Mục lục
×

Thay đổi nền và dạng xem lớp học của bạn khi bạn họp mặt ảo với lớp của bạn.  

Thêm nền

Chọn những gì xuất hiện phía sau bạn khi bạn sử dụng camera trước hoặc trong cuộc họp lớp học.

 1. Đi đến mục Lịch Nút cuộc họp Gia nhập cuộc họp của bạn. Trên màn hình nối trước, bật camera của bạn rồi chọn Bộ lọc Cài đặt nền.

 2. Chọn Mờ để ẩn nền của bạn.

 3. Hoặc chọn ảnh hoặc nền ảo.

  Mẹo: Nếu trường học của bạn đã bật tính năng này, bạn có thể tải lên ảnh của riêng bạn để sử dụng làm nền. Chọn Bộ lọc> + Thêm mới. Chọn một .JPG, .PNG hoặc tệp .BMP máy tính của bạn. 

 4. Bấm vào Tham gia ngay để áp dụng nền và bắt đầu lớp học của bạn. 

  Lưu ý: Để thay đổi nền trong suốt cuộc họp, hãy chọn Xem thêmhành động> Áp dụng hiệu ứng nền,chọn nền > xem trước> Áp dụng và bật video. Ảnh của bạn sẽ xuất hiện cùng với các tùy chọn nền khác. 

văn bản thay thế

văn bản thay thế

Thay đổi dạng xem lớp học của bạn

Chuyển sang dạng xem Bộ sưu tập lớn hoặc chế độ Cùng nhau để hiển thị cả lớp cùng một lúc trên màn hình khi bạn đang họp. 

 1. Trên các điều khiển cuộc họp, chọn Xem thêm hành Nút tùy chọn khác.

 2. Chọn Bộ sưu tập lớn để xem tất cả mọi người đồng thời bằng nguồn cấp video của riêng họ.

 3. Chọn Chế độ cùng nhau để hiển thị cho bạn và học sinh của bạn cùng với một nền được thêm vào toàn bộ lớp học. 

Lưu ý:  Dạng xem bộ sưu tập lớn hoạt động cho 9 đến 49 người dự. Chế độ kết hợp hoạt động cho từ 5 đến 49.  

văn bản thay thế

văn bản thay thế

Thêm nền

Trước khi bắt đầu lớp học, hãy chọn những thứ xuất hiện đằng sau bạn khi bạn sử dụng camera. 

 1. Đi đến mục Lịch Nút cuộc họp Gia nhập cuộc họp của bạn. Trên màn hình nối trước, chọn Bộ lọc nền Cài đặt nền.

 2. Chọn Làm mờ để ẩn nội dụng hiển thị trên camera ở phía sau bạn.

 3. Hoặc chọn ảnh hoặc nền ảo.

  Mẹo: Nếu trường của bạn cho phép điều này, bạn có thể tải lên ảnh của riêng bạn để sử dụng làm nền. Chọn Bộ lọc> +Thêmmới.  Chọn một .JPG, .PNG hoặc tệp .BMP máy tính của bạn. Ảnh của bạn sẽ xuất hiện cùng với các tùy chọn nền khác. 

 4. Bấm Gia nhập ngay để áp dụng nền của bạn và tham gia lớp học. 

  Lưu ý: Để thay đổi nền trong suốt cuộc họp, hãy chọn Xem thêm hành động> Áp dụng hiệu ứng nền ,chọn nền > xem trước> Áp dụng và bật video

văn bản thay thế

văn bản thay thế

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×