Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Trung tâm đi bộ trong khu vực của bạn là:

行明明thường Châu, huyện Thiên Ninh ID Trung tâm: DJS01 Tên liên hệ: 联系人: 行明明 Điện thoại: 0519-85785712 Địa chỉ: Labor Road No. 99 số thành phố jiuzhou 15 No.-1 building Room 1011 Mã bưu điện: 213001

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×