Triệu chứng

Khi bạn cố gắng cấu hình Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Office Outlook, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây: lỗi | Ngoại lệ: contextat Microsoft. CRM. metadata. MetadataCache. GetInstance (ngữ cảnh Iorganizationngữ cảnh) tại Microsoft. CRM. Application. get_Metadata ControlDescriptor () tại Microsoft. CRM. Application. FormDescriptor. GetChildColumns ()... Lỗi | Ngoại lệ: giá trị không thể là NULL. Tên tham số: ngữ cảnh

Nguyên nhân

Điều này gây ra bởi sự cố với các biểu mẫu có tra cứu bộ lọc trên chúng.

Giải pháp

Bản cập nhật quan trọng đối với Microsoft Dynamics CRM 2015 Outlook Client Update 7,1 đã được phát hành để giải quyết vấn đề này. Sự cố này chỉ ảnh hưởng đến máy khách Outlook. Bản cập nhật quan trọng sẵn có để tải xuống từ trang web trung tâm tải xuống Microsoft sau:bản cập nhật quan trọng dành cho Microsoft OUTLOOK CRM Client 7,1 (KB3095139)

Author: brktyt
Writer: brktyt
Tech Reviewer:
Editor:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×