Trang này liệt kê các công cụ trợ năng liên quan đến thính giác để giúp tất Microsoft #x1 ngườiOffice người dùng. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho những người khiếm thính.

Thiết lập để Windows hợp với thính lực của bạn

Xem thay vì nghe

Sử dụng bàn phím của bạn một cách hiệu quả

Các công cụ hữu ích khác

Cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×