mới.

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2020, chúng tôi đưa “Microsoft 365 Apps” vào hai sản phẩm trong gói đăng ký máy tính khách Office:

 • Office 365 ProPlus sẽ trở thành Microsoft 365 Apps dành cho doanh nghiệp

 • Office 365 Business sẽ trở thành Microsoft 365 Apps dành cho doanh nghiệp

Đồng thời, vào cùng ngày hôm đó, chúng tôi đã đổi tên sản phẩm dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Office 365 cùng nhiều sản phẩm dành cho người tiêu dùng của chúng tôi:

 • Office 365 Business Essentials sẽ trở thành Microsoft 365 Business Basic

 • Office 365 Business Premium sẽ trở thành Microsoft 365 Business Standard

 • Microsoft 365 Business sẽ trở thành Microsoft 365 Business Premium

 • Office 365 Home sẽ trở thành Microsoft 365 Family

 • Office 365 Personal sẽ trở thành Microsoft 365 Personal

 • Office 365 Solo sẽ trở thành Microsoft 365 Personal

 • Office 365 Services sẽ trở thành Microsoft 365 Personal

 • Office 365 University sẽ trở thành Microsoft 365 Personal

 • Office 365 Home (dành cho quân đội) sẽ trở thành Microsoft 365 Family

Không đổi tên các phiên bản của Office 365 Enterprise, Office 365 Government và Office 365 Education, cùng các phiên bản của Microsoft 365 Enterprise, Microsoft 365 Government và Microsoft 365 Education.

Các sản phẩm Office tại chỗ khác đều là đối tượng áp dụng Chính sách Vòng đời Cố định. Hãy tìm kiếm một sản phẩm Office cụ thể để xem ngày kết thúc hỗ trợ và Chính sách Vòng đời tương ứng của sản phẩm đó.

Để tìm hiểu thêm về bộ phận hỗ trợ khách hàng dành cho Microsoft 365 và các sản phẩm Office dành cho gia đình, hãy truy nhập tại đây.

Đối với các sản phẩm Office tại chỗ được phát hành sau ngày 1 tháng 2 năm 2018, Microsoft sẽ cung cấp 5 năm hỗ trợ chính cùng với 2 năm hỗ trợ mở rộng như là một ngoại lệ cho thời hạn Chính sách Vòng đời Cố định 10 năm. Thời hạn 7 năm này phù hợp với giai đoạn hỗ trợ dành cho Office 2016.

Các sản phẩm của Microsoft Office dành cho Mac (tất cả các phiên bản) đều là đối tượng áp dụng Chính sách cố định và có 5 năm Hỗ trợ chính. 

Thông tin trên trang này tuân theoThông báo Thay đổi và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft. Hãy thường xuyên quay lại trang web này để xem mọi thay đổi như vậy. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×