Cập nhật cho nền tảng chống phần mềm độc hại của Bộ bảo vệ Microsoft

Tóm tắt

Bài viết này mô tả gói cập nhật nền tảng chống phần mềm độc hại dành cho Bộ bảo vệ Microsoft cho các hệ điều hành sau đây:

 • Windows 10 (phiên bản Enterprise, Pro và Home)

 • Windows Server 2019

 • Windows Server 2016

Thông tin phiên bản

Lưu ý: Sau khi phiên bản nền tảng mới được phát hành, hỗ trợ cho các phiên bản cũ hơn (N-2) sẽ chỉ giảm xuống hỗ trợ kỹ thuật. Các phiên bản nền tảng cũ hơn N-2 sẽ không còn được hỗ trợ. Xem mục Quản lý Tính năng Chống Virut của Bộ bảo vệ Windows cập nhật và áp dụng đường cơ sở để biết chi tiết.

Bản cập nhật này thay đổi phiên bản máy khách chống phần mềm độc hại.

 • Phiên bản mới: 4.18.2105.4

Chú ý Phiên bản 4.18.2001.10 được phát hành lại để ngăn ngừa thay thế. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Quản lý Tính năng Chống Virut của Bộ bảo vệ Windows cập nhật và áp dụng đường cơ sở.

Cách tìm thông tin phiên bản máy khách

 • Windows 10, phiên bản 1709 trở lên

  Mở ứng dụng Trung tâm Bảo mật của Bộ bảo vệ Microsoft, chọn Cài đặt, rồi chọn Giới thiệu. Số phiên bản được liệt kê bên dưới Phiên bản Máy khách Chống phần mềm có hại.

 • Windows 10, phiên bản 1607, phiên bản 1703 và các phiên bản mới hơn

  Mở ứng dụng Bộ bảo vệ Microsoft, chọn Trợ giúp, rồi chọn Giới thiệu. Số phiên bản được liệt kê bên dưới Phiên bản Máy khách Chống phần mềm có hại.

Thông tin gói

Tên gói được liệt kê dưới dạng Cập nhật dành cho nền tảng chống phần mềm độc hại của Bộ bảo vệ Microsoft. Kích cỡ gói là khoảng 2–3 MB.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

 • Đường dẫn tệp mới

  Do có thay đổi về vị trí đường dẫn tệp trong bản cập nhật nên nhiều bản tải xuống sẽ bị chặn khi bật AppLocker.

  Để giải quyết vấn đề này, hãy mở Chính sách Nhóm, rồi thay đổi thiết đặt thành Cho phép đối với đường dẫn sau:

  %OSDrive%\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\*

Thông tin cập nhật

Gói này bao gồm các bản cập nhật hàng tháng và các bản sửa lỗi cho nền tảng chống phần mềm độc hại của Bộ bảo vệ Microsoft mà Tính năng Chống Virut của Bộ bảo vệ Microsoft trong Windows 10.

Các bản cập nhật hàng tháng được cài đặt ngoài các bản phát hành Windows 10 chính. Bạn nên cài đặt cả hai kiểu cập nhật để đảm bảo vệ liên tục trước các phần mềm xấu và các mối đe dọa khác.

Để biết thêm thông tin về các phiên bản sản phẩm và về cách hoạt động của các bản cập nhật, cũng như cách bạn có thể đặt cấu hình và quản lý chúng, hãy xem chủ đề Quản lý các bản cập nhật Tính năng Chống Virut của Bộ bảo vệ Windows và áp dụng đường cơ sở.

Thay đổi vị trí tệp

Bản cập nhật này làm cho vị trí nhị phân sau đây thay đổi.

Cấu phần bị ảnh hưởng

Vị trí cũ

Vị trí mới

Tính năng Chống Virut của Bộ bảo vệ Windows của bạn (MsMpEng.exe)

Dịch vụ Kiểm tra Thời gian thực Mạng (NisSrv.exe)

%ProgramFiles%\Bộ bảo vệ Windows

%ProgramData%\Microsoft\Bộ bảo vệ Windows\Platform\<Version>

Tính năng Chống Virut của Bộ bảo vệ Windows điều khiển máy chủ

%Windir%\System32\drivers 

%Windir%\System32\drivers\wd


Tất cả các ứng dụng của bên thứ ba có tham chiếu đến những nhị phân này phải được cập nhật lên vị trí mới.

Cách nhận bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẵn có trong Microsoft Update và WSUS. 
 

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại hệ thống sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Chú ý Bản cập nhật nền tảng 4.18.2001.10 có thể yêu cầu khởi động lại.

Cách quay trở lại bản cập nhật này

Để quay trở lại bản cập nhật này, hãy sử dụng phương pháp thích hợp:

 • Để quay trở lại bản cập nhật này về phiên bản trước đó, hãy chạy lệnh sau:

  "%programdata%\microsoft\windows defender\platform\<version>\mpcmdrun.exe" -revertplatform

 • Để quay trở lại bản cập nhật này về phiên bản CAMP của Hộp thư đến, hãy chạy lệnh sau đây:

  "%programfiles%\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -resetplatform

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thông tin của bên thứ ba

Các sản phẩm của bên thứ ba thảo luận trong bài viết này được sản xuất bởi những công ty độc lập với Microsoft. Microsoft không đảm bảo, bằng ngụ ý hay theo bất kỳ cách nào khác, về hiệu quả hoạt động hoặc mức độ tin cậy của những sản phẩm này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×