Công cụ học tập giúp cải thiện kỹ năng đọc và viết

Công cụ Học tập là các công cụ miễn phí giúp triển khai những kỹ thuật đã được chứng minh trong việc cải thiện khả năng đọc và viết cho mọi người, bất kể độ tuổi hay khả năng của họ. Đọc thêm về các tính năng của công cụ học tập và các sản phẩm cung cấp cho họ bên dưới, hoặc chọn sản phẩm của bạn để bắt đầu.

Tính năng của công cụ học tập sẵn dùng trong các sản phẩm Microsoft

Kiểm tra các ngôn ngữ được hỗ trợ bởi công cụ học tập.

Trình đọc Chân thực

Đọc To

Âm tiết

Từ Loại: Danh từ, Động từ, Tính từ

Tiêu điểm dòng

Đọc chính tả

Từ điển ảnh

Đọc hiểu

Translate

Mô tả tính năng

Nhận dạng văn bản từ hình ảnh và tệp

Giảm độ dài tệp

Tô sáng các từ trong khi đọc chúng ra to

Phân tách từ vào các âm tiết

Hiển thị các động từ, danh từ và tính từ trong các màu khác nhau

Tô sáng một, ba hoặc năm dòng văn bản

Viết các từ như chúng được cho biết với dấu chấm câu chính xác

Bấm vào một số từ sẽ hiển thị ảnh có nghĩa là từ

Mệnh đề phụ thuộc tô sáng trong các câu

Dịch văn bản sang ngôn ngữ khác

OneNote trên máy tính

Biểu tượng dấu kiểm

Windows 8

Windows 8.1

Windows 10

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

(2016)

OneNote for Windows 10

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

OneNote cho web

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Máy Mac OneNote

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

IPad OneNote

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Word trên Máy tính

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Word dành cho web

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Word Mac

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

IPad Word

Biểu tượng dấu kiểm

Outlook trên máy tính

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Outlook Online

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Office Lens

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Microsoft Edge

Trang web (RS3 Cập Nhật)

PDF (Cập Nhật RS3)

ePub (RS3 Cập Nhật)

Dạng xem đọc (RS4 Cập Nhật)

Dạng xem đọc (RS4 Cập Nhật)

ePub (RS4 Cập Nhật)

Dạng xem đọc (RS4 Cập Nhật)

ePub (RS4 Cập Nhật)

Microsoft Teams

Biểu tượng dấu kiểm

Biểu tượng dấu kiểm

Cải thiện kỹ năng đọc: giải mã, trôi chảy và hiểu

Nghiên cứu về việc đọc xác định ba kỹ năng đọc riêng biệt: giải mã, trôi chảy và hiểu thấu.

Giải mã: tìm hiểu các từ riêng lẻ bằng cách ngắt chúng thành các phần có ý nghĩa

Công cụ học tập cải thiện giải mã bằng cách cho phép người đọc nhìn thấy các từ được tô sáng cùng lúc mà họ nghe thấy các từ nói. Nghiên cứu này đã phát hành trong 2012 by Floyd và Judge.

Trình đọc chân thực (OneNote, Office Lens trên iPhone) và chế độ đọc bằng cách đọc to (Word) nhận dạng văn bản từ hình ảnh, sau đó tô sáng các từ khi chúng được đọc to.

Phân đoạn âm thanh, vốn bị ngắt các từ được viết ngoài thành các âm tiết riêng biệt, là một phần quan trọng trong giải mã. Âm tiết (OneNote, Word) cho phép người đọc thấy các từ được phân tách vào các âm tiết.

Trôi chảy: đọc chính xác và nhanh chóng

Để tăng độ chính xác, nghiên cứu được phát hành trong 2012 bởi Zorzi đã thể hiện 50% ít hơn việc đọc lỗi khi mọi người có chứng khó đọc giãn cách. Để tăng tốc độ, nghiên cứu được phát hành trong 2013 bởi Schneps cho thấy tốc độ tăng 27% trong quá trình đọc khi sử dụng độ dài đường ngắn.

Giãn cách (Word, Office Lens trên iPhone, OneNote) cho phép người đọc tăng dãn cách văn bản (bao gồm các chữ cái, từ và dòng văn bản) và rút ngắn độ dài đường kẻ.

Hiểu: tìm hiểu những gì bạn đã đọc

Hiểu là khả năng hiểu những gì bạn đã đọc. Hiểu có thể cải thiện bằng 30% chỉ bằng cách thêm dấu ngắt dòng giữa các mệnh đề theo Graf & Torrey (1966).

Hiểu (OneNote trên máy tính) Hiển thị các mệnh đề ngữ pháp bằng cách thêm dấu ngoặc quanh các mệnh đề phụ thuộc. Các phần của giọng nói, một phần của hiểu, thêm văn bản có màu cho động từ, tính từ và danh từ.

Ngắt các từ ngoài các âm tiết có thể tăng đọc hiểu theo 10%, theo nghiên cứu của Yu-chi tai trong một nghiên cứu được hỗ trợ bởi Microsoft. Âm tiết (OneNote, Word) cho phép người đọc thấy các từ được phân tách vào các âm tiết.

Cải thiện kỹ năng viết: đọc chính tả nâng cao

Công cụ học tập cải thiện kỹ năng viết bằng cách cho phép tác giả nói và nhìn thấy các từ và câu đúng chính tả và được nhấn mạnh. Các nhà văn có thể tập trung vào việc tổ chức những suy nghĩ của họ, trong khi hấp thụ đại diện thích hợp cho những suy nghĩ đó. Dictate sẵn dùng trong OneNote trên máy tính chạy Windows.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×